Amsterdam UMC – locatie AMC: Zelfstandig behandelcentrum Diëtetiek

Briefing

In 2015 is er een business case geschreven over het uitplaatsen van eerste- en tweedelijns zorg Diëtetiek naar een zelfstandig behandelcentrum (ZBC). Op basis van de positieve uitkomst van deze business case is het zelfstandig behandelcentrum in 2016 gestart als pilotproject. Met het inrichten van deze ZBC is het bedoeling dat de eerste- en tweedelijns Dietethiek zorg vanuit het AMC wordt doorverwezen naar het ZBC. Het ZBC is een virtuele organisatie (geen eigen locatie, pand), waar medewerkers van de afdeling diëtetiek werkzaam zijn. Het ZBC is grotendeels afhankelijk van de verwijzingen vanuit het AMC. Momenteel zijn de opbrengsten van het ZBC nog niet zoals beoogd werd in de business case uit 2015.

Uitdaging

Het team analyseert de resultaten van het ZBC sinds oprichting (in relatie tot de business case daterend uit 2015). Op basis daarvan moet de business case worden herzien en dienen concrete adviezen geformuleerd te worden teneinde de ‘nieuwe business case’ succesvol te effectueren.


Geïnteresseerd om te participeren in een van onze projecten?