Amsterdam UMC – locatie AMC: ZBC Diëtetiek

2023-12-15T09:18:19+01:00

Amsterdam UMC – locatie AMC: Zelfstandig behandelcentrum Diëtetiek Briefing In 2015 is er een business case geschreven over het uitplaatsen van eerste- en tweedelijns zorg Diëtetiek naar een zelfstandig behandelcentrum (ZBC). Op basis van de positieve uitkomst van deze business case is het zelfstandig behandelcentrum in 2016 gestart als pilotproject. Met het inrichten van [...]

Amsterdam UMC – locatie VUmc: Ziekenhuisarts

2023-12-15T09:18:28+01:00

Amsterdam UMC – locatie VUmc: Ziekenhuisarts Briefing Sinds 2012 biedt VUmc basisartsen de mogelijkheid om een driejarige generalistische medische vervolgopleiding te volgen: de nieuwe opleiding tot ziekenhuisarts. Het profiel van ziekenhuisarts is ontstaan uit de toename van het aantal (meestal oudere) patiënten met multimorbiditeit. De inzet van ziekenhuisartsen zou moeten leiden tot een hogere [...]

Zuyderland MC: project personele planning (OWS)

2019-09-05T13:26:12+02:00

Zuyderland MC: project personele planning (OWS)     Briefing Binnen het Zuyderland wordt er op verschillende manieren omgegaan met de roosterplanning en registratie door medewerkers, welke in OWS (Ortec Workforce Scheduling) dient te gebeuren. Op sommige afdelingen registreert het personeel dit zelf, op andere afdelingen is dit centraal georganiseerd. Hierdoor kan het bijvoorbeeld voorkomen [...]

MUMC+: project Oogheelkunde ‘Value based health care’

2019-09-05T13:26:21+02:00

MUMC+ - project oogheelkunde 'Value based health care'     Briefing Value-­based Health Care (VBHC) is een manier om de gezondheidszorg in kaart te brengen, waarbij de waarde voor de patiënt voorop staat. Door de waarde voor de patiënt beter inzichtelijk en meetbaar te maken en het beleid en processen te richten op meetbare [...]

AMC: project ontvangstgebieden

2023-12-15T09:18:41+01:00

AMC - project ontvangstgebieden Briefing Eind 2016 zijn de ontvangstgebieden van de poliklinieken in het AMC verbouwd om zo meer patiënttevredenheid en medewerkerstevredenheid te creëren en een servicegericht ontvangst te realiseren. Om te kijken of de renovatie van de ontvangstgebieden heeft bijgedragen aan de patiënt- en medewerkerstevredenheid, is een team van MBP ingeschakeld. [...]

MUMC+: project oogheelkunde ‘patient journey analyse’

2019-09-05T13:26:32+02:00

MUMC+ - project oogheelkunde 'patient journey analyse'     Briefing Een belangrijke manier om kwaliteit van zorg te beoordelen is evaluatie vanuit het perspectief van de patiënt. ​Naast de monitoring klantbeleving die periodiek door het MUMC+ wordt verricht en die voornamelijk met algemene kwantitatieve gegevens wordt gevuld, wil de Universiteitskliniek voor Oogheelkunde Maastricht UMC+ ook met meer kwalitatief onderzoek [...]

Zuyderland: project polikliniek

2019-09-05T13:26:35+02:00

Zuyderland - project polikliniek   Briefing Sinds de fusie van Zuyderland MC is de aansturing van de poliklinische zorg complexer geworden. Er zijn veel verschillende afdelingen met elk hun eigen processen. Dit vraagt om flexibilisering tussen de verschillende afdelingen voor wat betreft personeel en werkprocessen. Ook voor de patiënt is hierdoor de organisatie niet [...]

Zuyderland Medisch Centrum

2023-12-15T09:37:48+01:00

Zuyderland Medisch Centrum Een nieuw ontwerp voor het Zuyderland Medisch Centrum,… Doe je mee? Op 1 maart 2017 start een nieuw project in het Zuyderland Medisch Centrum in de provincie Limburg, hiervoor zijn we op zoek naar enthousiaste deelnemers! Ben je geïnteresseerd en ben je (bijna) afgestudeerd in de geneeskunde of in een (bedrijfs)economische [...]

Titel

Ga naar de bovenkant