Amsterdam UMC – locatie VUmc: Ziekenhuisarts

Briefing

Sinds 2012 biedt VUmc basisartsen de mogelijkheid om een driejarige generalistische medische vervolgopleiding te volgen: de nieuwe opleiding tot ziekenhuisarts. Het profiel van ziekenhuisarts is ontstaan uit de toename van het aantal (meestal oudere) patiënten met multimorbiditeit. De inzet van ziekenhuisartsen zou moeten leiden tot een hogere kwaliteit van algemene medische zorg, hogere patiëntveiligheid en verbeterde continuïteit van de zorg. Momenteel zijn er 3 afgestudeerde ziekenhuisartsen werkzaam in VUmc. Vanuit meerdere invalshoeken wordt binnen VUmc de vraag gesteld of en hoe zij verder moeten met het opleiden en inzetten van ziekenhuisartsen.

Uitdaging

Het team analyseert zowel kwalitatieve als kwantitatieve data rondom ziekenhuisartsen (ervaringen van o.a. medisch specialisten en verpleegkundigen, productiecijfers etc.). Op basis van deze analyses brengen zij een advies uit ten aanzien van de opleiding en inzet van ziekenhuisartsen.


Geïnteresseerd om te participeren in een van onze projecten?