Laden Evenementen

Focus wordt deze avond niet gelegd op technologische innovatie, maar op overkoepelende visie.
Ons zorgstelsel is aan verandering onderhevig en Hans Hofstraat zal ons vertellen hoe Philips mee verandert in dit ‘ever changing’ zorglandschap. Vervolgens iets voor jullie persoonlijke toekomst. Jochem Overbosch van Odgers Berndtson, zal ons vanuit een ander perspectief vertellen over een carrière in de zorg op bestuurlijk niveau. Hij is gespecialiseerd in het herkennen van de juiste persoon voor een topfunctie in de zorg. Over welke capaciteiten beschikken deze mensen en hoe belangrijk is timing in een carrière? Daarna komt Albert Arp aan bod. ‘De wielrenner die ziekenhuisdirecteur werd’ en inmiddels werkzaam is als algemeen directeur van de Jaarbeurs te Utrecht. Hij komt ons vertellen hoe een ziekenhuis als onderneming te runnen. Daarbij ‘het Gezond Veluwe keurmerk’, een revolutionaire manier van onderhandelen met de zorgverzekeraar? Na de pauze zal Wouter Bos, bestuursvoorzitter van het VUmc, spreken over centralisatie versus decentralisatie in de zorg. Marktwerking, hoe werkt dat nou eigenlijk? Tot slot is zorgentrepreneur Jaap Maljers bereid gevonden om zijn toekomstvisie op de Nederlandse zorg ten gehore te brengen. Disruptieve veranderingen, wat staat ons allemaal te wachten? Ooit coassistent en daardoor vastbesloten om het goede voorbeeld te geven, pleit hij vol passie voor verandering.

Programma

Tijd Omschrijving
18.30 – 19.00 Inschrijving & ontvangst met broodjes
19.00 – 19.05 Opening
Moderator: Moderator Geert Kazemier
19.05 – 19.30 Toekomst van de zorg & Philips
Dr. J.W. (Hans) Hofstraat, Vice President Philips Research
19.30 – 20.00 Carrière overwegingen voor de jonge arts
Dhr. Drs. J. (Jochem) Overbosch, Senior Partner Global Healthcare Practice Odgers Berndtson
20.00 – 20.30 Het ziekenhuis als onderneming
Dhr. Drs. A. (Albert) Arp, algemeen directeur van de Jaarbeurs te Utrecht
20.30 – 20.45 Pauze
20.45 – 21.15 Centralisatie versus decentralisatie van zorg
Dhr. Drs. W.J. (Wouter) Bos, bestuursvoorzitter VUmc
21.15 – 21.45 Disruptieve veranderingen in de zorg
Dhr. Drs. J. (Jaap) Maljers, zorgentrepreneur
21.45 – 22.00 Afsluiting
Moderator Geert Kazemier
22.00 – 23.00 Borrel


Sprekers

Geert Kazemier

Geert Kazemier

Professor in de hepatobiliare chirurgie en transplantatie bij het VUmc

Geert Kazemier is hoofd van de sector Oncologische en Gastrointestinale Chirurgie van het VU medisch centrum. Hij voltooide zijn opleiding tot chirurg in 1998 in het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam. Zijn vervolgopleiding volgde hij in Rotterdam en in het Universiteitsziekenhuis Eppendorf in Hamburg, Duitsland. Hij is lid van het bestuur van de Nederlandse Vereniging voor Heelkunde, hoofdredacteur van het Nederlands Tijdschrift voor Heelkunde en directeur van VUmc Cancer Center Amsterdam.

Hans Hofstraat

Hans Hofstraat

Vice President Philips Research

Hans Hofstraat is sinds 2003 Vice President van Philips Research. Hij heeft zijn promotietraject (Vrije Universiteit, Amsterdam) en postdoctorale werk (Eidgenössische Technische Hochschule, Zürich) verricht op het gebied van de ‘low-temperature high-resolution luminescence spectroscopy’.

Na zich vervolgens gericht te hebben op zeemilieu-onderzoek, maakte Hans de stap richting de industrie en deed hij onderzoek bij Akzo Nobel. Van 1998 tot 2008 was hij deeltijdprofessor bij de Universiteit van Amsterdam op het gebied van Moleculaire scheikunde. In 1998 werd hij benoemd tot afdelingshoofd van Philips Research te Eindhoven. In 2003 maakte hij de stap naar de functie Vice President van Philips Research. In deze functie werd hij in 2005 sectorhoofd Molecular Medicine binnen Philips Research Europe, naast een wereldwijde verantwoordelijkheid voor het deelgebied Molecular Medicine van Philips Research. Per 2007 is Hans tevens verantwoordelijk voor de wereldwijde Healthcare Strategic Partnerships van Philips Research. Hij zet zich daarbij actief in voor een open innovatiestrategie.

Sinds 2009 is Hans innovatiemanager en lid van de Healthcare Program Board van Philips Research, zich richtend op verscheidende innovatie-onderwerpen binnen en rakend aan het Philips Healthcare portfolio.

Naast zijn werk bij Philips bekleedt Hans verscheidene functies in (inter)nationale adviesorganen. Onder andere is hij lid van het Nederlandse klankbord voor Horizon 2020 binnen de thema’s gezondheid, demografische ontwikkelingen en welzijn. Ook is hij betrokken bij de taskforce ‘Homecare and Self-Management’ van de Topsector Life Sciences & Health en het Nanomedicine-programma binnen NanoNextNL. Tot slot is Hans lid van de Raad van Toezicht van het Europese Instituut voor Innovatie en Technologie Health, waarnaast hij lid is van het Europese Wetenschapspanel voor gezondheid.

