Amsterdam UMC / Hartcentrum – Onderzoek duurzame inzet van medewerkers

Situatie

Binnen het Hartcentrum van Amsterdam UMC werd gezocht naar manieren om verpleegkundig specialisten (VS), physician assistants (PA) en verpleegkundig consulenten duurzaam en optimaal in te zetten, ook met het oog op de fusie tussen locatie AMC en locatie VUmc. Momenteel is er geen uniforme inzet en aansturing voor VS, PA en verpleegkundig consulenten, daarnaast is er door de afname van A(N)IOS behoefte aan een optimalisatie van hun takenpakketten. Uiteraard moet hierbij oog zijn voor de mogelijke barrières die zouden kunnen ontstaan door de fusie tussen locatie AMC en locatie VUmc.

Uitkomst

Middels interviews met VS, PA, verpleegkundig consulenten, bestuurders, verpleegkundig hoofden, cardiologen en externe ziekenhuizen is er waardevolle informatie verzameld. Deze bevindingen werden ondersteund door de literatuur. Het projectteam heeft een adviesrapport opgesteld. Een deel van de adviezen wordt verder uitgewerkt en geïmplementeerd door een managementtrainee, werkzaam in het Hartcentrum.

Mijn ervaring in één zin

Mooi dat een ingewikkeld onderwerp door “buitenstaanders” is geanalyseerd, in een multidisciplinaire aanpak. Dit vergroot de betrokkenheid. De groep VS/PA/verpleegkundig consulent staat nu echt op de kaart.