Laden Evenementen

Wil jij dit jaar extra goed voorbereid de Medical Business Masterclass ingaan of wil je meer weten van de basiselementen van het Nederlandse zorgstelsel? Dan is Medical Business Masterclass Fundamentals de perfecte opstap. Op 29 maart worden wij allereerst door Philip van der Wees, senior onderzoeker bij Celsus Academie voor Betaalbare Zorg – ingesteld door het Ministerie van VWS – meegenomen in de stelseldriehoek. Wij krijgen uitleg welke actoren een prominente rol spelen in ons stelsel van gereguleerde marktwerking en krijgen zicht op de verschillende markten die zich tussen deze actoren bevinden. Twan Klijn, senior beleidsmedewerker directe regulering bij de Nederlandse Zorgautoriteit, zal de bekostiging van de ziekenhuiszorg en de begrippen DBC/DOT en integrale tarieven nader duiden. Tot slot zal manager besturing en bekostiging bij de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen, Kor Noorlag, toelichten hoe de governance van ziekenhuizen in elkaar steekt. Onderwerpen als: welke partijen spelen een prominente rol binnen het ziekenhuis, wat zijn hun verantwoordelijkheden en voor welke uitdagingen zien zij zich gesteld, zullen aan bod komen.

Programma

Tijd Omschrijving
18.00 – 19.00 Inschrijving & ontvangst met broodjes
19.00 – 19.15 Welkomstwoord
Medical Business Masterclass 2017 Commissie & Stichting Medical Business
19.15 – 19.45 De stelseldriehoek
Dr. Philip van der Wees, onderzoeker Celsus Academie voor betaalbare zorg en senior onderzoeker IQ healthcare Radboud UMC
19:45 – 20:20 Bekostiging ziekenhuiszorg
Dhr. Twan Klijn, senior-beleidsmedewerker directie regulering, NZa
20.20 – 20.40 Pauze
20.40 – 21.15 Governance van ziekenhuizen
Dhr. Kor Noorlag, Manager besturing & bekostiging bij de Nederlandse Vereniging Ziekenhuizen
21.15 Afsluiting
Moderator of Medical Business Masterclass 2017 Commissie & Stichting Medical Business


Sprekers

Philip van der Wees

Philip van der Wees

Senior onderzoeker IQ healthcare Radboud UMC en als onderzoeker verbonden aan Celsus, academie voor betaalbare zorg

Philip van der Wees is senior onderzoeker bij het Scientific Institute for Quality of Healthcare (IQ healthcare). IQ healthcare is een wetenschappelijke afdeling binnen het Radboud UMC die zich inzet voor kwaliteitsverbetering binnen de zorg. Zijn onderzoeksprojecten richten zich op kwaliteit, implementatie en evaluatie van de gezondheidszorg. Ook is hij betrokken als onderzoeker bij Celsus, academie voor betaalbare zorg. Celsus is het expertise-centrum in Nederland voor betaalbare zorg en slaat een brug tussen beleid, wetenschap en de praktijk.

Twan Klijn

Twan Klijn

Senior beleidsmedewerker directie regulering Nederlandse Zorgautoriteit

Twan Klijn is senior beleidsmedewerker bij de NZa. Binnen zijn functie draagt hij bij aan de ontwikkeling van gereguleerde marktwerking in de curatieve zorg en de totstandkoming van betere bekostigingssystemen die leiden tot betere kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van zorg. Hij is in het bezit van uitgebreide kennis van en ervaring met de financiering en bekostiging van medisch specialistische zorg.

Kor Noorlag

Kor Norlag

Manager Besturing & Bekostiging Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen

Kor Noorlag is Manager Besturing & Bekostiging bij de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ). Binnen zijn functie is hij verantwoordelijk voor de beleidsvorming op het gebied van bekostigingsvraagstukken in de ziekenhuiszorg. Hieronder vallen onder andere de DBC-zorgproducten, de contractering en de landelijke afspraken over zorgbudgetten

Deel dit verhaal, kies je platform!