Doctor Meets Director

Het Doctor Meets Director (DmD) programma heeft als doel jonge artsen inzicht te geven in de praktijk van zorgbestuur. Met dit initiatief nodigen wij onze doelgroep uit om al vroeg in hun carrière over de grenzen van hun specialisme heen te kijken en mee te denken over de inrichting van een ziekenhuis en de zorg als geheel.

Sinds 2015 hebben meerdere edities plaatsgevonden waarbij geselecteerde jonge dokters en promovendi zijn gekoppeld aan een lid van de Raad van Bestuur van een ziekenhuis in Nederland. Verspreid over een jaar keken zij mee met de praktijk van het ziekenhuisbestuur.

Editie 2020
Medical Business Education (MBE) organiseert na het grote succes van afgelopen jaren opnieuw het programma ‘Doctor Meets Director’. Dit programma geeft de mogelijkheid aan 10-15 talentvolle en bestuurlijk geïnteresseerde jonge zorgprofessionals om drie dagen mee te lopen en denken met vooraanstaande bestuurders in de Nederlandse gezondheidszorg.

Voor jou een leerzame en belangrijke blik buiten het normale zorgproces, voor de bestuurder onafhankelijke feedback van een bron waar in de dagelijkse praktijk weinig direct contact mee is. Daarbij is het een unieke kans om eens mee te kijken in een ander ziekenhuis en met elkaar te reflecteren.

Praktisch
Door de corona-maatregelen zal het programma worden verschoven naar 2021. Meer informatie volgt wanneer er meer duidelijk is over het vervolg van het programma.
 

Om naast Doctor meets Director op de hoogte te blijven van de andere activiteiten van Medical Business, kan je je aanmelden voor de nieuwsbrief van Medical Business via de volgende link: https://medicalbusiness.nl/nieuwsbrief/

Benieuwd naar de ervaringen? Lees hier de blog van Jeanne Heijnen, ziekenhuisarts en één van de vorige deelnemers.

Ging het het ene half uur nog over PR ten aanzien van contractering met verzekeraars, het volgende uur werd er gebrainstormd over de ontwikkeling van de interactieve ‘kwaliteitsmuur’ of was er een briefing met de Raad van Toezicht.

Deelnemende ziekenhuizen

Universitaire Centra

Topklinische Ziekenhuizen

Algemeen Ziekenhuizen