Hans is auteur van meer dan 190 publicaties met een h-index boven 38 (Google Scholar). Hij is de houder van 10 toegekende Amerikaanse patenten, met een totaal van 80 patent(aanmelding)en in verscheidene landen, voortkomend uit 25 patentfamilies in diverse gebieden.

Jochem Overbosch

Jochem Overbosch

Senior Partner Odgers Berndtson Amsterdam

Jochem Overbosch is Senior Partner bij de Amsterdamse vestiging van Odgers Berndtson en lid van de Global Healthcare Practice. Hij adviseert zorginkopers, zorgaanbieders en nationale beleidsorganen in zowel de cure als care sector van de gezondheidszorg. Tevens adviseert hij cliënten omtrent de aanstelling van leiderschapsteams voor hun organisatie en ten behoeve van de strategische agenda.

Gedurende de laatste jaren heeft hij Odgers Berndtson Healthcare franchise ontwikkeld, waarin hij verscheidene opdrachten heeft uitgevoerd voor academisch medische centra, topklinische centra en algemene ziekenhuizen. Alvorens zijn werkzaamheden bij Odgers Berndtson heeft Jochem gewerkt bij Deutsche Bank als investeringsbankier en bij Booz & co. als strategy consultant. Hij heeft in diverse Europese landen gewoond, naast een periode van vier jaar in Zuidoost Azië en een jaar in de Verenigde Staten. Jochem heeft zijn studie Business economie afgerond aan de Universiteit van St. Gallen in Zwitserland.

Albert Arp

Albert Arp

Voorzitter RvB St Jansdal ziekenhuis

Albert Arp, door Intermediair ‘de wielrenner die ziekenhuis-directeur werd’ gedoopt (zie link naar artikel), is per 1 maart 2016 aangetreden als CEO van de Jaarbeurs Holding te Utrecht. Albert Arp maakte daarmee de stap naar het Internationale bedrijfsleven. De Jaarbeurs is actief in 9 landen en vooral zeer succesvol in China.

Voorafgaand aan deze recente switch heeft hij ooit wegens een blessure zijn professionele wielercarrière verruild voor een carrière in de zorg. In totaal heeft Albert zestien jaar in de zorg gewerkt. Vier jaar bij het St. Jansdal ziekenhuis te Harderwijk en twaalf jaar in de langdurige zorg.
Albert is opgeleid als bedrijfseconoom aan de UvA en heeft de graad van Executive Master Internal & Operational Auditing aan de Erasmus Universiteit gedaan. Daarnaast studeerde hij 1 jaar aan de business-school Insead te Fontainebleau.

Het vertrek vanuit het ziekenhuisbestuur naar een andere sector was voor Albert zelf geen verrassing. Hij had van te voren besloten dat het runnen van een ziekenhuis als onderneming een eenmalig traject zou worden. Drie maal op rij, 2013-2015, scoorde het St. Jandal het hoogst in kwaliteit van medische zorg volgens de Elsevier en werd het ziekenhuis onlangs nog 2e in het door de NPCF georganiseerde verkiezing als patiëntvriendelijkste ziekenhuis.
Volgens het St. Jansdal is de organisatie onder zijn leiding sterker en wendbaarder voor de toekomst gemaakt. Daarbij voerde het St. Jansdal met de keuze om de schaal van middelgrote ziekenhuizen te bewijzen, en niet mee te gaan in de stroom van fusies, tot dusver een geslaagde alliantie- en focuskoers door. Hij maakte met het ziekenhuis duidelijke keuzes, nam de lead met het ziekenhuis in discussies over de toekomst van algemene ziekenhuizen maar ook ten opzichte van de verzekeraar(s).

Onlangs viel het ziekenhuis nog op met het toekennen van een keurmerk voor verzekeraars, het GezondVeluwe keurmerk. Dit is een samenwerking tussen Huisartsen Coöperatie Medicamus, Ziekenhuis St. Jansdal en Zorggroep Noordwest-Veluwe. Hierbij staat een hechte relatie tussen de zorgaanbieders en de inwoners in de regio Noordwest-Veluwe en Oost Flevoland voorop. De oprichting van een regionale zorgalliantie bood de mogelijkheid om vanuit een sterkere positie met de zorgverzekeraars te onderhandelen.

Wouter Bos

Wouter Bos

Bestuursvoorzitter VUmc

Wouter Jacob Bos is 14 juli 1963 geboren te Vlaardingen en opgegroeid in Odijk. Hij volgde zijn opleiding aan het Christelijk Lyceum Zeist en de Vrije Universiteit Amsterdam, alwaar hij zijn doctoraalexamen behaalde in de economie en politicologie. Vanaf 1988 tot in 1998 werkte hij voor het olieconcern Shell. Hij was minister van Financiën en vicepremier in het kabinet-Balkenende IV. Voorts was hij van 2002 tot 2010 de politiek leider van de Partij van de Arbeid (PvdA). In 2010 maakte hij zijn vertrek uit de politiek bekend. Bij KPMG Plexus was hij als partner nauw betrokken bij enkele grote regionale herinrichtingvraagstukken in de ziekenhuissector. Sinds 19 augustus 2013 bestuursvoorzitter VUmc.

Jaap Maljers

Jaap Maljers

Zorgondernemer

Jaap Maljers is al bijna 25 als ondernemer actief in de Nederlandse en internationale gezondheidszorg. Hij heeft in de loop der tijd veel innovatieve (vaak disruptieve) organisaties (mede) opgezet. Voorbeelden zijn Plexus, ZorgDomein, Bergman Clinics, Performation en INCISION. Jaap is ook als sociaal investeerder actief (o.a. NLvoorelkaar) en via Holland Venture als investeerder in medische hi-tech. Voorts is Jaap al vele jaren voorzitter van Kika en voorvechter van de concentratie van de kinderoncologische zorg in het Prinses Maxima Centrum te Utrecht.