Doctor Meets Director

De inschrijvingen voor Doctor Meets Director 2023 zijn gesloten, in januari 2024 start de nieuwe editie.

Vanuit de praktijk meemaken hoe het is om zorgbestuurder te zijn.

Doctor Meets Director (DmD) geeft jonge zorgprofessionals de kans om mee te lopen met een zorgbestuurder.
Met dit initiatief nodigen we onze doelgroep uit om al vroeg in hun carrière over de grenzen van hun specialisme heen te kijken en mee te denken over de inrichting van een zorginstelling.

In deze roerige tijden, waarin de druk op de Nederlandse zorg snel toeneemt, blijkt dat leiderschap, organisatorisch vermogen en kennis over zorgmanagement belangrijke competenties zijn voor jonge zorgprofessionals.
Medical Business Education (MBE) organiseert na het grote succes van afgelopen jaren opnieuw het programma ‘Doctor Meets Director’. Dit programma geeft de mogelijkheid aan talentvolle en bestuurlijk geïnteresseerde jonge zorgprofessionals om drie dagen mee te lopen en denken met vooraanstaande bestuurders in de Nederlandse gezondheidszorg.

Voor jou een leerzame en belangrijke blik buiten het normale zorgproces, voor de bestuurder onafhankelijke feedback van een bron waar in de dagelijkse praktijk weinig direct contact mee is. Daarbij is het een unieke kans om eens mee te kijken in een ander ziekenhuis en met elkaar te reflecteren.

Het programma

Aanmelding vindt plaats op basis van een selectie door het verzenden van jouw CV en motivatiebrief naar academy@medicalbusiness.nl.
De aanmelding begint jaarlijks in november waarbij het programma start in januari.

De deelnemers die geselecteerd zijn, worden door ons gekoppeld met een zorgbestuurder (o.a. ziekenhuis, VVT-instelling, zorgverzekeraar).
De deelnemer zal dan gedurende drie dagen 1-op-1 in de praktijk meelopen met de zorgbestuurder.
Parallel hieraan organiseren wij vanuit Medical Business vijf terugkomdagen waarbij de deelnemers praktische handvatten krijgen tijdens de meeloopdagen.

Selectie van deelnemers wordt gemaakt op basis van CV en motivatiebrief.

Afgelopen jaar (2023) was dit het programma van de terugkomdagen

  • Januari: Kick-off van het programma @ Kinase, Naarden
  • Februari: Terugkomdag 1 – het zorgstelsel in Nederland @ Strategy&, Amsterdam
  • Maart: Terugkomdag 2 – het schrijven van een businesscase @ Strategy&, Amsterdam
  • April: Terugkomdag 3 – de strategische koers van een zelfstandig behandelcentrum @ Bergman Clinics, Naarden
  • Mei: Afsluiting – een kijkje in de keuken inclusief rondleiding bij een Medtech bedrijf @ Philips Healthcare, Best

Interesse?

De inschrijvingen voor DMD 2023 zijn gesloten.
Voor het jaar 2024 zullen de inschrijvingen geopend worden in het najaar van 2023. De informatie volgt op de website.

Deelnemende ziekenhuizen

Universitaire Centra

Universitaire Centra

Topklinische Ziekenhuizen

Algemeen Ziekenhuizen