Stichting Medical Business is een non-profit organisatie die zich inzet voor alle jonge zorgprofessionals. Als landelijk bestuur zetten wij ons in om de missie, visie en het toekomstperspectief van de Stichting te bewaken, de commissies te ondersteunen en verdere groei te faciliteren. Om dit te bereiken heeft elk bestuurslid een specifiek portfolio.

Graag stellen wij ons aan je voor:

Anneloes van Veen

Voorzitter

PhD Microbiologie Erasmus Medisch Centrum

Jasper van de Pol

Secretaris

AIOS kindergeneeskunde Wilhelmina Kinderziekenhuis

De arts van de toekomst heeft niet alleen verstand van zijn eigen vakgebied, maar moet ook verstand hebben van wetenschap, onderwijs, media en management. Stichting Medical Business ondersteunt jonge (zorg)professionals om zich te verdiepen in de organisatorische, beleidsmatige en financiële aspecten van de zorg in Nederland. Ikzelf vind ik het interessant om hier meer over te weten, omdat ik denk dat een breder begrip hiervan bijdraagt een goed werkklimaat en een nog betere gezondheidszorg. Als onderdeel van het landelijk bestuur wil ik mij inzetten voor jonge (zorg)professionals zodat ze zich kunnen ontwikkelen tot de (zorg)professionals van de toekomst!

Irma Gremmen

Penningmeester

ANIOS spoedeisende hulp

Imogen van Beurden

Bestuurslid Marketing en Communicatie

PhD KNO

Als zorgprofessional is het niet alleen van groot belang om over veel klinische kennis en ervaring te beschikken, maar is het ook enorm waardevol om verstand te hebben van de organisatorische, financiële en beleidsmatige aspecten van de zorg. Naar mijns inziens zijn deze thema’s zeer onderbelicht tijdens de Geneeskunde opleiding, terwijl het als arts juist zo belangrijk is om goed te begrijpen hoe de gezondheidszorg in elkaar zit. Door een functie te bekleden binnen het bestuur van Stichting Medical Business en daarmee verder te kijken dan de kliniek, hoop ik mij, als bijna afgestudeerd basisarts, verder te kunnen verdiepen in het ziekenhuis als bedrijf. Hierbij hoop ik andere jonge zorgprofessionals te kunnen enthousiasmeren voor deze onderbelichte aspecten van de gezondheidszorg en mijn toekomstige collega’s te inspireren om hun kennis en kunde binnen deze thema’s verder uit te breiden!

Fenne van den Broek

Bestuurslid Externe communicatie

ANIOS intensive care Diakonessenhuis Utrecht

Als arts ben je een belangrijke factor binnen het grote doolhof dat de gezondheidszorg heet. Maar hoe de gezondheidszorg is opgebouwd, hoe de financiële stromen lopen en welke partijen er überhaupt allemaal binnen ons werkveld actief zijn, daar weten we over het algemeen maar weinig van. We weten vaak net voldoende om ons goed door onze dagelijkse activiteiten heen te slaan en in dit doolhof een klein rondje te lopen. Stichting Medical Business helpt jonge professionals wegwijs te maken binnen dit doolhof, zodat ze weten hoe de paden lopen en met elkaar in verbinding staan. Zo hoop ik dat we met Medical Business er voor kunnen zorgen dat we in de toekomst, door betere kennis van zaken, ons werk kunnen optimaliseren en de gezondheidszorg kunnen verbeteren. Daar zet ik me als onderdeel van het landelijk bestuur vol enthousiasme voor in.

Sem Jue

Portfolio Medical Business Education (MBE)

ANIOS psychiatrie

Leiderschap is de vaardigheid om leiding te geven aan een groep mensen of organisatie, met name door politici en bestuurders.” Naar mijn mening is dit laatste volledig achterhaald; medici moeten immers continu leiding geven en zijn als het ware de beleidsmakers op de werkvloer. Met dat gegeven zou elke medici begeleid moeten worden in het ontwikkelen van deze vaardigheden binnen de opleiding. Naar mijn mening ontbreekt dit nog ten zeerste.

Medical Business biedt mij, en ieder ander, de mogelijkheid je ambities om als een goede leider werkzaam te zijn in de zorgsector. Daarnaast biedt de Stichting mij de kans mensen met dezelfde ambities te ontmoeten, bij elkaar te komen en tezamen de opleiding van medici, en daarmee ook de zorg, tot een hoger niveau te brengen. Medical Business heeft als doel om leiderschap te implementeren in de opleiding – iets waar ik me graag hard voor wil maken.

Denise de Gruijter

Portefeuillehouder Medical Business Projects (MBP)

PHD Traumachirurgie

Een jonge zorgprofessional is niet alleen maar een medicus tegenwoordig. Een jonge zorgprofessional is ook een communicator, mediator, presentator, onderwijzer en natuurlijk ook een bedrijfshouder, leider en ontwikkelaar. De opleidingen focussen zich naar mijn mening te weinig op het laatste aspect. Iets wat ik zelf ook gemist heb in mijn eigen opleiding tot arts. Stichting medical business geeft de jonge zorgprofessional de kans om zich daar juist wel in te ontwikkelen. Om een goed begrip te krijgen van management en leiderschap in de zorg en probleem oplossend te leren denken. Daar zet ik mij graag voor in als onderdeel van het landelijk bestuur.

Dominique Bosje

Portfolio Medical Business Masterclass (MBM)

ANIOS Kindergeneeskunde

Momenteel ben ik al ruim een jaar ANIOS in het ziekenhuis en merk ik dat in deze opleiding- en ontwikkelingsfase er vrijwel geen aandacht is voor wat er zich achter de schermen van zo een groot bedrijf gebeurd. Een groot gemis, want als (jonge) professional, komt er tegenwoordig meer bij kijken dan alleen een dokter zijn. Bij de keuzes die wij dagelijks als artsen moeten maken, hebben wij te maken met een continue beleidsvoering. Terwijl wij tegelijkertijd niet zijn opgeleid om te begrijpen hoe ons zorgsysteem werkt, dan wel het management in de zorg. Ik wil er graag aan bijdragen om hier verandering in te brengen. Op een manier die toepasbaar is voor deze tijd, waardoor wij uiteindelijk met deze kennis en ervaring allemaal betere dokters worden, we betere patiënten zorg kunnen leveren en de zorg naar een hoger niveau kunnen brengen. Hier wil ik mij dan ook voor inzetten als onderdeel van het landelijk bestuur.