Online Courses: Introductie

Welkom bij de Online Courses van stichting Medical Business. Een serie vrij toegankelijke online courses over organisatie, financiën en leiderschap in de zorg! De Online Courses zijn open voor iedereen met interesse. De inhoud is veelal vanuit het perspectief van coassistenten en arts-assistenten, onze medisch specialisten van de toekomst.
Doordat de courses online overal en altijd te raadplegen zijn, is het een ideale manier voor jonge zorgprofessionals van de toekomst om nieuwe kennis en vaardigheden op te doen wanneer het hun uitkomt. Wij willen met deze courses een stevig fundament bieden aan jonge zorgprofessional die in hun werk en toekomst steeds belangrijker zullen zijn voor de ontwikkeling van de zorg. Klik op een van de Online Courses te beginnen!

Naar Introductie >>

Online Courses Introductue

Online Course: Marktwerking in de Zorg

In deze online course gaat Marco Varkevisser, universitair hoofddocent aan het instituut Beleid & Management Gezondheidszorg, in op marktwerking in de zorg. Marktwerking vormt op dit moment de essentie van ons zorgsysteem. Begrip van de drijfveren en prikkels binnen dit systeem leidt op drie manieren tot een betere invulling van jouw rol als arts.

Naar Online Course >>

Marktwerking in de Zorg

Online Course: Betaalbaarheid van de Zorg

Wouter Bos, bestuursvoorzitter van het VUmc, vertelt in deze online course hoe de financiering van ons zorgstelsel op macro- en microniveau geregeld is. Het is als arts belangrijk om hier van op de hoogte te zijn, zodat je begrijpt hoe en waarom politieke keuzes gemaakt worden waarom dit van invloed kan zijn op jouw individuele handelen als arts.

Naar Online Course >>

Betaalbaarheid van de Zorg

Online Course: Medisch Leiderschap

Medisch Leiderschap is hot en happening. Algemeen directeur van de artsenfederatie KNMG, Wendela Hingst, duikt met deze online course middenin deze ontwikkelingen en discussies.

Naar Online Course >>

Medisch Leiderschap

Online Course: Personalized Health

“Personalized health” gaat over de technologische ontwikkelingen waarvan verwacht wordt dat ze het zorglandschap gaan veranderen. Wat gaat er gebeuren, en hoe ga je daar als jonge zorgprofessional mee om? Kijk mee met Hubert Friederich, director Healthcare bij Deloitte.

Naar Online Course >>

Personalized Health

Online Course: Hoe verder als het mis gaat…?

In deze Online Course gaan professor Ian Leistikow (bijzonder hoogleraar Overheidstoezicht op Kwaliteit en Veiligheid van de Gezondheidszorg en senior Inspecteur bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg) en professor Margriet Schneider (voorzitter van de Raad van Bestuur van het UMC Utrecht) in op het omgaan met calamiteiten in de zorg.

Naar Online Course >>

Calamiteiten

Online Course: Politieke Besluitvorming in de zorg

“Politieke besluitvorming in de zorg” neemt je mee in het proces in de vorming van wetten en regels in de gezondheidszorg. Een politicus en universitair docent healthcare governance leggen jullie uit wie de belangrijkste spelers zijn en hoe je als arts invloed zou kunnen uitoefenen op dit proces.

Naar Online Course >>

Online Course: Kosten en effecten in de gezondheidszorg

In deze online course leert Geert Frederix, assistent professor Health Technology Assessment, je meer over hoe je de kosten en effecten van besluiten in de zorg kan bepalen en hoe de economische evaluaties de besluitvorming beïnvloeden. Deze onderwerpen zullen we doorlopen aan de hand van de route die een geneesmiddel aflegt van idee tot vergoeding.

Naast deze online course bestaat er nog een interactieve online course die enkele malen per jaar gegeven wordt en in samenwerking met MBE en Bewustzijnsproject tot stand is gekomen. Voor meer informatie klik hier.

Naar Online Course >>

Online Course: De zorg verbeteren en veranderen

“De zorg verbeteren en veranderen” neemt je mee in de stijgende zorgkosten, kwaliteit als medicijn en een voorbeeld casus van Bernhoven. Sander Visser, partner bij Strategy&, legt uit welke grote trends de zorgkosten bepalen en gaat in op betere en goedkopere zorg en de complexiteit van het ziekenhuis.

Naar Online Course >>