Laden Evenementen

Er wordt in de zorg niet zelden afgegeven op het gevoerde beleid, maar waar komt medisch beleid eigenlijk vandaan? Directeur van het Centraal Planbureau (CPB) Laura van Geest gaat deze vraag voor ons beantwoorden en de rol van het CPB in deze toelichten. Welke partijen gaan er vervolgens aan de slag met dit beleid? Frida van den Maagdenberg, raad van bestuur van het AMC gaat de verhoudingen binnen het Nederlandse zorgstelsel met bijbehorende financiële stromen verduidelijken. De avond vol powervrouwen gaat verder met opheldering over het begrip ‘Governance’ van de gezondheidszorg door Hanneke Beijer. Besproken wordt welke partijen verantwoordelijk zijn voor het toezicht op medisch beleid. We sluiten de avond af met een concreet voorbeeld van beleid op ziekenhuisniveau, het Medisch Specialistisch Bedrijf (MSB) door onze enige heer van de avond Jan Hein Cornel, cardioloog in het Noordwest Ziekenhuisgroep locatie Alkmaar (voorheen MCA).

Programma

Tijd Omschrijving
18.30 – 19.00 Inschrijving & ontvangst met broodjes
19.00 – 19.15 Opening Medical Business Masterclass 2016
Medical Business Masterclass commissie & moderator Emma Bruns
19.15 – 19.50 Waar komt medisch beleid vandaan?
Mw. Drs. L.B.J. (Laura) van Geest, directeur CPB
19.50 – 20.25 Geldstromen binnen de Nederlands zorg
Mw. Drs. G.J.M. (Frida) van den Maagdenberg, Raad van Bestuur AMC
20.25 – 20.45 Pauze
20.45 – 21.10 Governance van de Nederlandse gezondheidszorg
Mw. Drs. J.T.M.F. (Hanneke) Beijer, Bestuursadviseur & coach van zorgprofessionals bij DEV
21.10 – 21.40 Medisch Specialistisch Bedrijf (MSB)
Dhr. Dr. J.H. (Jan Hein) Cornel, cardioloog Noordwest Ziekenhuisgroep
21.40 – 22.00 Afsluiting
Moderator Emma Bruns
22.00 – 23.00 Borrel


Sprekers

Emma Bruns

Emma Bruns

PhD Chirurgie AMC, schrijver en publicist

Emma Bruns is actief als arts, schrijver en publicist. Op haar zeventiende kwam ze naar Amsterdam om geneeskunde te studeren. In tegenstelling tot de trend naar superspecialisatie in de geneeskunde probeerde Emma tijdens haar studie geneeskunde juist te verbinden met andere kennisgebieden.

Omdat ideeën slechts waarde krijgen wanneer ze omgezet worden in de praktijk, zette Emma haar interesse ook om in een aantal projecten. Zo was ze betrokken bij stichting M.O.E.T. (bouw technische school in Burkina Faso) en organiseerde ze verschillende symposia met jongerenorganisatie happyChaos in Amsterdam. Tevens schrijft ze ook regelmatig voor NRC.Next en NRC Handelsblad en sprak zij bij onder andere TEDx en het JongAMC-event ‘De toekomst van de zorg – follow the money’.

Laura van Geest

Laura van Geest

Directeur Centraal Planbureau

Laura van Geest is directeur van het Centraal Planbureau sinds augustus 2013.

Na haar middelbare school studeerde zij af in Algemene Economie (1989) en Bestuurskunde (1992) aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Daarbij voltooide zij in 1992 de beroepsopleiding Financieel-Economische beleidsmedewerker.

In 1990 trad Laura in dienst van het ministerie van Financiën bij de directie Buitenlandse financiële betrekkingen als coördinator Europese Monetaire Unie (EMU). Haar werkzaamheden in Den Haag onderbrak zij van 1995-1998 om als adviseur op het kiesgroepkantoor van Nederland bij het Internationaal Monetair Fonds aan de slag te gaan. Na deze periode heeft zij diverse functies binnen het ministerie van Financiën bekleed, te weten (plaatsvervangend) directeur Algemene financiële en economische politiek (2002-2006), thesaurier-generaal (2006-2007) en directeur-generaal Rijksbegroting (2008-2013).

