Diakonessenhuis – Spoedzorg tijdens ANW-uren

Situatie

Het Diakonessenhuis heeft de hoofdlokatie in Utrecht en daarnaast lokaties in Zeist en Doorn. In Zeist wordt zowel poliklinische als klinische zorg geleverd. In de afgelopen jaren is het profiel van de locatie Zeist veranderd, waardoor het volume van de klinische zorg en ook spoedzorg tijdens de ANW-uren is gekrompen. Door een wens voor verandering vanuit verschillende partijen is de huidige situatie omtrent de invulling van de diensten niet langer duurzaam.

Uitkomst

Tijdens het project werd uitgezocht hoe locatie Zeist spoedzorg kan leveren tijdens de ANW-uren die voldoet aan de minimale wettelijke kwaliteitseisen, waarbij personeel zinvol wordt ingezet, de kosten beperkt blijven en de patiëntveiligheid gewaarborgd blijft. Meerdere scenario’s werden uitgewerkt, waarna een advies werd gegeven over de meest wenselijke optie.