Doctor Meets Director

Het Doctor Meets Director (DmD) programma heeft als doel jonge artsen inzicht te geven in de praktijk van zorgbestuur. Met dit initiatief nodigen wij onze doelgroep uit om al vroeg in hun carrière over de grenzen van hun specialisme heen te kijken en mee te denken over de inrichting van een ziekenhuis en de zorg als geheel.

Sinds 2015 hebben meerdere edities plaatsgevonden waarbij geselecteerde jonge dokters en promovendi zijn gekoppeld aan een lid van de Raad van Bestuur van een ziekenhuis in Nederland. Verspreid over een jaar keken zij mee met de praktijk van het ziekenhuisbestuur.

Editie 2019
Medical Business Education (MBE) organiseert na het grote succes van vorig jaar opnieuw het programma ‘Doctor Meets Director’. Dit programma geeft de mogelijkheid aan 10-15 talentvolle en bestuurlijk geïnteresseerde jonge zorgprofessionals om drie dagen mee te lopen en denken met vooraanstaande bestuurders in de Nederlandse gezondheidszorg.
Voor jou een leerzame en belangrijke blik buiten het normale zorgproces, voor de bestuurder onafhankelijke feedback van een bron waar in de dagelijkse praktijk weinig direct contact mee is. Daarbij is het een unieke kans om eens mee te kijken in een ander ziekenhuis en met elkaar te reflecteren.

Praktisch
In de periode van oktober tot en met februari loop je drie dagen mee met een bestuurder uit de gezondheidszorg.
De meeloopdagen plan je zelf met de bestuurder in, hierdoor past het programma gemakkelijk in elke agenda. Naast de drie meeloopdagen met de bestuurder, wordt er tijdens een introductiedag, drie terugkomdagen en een afsluitende dag, gezamenlijk met alle deelnemers van het programma verdieping gezocht aan de hand van verschillende thema’s. Bij deze terugkommomenten wordt gezorgd voor een hapje en een drankje.
De vijf avonden zullen plaatsvinden op 17 oktober, 18 november, 14 januari, 20 februari en 23 maart, allen in de omgeving van Utrecht. De eerste bijeenkomst op 17 oktober zal plaatsvinden bij KINASE te Bussum.

Kosten voor deelname aan het gehele project zijn € 89,-.

Geïnteresseerd?
Ben jij die getalenteerde zorgprofessional die wil deelnemen aan dit project? Stuur dan vóór 28 juli je CV en motivatiebrief naar education@medicalbusiness.nl.
Benieuwd naar de ervaringen van vorig jaar? Lees hier de blog van Jeanne Heijnen, ziekenhuisarts en een van de deelnemers van vorig jaar.

Ging het het ene half uur nog over PR ten aanzien van contractering met verzekeraars, het volgende uur werd er gebrainstormd over de ontwikkeling van de interactieve ‘kwaliteitsmuur’ of was er een briefing met de Raad van Toezicht.

Huidige deelnemende ziekenhuizen

Universitaire Centra

Universitaire Centra

Topklinische Ziekenhuizen

Topklinische Ziekenhuizen

Algemeen Ziekenhuizen

Algemeen Ziekenhuizen