Stichting Medical Business, voor en door jonge zorgprofessionals

Op 1 maart 2013 werd de stichting Medical Business opgericht. Een groep zesdejaars studenten geneeskunde maakte zich zorgen over de stijgende zorgkosten en de beperkte financiële “know how” van artsen. Ze zagen dat er binnen de huidige geneeskunde- én specialistenopleiding helaas te weinig aandacht was voor bestuurlijke en economische aspecten van de zorg, waardoor deze relatieve onkunde blijft bestaan en kansen worden gemist.

Immers, een basisbegrip van hoe een organisatie werkt en welke financiële kwesties een rol spelen is onontbeerlijk om verantwoordelijkheid te voelen en te nemen; de arts als professional in the lead. Om zelf constructief mee te werken aan de oplossingen, is niet alleen gedegen kennis maar ook een andere manier van denken een vereiste.

Het doel van Stichting Medical Business is dan ook om de kennis en kunde van een nieuwe generatie jonge zorgprofessionals zowel op bestuurlijk, organisatorisch als financieel gebied in de zorg te verbreden en verdiepen. Naast deze basiskennis, moet er ook ruimte zijn voor bijzonder geïnteresseerden om zich verder te bekwamen.

Daarom biedt Stichting Medical Business deze kennis en kunde via drie verschillende pijlers op een uitdagende en prikkelende manier aan.

Medical Business Stroomschema

Sinds de oprichting in 2013 is er een hoop bereikt. Zo biedt de Medical Business Masterclass (MBM) jaarlijks een eerste introductie aan minimaal 300 bezoekers. Het 3-daagse event is al 5 jaar op rij geaccrediteerd en binnen 24 uur uitverkocht.

Medical Business Masterclass

Via Medical Business Education biedt de Stichting niet alleen gratis toegankelijke Online Courses, maar ook de mogelijkheid om mee te lopen met diverse zorgbestuurders (Doctor Meets Director), een 4-daagse geaccrediteerde cursus met onderwijs over ‘Leadership’, ‘Governance’, ‘Finance’ en ‘Operations’ (TIAS-MBE Summer Academy), en een compacte geaccrediteerde versie van de klassieke MBA, gericht op de gezondheidszorg (Clinical Business Administration).

Medical Business Cursussen

Ook de projecten van Medical Business Projects zijn inmiddels een beproeft concept. Binnen deze projecten kunnen de zorgprofessionals en managers van de toekomst samenwerken aan het verdere verbeteren van de zorg en worden het medisch en bedrijfskundig perspectief gebundeld. Zo worden vernieuwende, vooruitstrevende en creatieve oplossingen gezocht voor bestaande zorginstellingen. En dat alles via een samenwerking gericht op ontwikkeling van nieuwe kennis en ervaringen.

Geïnteresseerd geraakt? Via de nieuwsbrief van Medical Business blijf je maandelijks op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen. Hiervoor kun je je aanmelden via aanmelden nieuwsbrief