Diakonessenhuis – Spoedzorg tijdens ANW-uren

2024-06-18T21:56:34+02:00

Diakonessenhuis - Spoedzorg tijdens ANW-uren Situatie Het Diakonessenhuis heeft de hoofdlokatie in Utrecht en daarnaast lokaties in Zeist en Doorn. In Zeist wordt zowel poliklinische als klinische zorg geleverd. In de afgelopen jaren is het profiel van de locatie Zeist veranderd, waardoor het volume van de klinische zorg en ook spoedzorg tijdens de ANW-uren is [...]

Amsterdam UMC – locatie AMC: ZBC Diëtetiek

2023-12-15T09:18:19+01:00

Amsterdam UMC – locatie AMC: Zelfstandig behandelcentrum Diëtetiek Briefing In 2015 is er een business case geschreven over het uitplaatsen van eerste- en tweedelijns zorg Diëtetiek naar een zelfstandig behandelcentrum (ZBC). Op basis van de positieve uitkomst van deze business case is het zelfstandig behandelcentrum in 2016 gestart als pilotproject. Met het inrichten van [...]

Amsterdam UMC – locatie VUmc: Ziekenhuisarts

2023-12-15T09:18:28+01:00

Amsterdam UMC – locatie VUmc: Ziekenhuisarts Briefing Sinds 2012 biedt VUmc basisartsen de mogelijkheid om een driejarige generalistische medische vervolgopleiding te volgen: de nieuwe opleiding tot ziekenhuisarts. Het profiel van ziekenhuisarts is ontstaan uit de toename van het aantal (meestal oudere) patiënten met multimorbiditeit. De inzet van ziekenhuisartsen zou moeten leiden tot een hogere [...]

Zuyderland MC: project personele planning (OWS)

2019-09-05T13:26:12+02:00

Zuyderland MC: project personele planning (OWS)     Briefing Binnen het Zuyderland wordt er op verschillende manieren omgegaan met de roosterplanning en registratie door medewerkers, welke in OWS (Ortec Workforce Scheduling) dient te gebeuren. Op sommige afdelingen registreert het personeel dit zelf, op andere afdelingen is dit centraal georganiseerd. Hierdoor kan het bijvoorbeeld voorkomen [...]

MUMC+: project Oogheelkunde ‘Value based health care’

2019-09-05T13:26:21+02:00

MUMC+ - project oogheelkunde 'Value based health care'     Briefing Value-­based Health Care (VBHC) is een manier om de gezondheidszorg in kaart te brengen, waarbij de waarde voor de patiënt voorop staat. Door de waarde voor de patiënt beter inzichtelijk en meetbaar te maken en het beleid en processen te richten op meetbare [...]

AMC: project ontvangstgebieden

2023-12-15T09:18:41+01:00

AMC - project ontvangstgebieden Briefing Eind 2016 zijn de ontvangstgebieden van de poliklinieken in het AMC verbouwd om zo meer patiënttevredenheid en medewerkerstevredenheid te creëren en een servicegericht ontvangst te realiseren. Om te kijken of de renovatie van de ontvangstgebieden heeft bijgedragen aan de patiënt- en medewerkerstevredenheid, is een team van MBP ingeschakeld. [...]

MUMC+: project oogheelkunde ‘patient journey analyse’

2019-09-05T13:26:32+02:00

MUMC+ - project oogheelkunde 'patient journey analyse'     Briefing Een belangrijke manier om kwaliteit van zorg te beoordelen is evaluatie vanuit het perspectief van de patiënt. ​Naast de monitoring klantbeleving die periodiek door het MUMC+ wordt verricht en die voornamelijk met algemene kwantitatieve gegevens wordt gevuld, wil de Universiteitskliniek voor Oogheelkunde Maastricht UMC+ ook met meer kwalitatief onderzoek [...]

Zuyderland: project polikliniek

2019-09-05T13:26:35+02:00

Zuyderland - project polikliniek   Briefing Sinds de fusie van Zuyderland MC is de aansturing van de poliklinische zorg complexer geworden. Er zijn veel verschillende afdelingen met elk hun eigen processen. Dit vraagt om flexibilisering tussen de verschillende afdelingen voor wat betreft personeel en werkprocessen. Ook voor de patiënt is hierdoor de organisatie niet [...]

Titel

Ga naar de bovenkant