Stichting Medical Business, voor en door jonge zorgprofessionals

Op 1 maart 2013 werd de non-profit organisatie Stichting Medical Business opgericht. Een groep zesdejaars studenten geneeskunde maakte zich zorgen over de stijgende zorgkosten en de beperkte financiële “know how” van artsen. Ze zagen dat er binnen de huidige geneeskunde- én specialistenopleiding helaas te weinig aandacht was voor bestuurlijke en economische aspecten van de zorg, waardoor deze relatieve onkunde blijft bestaan en kansen worden gemist.

Immers, een basisbegrip van hoe een organisatie werkt en welke financiële kwesties een rol spelen is onontbeerlijk om verantwoordelijkheid te voelen en te nemen; de arts als professional in the lead. Om zelf constructief mee te werken aan de oplossingen, is niet alleen gedegen kennis maar ook een andere manier van denken een vereiste.

Het doel van Stichting Medical Business is dan ook om de kennis en kunde van een nieuwe generatie jonge zorgprofessionals zowel op bestuurlijk, organisatorisch als financieel gebied in de zorg te verbreden en verdiepen. Naast deze basiskennis, moet er ook ruimte zijn voor bijzonder geïnteresseerden om zich verder te bekwamen. Daarom biedt Stichting Medical Business deze kennis en kunde via vier verschillende pijlers op een uitdagende en prikkelende manier aan.

Sinds de oprichting in 2013 is er een hoop bereikt. Zo biedt de Medical Business Masterclass (MBM) jaarlijks een eerste introductie aan gemiddeld 150-300 bezoekers. Het 3-daagse event is al 6 jaar op rij geaccrediteerd en binnen de kortste keren uitverkocht.

Medical Business Masterclass

Medical Business Cursussen

Medical Business Education biedt jonge zorgprofessionals niet alleen gratis toegankelijke Online Courses, maar ook de mogelijkheid om mee te lopen met diverse zorgbestuurders (Doctor Meets Director), een 4-daagse cursus met onderwijs over ‘Leadership’, ‘Governance’, ‘Finance’ en ‘Operations’ (TIAS-MBE Summer Academy) en een compacte versie van de klassieke MBA, gericht op de gezondheidszorg (Clinical Business Administration).

De projecten van Medical Business Projects zijn inmiddels een beproefd concept. Binnen deze projecten kunnen de zorgprofessionals en managers van de toekomst samenwerken aan het verdere verbeteren van de zorg en worden het medisch en bedrijfskundig perspectief gebundeld. Zo worden vernieuwende, vooruitstrevende en creatieve oplossingen gezocht voor bestaande zorginstellingen. En dat alles via een samenwerking gericht op ontwikkeling van nieuwe kennis en ervaringen.

Via Medical Business Labs creëren we een ‘proeftuin’ voor nieuwe ideeën die niet direct onder één specifieke bestaande pijler vallen. Deze ideeën hebben via Medical Business Labs een platform waar ze kunnen landen, groeien en tot uitvoer kunnen komen. Zo krijgt iedereen met een goed idee de mogelijkheid om dit tot een evenement te brengen, zonder dat we vast moeten houden aan een ‘vaste structuur’.

Geïnteresseerd geraakt? Via de nieuwsbrief krijg je elk kwartaal een update over onze activiteiten. Volg ons ook op social media om op de hoogte te blijven over alle updates van onze Stichting!