MUMC+ – project oogheelkunde ‘patient journey analyse’

 
 

Briefing

Een belangrijke manier om kwaliteit van zorg te beoordelen is evaluatie vanuit het perspectief van de patiënt. ​Naast de monitoring klantbeleving die periodiek door het MUMC+ wordt verricht en die voornamelijk met algemene kwantitatieve gegevens wordt gevuld, wil de Universiteitskliniek voor Oogheelkunde Maastricht UMC+ ook met meer kwalitatief onderzoek de tevredenheid van de patiënt belichten. Hiervoor willen we gebruik maken van het instrument “patient journey” of “reis van de patiënt”. Door middel van diepte-interviews brengen we de ervaringen, behoeften en voorkeuren van patiënten in kaart in de stappen van het zorgproces dat de patiënt doorloopt.

Uitdaging

Het beoogde doel van het project is het in kaart brengen van de ervaringen, behoeften en voorkeuren van patiënten in het zorgproces met uitwerking van concrete verbeterthema’s. In het project worden de projectdeelnemers betrokken bij de voorbereidingen, afnemen, uitwerken en analyseren van de interviews. Op basis van de interviews worden vervolgens verbeterthema’s gedefinieerd en oplossingsrichtingen bedacht en omgezet in concrete verbeterplannen.


Geïnteresseerd om te participeren in een van onze projecten?