Reinier de Graaf Gasthuis – Verloskunde

Half januari 2016 begon er een nieuwe MBP team bij het Renier de Graaf Gasthuis. Binnen de Vakgroep Gynaecologie en Verloskunde speelde de vraag hoe een bepaald capaciteitsprobleem zich in de toekomst zou ontwikkelen. Aan Medical Business Projects is gevraagd om dit vraagstuk nader te onderzoeken.

Reinier de Graaf Gasthuis

Participerende opdrachtgevers

Gupta Strategists


Briefing

Op de verloskunde in het Reinier de Graaf Gasthuis zijn er momenteel een x aantal suites, waarin jaarlijks circa 3000 bevallingen plaatsvinden. De gemiddelde ligduur op de afdeling is twee dagen. Soms is een langer verblijf in het ziekenhuis echter noodzakelijk, bijvoorbeeld na een keizersnede, of wanneer de baby aanvullende zorg nodig heeft. Ondertussen gaat de “reguliere” verloskundezorg gewoon door op de afdeling. Door groeiende patiëntenaantallen en langere ligduur neemt de druk op de afdeling toe. Dit leidt op piekmomenten tot een capaciteitsprobleem, wat een beroep doet op de flexibiliteit en creativiteit van alle zorgprofessionals.

Binnen de Vakgroep Gynaecologie en Verloskunde speelt de vraag hoe dit capaciteitsprobleem zich in de toekomst zal ontwikkelen. Aan Medical Business Projects is gevraagd om dit vraagstuk nader te onderzoeken.

Het Reinier de Graaf Gasthuis is hierbij het meest geholpen met een cijfermatige onderbouwing en advies of de huidige afdeling Verloskunde moet worden uitgebreid of niet. Daarbij wordt zowel de huidige capaciteit (mensen en middelen) als de toekomstige capaciteitsbehoefte in kaart gebracht.

Uitdaging

In afstemming met het Reinier de Graaf Gasthuis is de volgende opdracht geformuleerd:

  1. Het in kaart brengen van huidige capaciteit (mensen en middelen) van de afdelingen Gynaecologie & Verloskunde in het Reinier de Graaf Gasthuis;
  2. Het in kaart brengen van de toekomstige capaciteitsbehoefte. Daarbij rekening houdend met de volgende aspecten:
    • Het analyseren van algemene (landelijke) ontwikkelingen in de geboortezorg in Nederland en/of regio Delft en het vertalen van deze ontwikkelingen naar consequenties voor het Reinier de Graaf Gasthuis;
    • Het kwantificeren van verwachte groei in patiënten aantallen na realisatie van de nieuwbouwwijk in Delft;
    • Het doorrekenen van het toekomstscenario waarin de A4 (snelweg) gereed is en aanrijdroutes van ambulances verschuiven van Vlietland-St Franciscus Gasthuis naar Vlietland-Reinier de Graaf Gasthuis.
  3. Advies of de huidige afdeling Verloskunde uitbreiding nodig heeft.


Geïnteresseerd om te participeren in een van onze projecten?