Laden Evenementen
Dit evenement is voorbij.

Healthy hospitals – Hoe houd ik mijn ziekenhuis financieel gezond?

De tweede Masterclass avond stond geheel in het teken van ziekenhuisfinanciën. In de Rijksbegroting is een groot deel van de zorguitgaven gereserveerd voor ziekenhuiszorg. Desondanks zijn er afgelopen jaren toch ziekenhuizen failliet gegaan, waarvan bekende voorbeelden het MC Slotervaart en de IJsselmeerziekenhuizen zijn.
De vraag die tijdens de tweede avond centraal stond is hoe je de financiële gezondheid van een ziekenhuis waarborgt. Deze vraag werd door drie sprekers vanuit meerdere invalshoeken belicht. Drs. Mark Janssen gaf als CFO van het Radboudumc antwoord op de vraag hoe je als ziekenhuis financieel gezond wordt en blijft. Daarna ging drs. Jaap Doets (spreker namens VvAA; consultant bij Doets en Wartena) in op de vraag hoe je als zorginstelling financieel stabiel blijft en toch kunt investeren in innovaties. Ten slotte lichtte drs. Chris van den Haak, partner bij BDO Accountants & Adviseurs de jaarlijkse BDO-benchmark ziekenhuizen toe, waarbij de financiële prestaties van ziekenhuizen onderling worden vergeleken. De avond werd afgesloten met een paneldiscussie waarbij de sprekers om tafel gingen en prikkelende stellingen rondom dit onderwerp bespraken. Dit alles wederom onder begeleiding van moderator dr. Karine van ’t land.

Kijk hieronder de gehele tweede avond van de Masterclass terug


Programma

 

Tijd Omschrijving
20.00 – 20:10 Opening door moderator dr. Karine van ‘t Land
20.10 – 20:25 Drs. Mark Janssen
20.25 – 20:40 Drs. Jaap Doets
20:40 – 20:55 BDO Accountants & Adviseurs
20:55 – 21:00 Pauze
21:00- 21:50 Paneldiscussie & vragen
21:50- 22:00 Afsluiting door moderator


Sprekers

Mark Janssen

Drs. Mark Janssen

Lid Raad van Bestuur en CFO bij het Radboudumc

Mark Janssen is sinds maart 2020 aangetreden als lid van de Raad van Bestuur en CFO van het Radboudumc. Mark studeerde bedrijfseconomie en bedrijfskunde. Na zijn afstuderen aan de Erasmus Universiteit heeft hij verschillende management consultancy functies bekleed gerelateerd aan de gezondheidszorg. Vóór zijn overstap naar het Radboudumc was hij ruim 6 jaar werkzaam bij het Franciscus Gasthuis & Vlietland, een topklinisch ziekenhuis in de regio Rijnmond. Mark heeft daarbij vorm gegeven aan de bestuurlijke en juridische fusie tussen het Franciscus Gasthuis en het Vlietland Ziekenhuis.
Mark heeft in zijn huidige functie de aandachtsgebieden financiën, financiële bedrijfsvoering, ICT en bouw. Daarnaast is hij bestuurslid bij het Jo Visser Fonds, een non-profit organisatie die zich richt op beter onderwijs in de zorg voor kwetsbare ouderen, en lid van de raad van commissarissen bij de Leyden Academy on Vitality and Ageing.

Jaap Doets

Drs. Jaap Doets

Spreker namens VvAA | Consultant bij Doets en Wartena – Consultants in de Gezondheidszorg

Jaap Doets heeft geneeskunde gestudeerd aan de VU en heeft na het behalen van het artsexamen 5 jaar gewerkt als arts-assistent chirurgie en SEH-arts in Amsterdam. Daarna heeft hij achtereenvolgens gewerkt voor het College voor Ziekenhuisvoorzieningen, KNMG en Nefarma. Vanaf 2000 tot 2018 is hij, met enkele kleine onderbrekingen, werkzaam geweest bij VvAA als consultant. Eind 2018 is hij samen met Michel Wartena Doets en Wartena, Consultants in de Gezondheidszorg gestart. Hierbij richtten zij zich naast consultancy opdrachten voor MSB’s en medisch specialisten ook op administratieve dienstverlening en het opstellen van jaarrekeningen.
Daarnaast is hij als docent verbonden aan de Academie voor Medisch Specialisten en actief voor VvAA als docent en gastspreker.

Chris van den Haak

Drs. Chris van den Haak

Partner Audit & Assurance bij BDO Accountants & Adviseurs

Chris van den Haak studeerde aan de Universiteit Nyenrode, waarna hij zich in 2001 tot registeraccountant specialiseerde. Sinds 2002 is hij werkzaam bij BDO, momenteel als partner en voorzitter van de BDO Branchegroep zorg. BDO is wereldwijd qua grootte de vijfde accountants- en adviesorganisatie. Chris van den Haak is onder andere betrokken als huisaccountant en quality partner bij toonaangevende zorginstellingen. Daarnaast is hij binnen BDO eindverantwoordelijk voor de publicaties van het kantoor op het gebied van zorg. Bekend is de jaarlijkse verschijning van het document Benchmark Ziekenhuizen, waarin de financiële prestaties van de Nederlandse academische en perifere ziekenhuizen worden beoordeeld en onderling worden vergeleken.

Moderator

Karine van 't Land

Dr. Karine van ‘t Land

Zorgexpert leefkracht + gezondheid bij Menzis | Arts-onderzoeker Amsterdam UMC

 
Karine van ‘t Land is een toegewijde public health arts. In dit gebied doet zij al enkele jaren onderzoek en daarnaast werkt zij als zorgexpert bij zorgverzekeraar Menzis. In deze hoedanigheid adviseert zij in preventie en gezondheidsbevordering. Als coördinator en docent van de minor medisch leiderschap is zij ook al jaren verbonden aan het Radboudumc.

Deel dit verhaal, kies je platform!