Zuyderland – project polikliniek

 

Briefing

Sinds de fusie van Zuyderland MC is de aansturing van de poliklinische zorg complexer geworden. Er zijn veel verschillende afdelingen met elk hun eigen processen. Dit vraagt om flexibilisering tussen de verschillende afdelingen voor wat betreft personeel en werkprocessen. Ook voor de patiënt is hierdoor de organisatie niet altijd even duidelijk.

Uitdaging

Het beoogde doel van het project is het creëren van flexibilisering van de polikliniek en efficiëntere benutting van de polikliniek. De teamleden zullen onderzoeken en adviseren hoe de klantgerichtheid verder verhoogd kan worden en de middelen (personeel en materieel) zo efficiënt mogelijk binnen de poliklinieken van Zuyderland kunnen worden benut.


Geïnteresseerd om te participeren in een van onze projecten?