Als directeur van het CPB is Laura kroonlid van de SER en lid van de Centraal Economische Commissie.

Laura was de eerste vrouw die de functie van thesaurier-generaal bekleedde, dit geldt ook voor haar huidige functie.

Frida van den Maagdenberg

Frida van den Maagdenberg

Raad van Bestuur van het Academisch Medisch Centrum Amsterdam

Frida van den Maagdenberg is sinds februari 2014 lid van het Raad van Bestuur van het AMC in Amsterdam. De portefeuilles financiën en bedrijfsvoering vallen onder haar hoede. Hiervoor was zij lid van Raad van het Bestuur van het Sint Lucas Andreas Ziekenhuis/OLVG en nauw betrokken bij de invoering van het elektronisch patiëntendossier (EPD) van EPIC in het SLAZ. Tevens droeg zij bij aan de fusievorming van het SLAZ en het OLVG.

Frida studeerde Slavische taal- en letterkunde aan de Universiteit Utrecht en heeft sindsdien ruime bestuurlijke ervaring opgedaan in de academische en de medische wereld. Zo was zij onder meer directeur van de vereniging van universiteiten VSNU, directeur onderzoek aan de UU en directeur Financiën en Informatievoorziening van het UMC Utrecht. Ze was toezichthouder van de Stichting BeroepsOpleiding Huisartsen (SBOH) en is vicevoorzitter van de Raad van Toezicht van Alzheimer Nederland en lid van de Raad van Toezicht van de Stichting Victas.

Hanneke Beijer

Hanneke Beijer

Bestuursadviseur & coach van zorgprofessionals bij Damshuis, Elshout & Verschure Organisatie Adviseurs (DEV)

Hanneke Beijer is opgeleid als bestuurskundige aan de Universiteit van Utrecht en heeft haar naam als organisatie- en bestuursadviseur in de gezondheidszorg sinds 1989 opgebouwd middels adviesopdrachten, onderzoeksprojecten en publicaties.

Met haar expertise geeft zij advies betreffende governancevraagstukken aan zorgorganisaties. Zij adviseert in deze rol RvB’s, RvT’s, medische professionals, stafbesturen en meer. Ook coacht zij bestuurders, topmanagers en medisch bestuurders/managers en is daarbij opgeleid tot mediator in conflictsituaties.

Haar filosofie is dat besturen ten dienste staat van het primaire proces van de organisatie. Een open deur die in de praktijk nog weleens gepasseerd blijkt te worden. Een ander principe is dat de ‘hardware’ (structuur en systemen) en ‘software’ (cultuur, leiderschapsstijl) van een organisatie consistent met elkaar verbonden moeten worden.

Hanneke koppelt haar inhoudelijke kennis, wat betreft de gezondheidzorg en veranderingsprocessen, aan vaardigheden op het gebied van persoonlijke ontwikkelprocessen van bestuurders en managers in de zorg.

Jan Hein Cornel

Jan Hein Cornel

Stafbestuurslid Medisch Specialistisch bedrijf: Medisch Specialisten Noord West en Cardioloog in Noordwest Ziekenhuisgroep (voorheen MCA)

Jan Hein Cornel is sinds 1995 werkzaam als cardioloog in het Medisch Centrum Alkmaar (inmiddels Noordwest Ziekenhuisgroep), waar hij sinds 2012 ook de opleider van de afdeling cardiologie is.

Hij is actief betrokken geweest bij de oprichting en start van hun MSB, en zal hierover iets komen vertellen. Wat houdt het oprichten van een MSB precies in? Hoe doe je dat? Wat komt er allemaal bij kijken?

Daarnaast zit Jan Hein Cornel sinds 2015 in het stafbestuur van de Noordwest Ziekenhuisgroep. Het stafbestuur is door medisch specialisten gekozen om de medische staf te vertegenwoordigen in het bestuurlijk overleg met de raad van bestuur. In dit overleg wordt gesproken over het strategisch en medisch beleid van de ziekenhuisorganisatie. Gedurende zijn praatje zal hij ook de rol van medisch specialist in het stafbestuur en het co-besturen van het ziekenhuis belichten.

Deel dit verhaal, kies je platform!