MUMC+ – project oogheelkunde ‘Value based health care’

 
 

Briefing

Value-­based Health Care (VBHC) is een manier om de gezondheidszorg in kaart te brengen, waarbij de waarde voor de patiënt voorop staat. Door de waarde voor de patiënt beter inzichtelijk en meetbaar te maken en het beleid en processen te richten op meetbare waardevermeerdering, wil het Maastricht UMC+ voorbereid zijn op de uitdagingen in de zorg. Het Maastricht UMC+ geeft de zorg voor de toekomst al vorm in enkele organisatie-­brede programma’s, waaronder Operational Excellence en Ziekenhuis op Maat. Vanuit die programma’s zijn er allerlei projecten opgezet, telkens met de intentie om de zorg beter en patiëntgerichter te maken. Concreet gaat het om vraagstukken over hoe we ervoor kunnen zorgen dat patiënten zo optimaal mogelijk geholpen worden of hoe we kunnen voorkomen dat patiënten vaker en langer dan nodig in het ziekenhuis moeten zijn. Ook de Universiteitskliniek voor Oogheelkunde Maastricht UMC+ maakt gebruik van VBHC bij het verbeteren van de patiëntenzorg. Veel processen zijn reeds geoptimaliseerd, maar het is de vraag of dit altijd op een patiëntgerichte manier is gebeurd.

Uitdaging

Het beoogde doel van het project is een analyse hoe de zorg in de Universiteitskliniek voor Oogheelkunde patiëntgerichter kan worden gemaakt met uitwerking van concrete verbeterthema’s.


Geïnteresseerd om te participeren in een van onze projecten?