Laden Evenementen

Tijdens de laatste avond van de Masterclass zoomen wij allereerst uit naar een hoger abstractieniveau, namelijk het zorgstelsel. Politieke partijen spreken zich hier in verkiezingstijd nadrukkelijk over uit. Wat heeft het in 2006 ingevoerde stelsel van gereguleerde marktwerking ons tot op heden gebracht? In hoeverre baat dan wel schaadt de concurrentie? Hoe doen wij het als Nederland eigenlijk in internationaal perspectief? Hoe zou de zorg in de toekomst bekostigd moeten worden? En bovenal, is het huidige stelsel, het Nationale Zorgfonds of wellicht een heel andere optie best-fit voor de toekomst? Wij vragen het een tweetal experts: Prof. Patrick Jeurissen, hoogleraar Betaalbaarheid van Zorg aan de Radboud Universiteit en wetenschappelijk adviseur voor het Ministerie van VWS en dr. Arne Björnberg, voorzitter van Health Consumer Powerhouse en projectleider van hun jaarlijkse Euro Health Consumer Index (EHCI). Om duiding te geven aan de impact van het veranderende zorglandschap op de arbeidsmarkt zal Prof. dr. Ernst Kuipers, bestuursvoorzitter van het Erasmus MC en de voorzitter van de Nederlandse Federatie van Universitair Medisch Centra (NFU), ons meenemen in de functie van het Capaciteitsorgaan. Wat adviseren zij de overheid wanneer het gaat om specialistische opleidingsplekken? De Masterclass wordt afgesloten zoals deze is begonnen, met aandacht voor vaardigheden. Prof. dr. Angela Maas, hoogleraar Cardiologie voor vrouwen aan het RadboudUMC, zal ons meenemen in het thema persoonlijk leiderschap, want wat hebben wij nu nodig om alle op ons afkomende veranderingen te bolwerken? Of juist, hoe kunnen wij de benodigde veranderingen aanjagen?

Programma

Tijd Omschrijving
18.00 – 19.00 Inschrijving & ontvangst met broodjes
19.00 – 19.05 Welkomstwoord
Moderator: Dr. Elly Breedveld
19.05 – 19.45 Het Nederlandse zorgstelsel
Prof. Dr. Patrick Jeurissen, Hoogleraar Betaalbaarheid van Zorg aan de Radboud Universiteit en wetenschappelijk adviseur voor het ministerie van VWS
19.45 – 20.25 Het Nederlandse zorgstelsel in internationaal vergelijkend perspectief
Prof. Dr. Arne Björnberg, Voorzitter van Health Consumer Powerhouse, de organisatie die jaarlijks de Euro Health Consumer Index (EHCI) uitbrengt.
20.25 – 20.40 Pauze
20.40 – 21.15 De arts op de arbeidsmarkt
Prof. Dr. Ernst Kuipers, Voorzitter van de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU), voorzitter Raad van Bestuur Erasmus MC en hoogleraar Maag-Darm-Leverziekten.
21.15 – 21.50 Medisch – en persoonlijk Leiderschap
Prof. Dr. Angela Maas, Hoogleraar Cardiologie voor vrouwen aan de Radboud Universiteit Nijmegen.
21.50 – 22.00 Stichting Medical Business
22.00 Afsluiting
Moderator: Dr. Elly Breedveld
22.00 – 23.00 Borrel


Sprekers

Elly Breedveld

Elly Breedveld

Programmadirecteur van de Master of Health Business Administration Erasmus Centrum voor Zorgbestuur, bestuurslid en voorzitter van de Programme directors group van de European Health Management Association (EHMA)

Dr. Elly Breedveld, onze moderator op 19 april, is sinds oktober 2006 programmadirecteur van de MHBA (Master of Health Business Administration) bij het Erasmus Centrum voor Zorgbestuur. Zij houdt zich hierbinnen met name bezig met de versterking van de persoonlijke effectiviteit en leiderschap. Verder bekleedt zij bestuurs- en toezichthouderfuncties bij een aantal zorgorganisaties (sinds 2001), is ze lid van het bestuur van de European Health Management Association (EHMA) en voorzitter van de Programme Directors Group van de EHMA (sinds 2016). Breedveld heeft sinds 1991 vele beleidsonderzoeken gedaan binnen de gezondheidszorg en maakte voor haar komst naar het Erasmus Centrum voor Zorgbestuur een overstap naar de praktijk als strategisch adviseur bij een thuiszorgorganisatie. Breedveld promoveerde in 2003 aan de Universiteit van Tilburg op haar onderzoek naar marktwerking en concurrentie in de thuiszorg.

Patrick Jeurissen

Patrick Jeurissen

Hoogleraar Betaalbaarheid van Zorg aan de Radboud Universiteit/het Radboud UMC en wetenschappelijk adviseur voor het ministerie van VWS

Professor Patrick Jeurissen is bijzonder hoogleraar Betaalbaarheid van Zorg aan de Radboud Universiteit/het Radboudumc. Daarnaast werkt hij als wetenschappelijk adviseur voor het ministerie van VWS. Hij houdt zich voornamelijk bezig met het vraagstuk van betaalbaarheid en hervorming van de zorg, nationaal en internationaal (EU, OECD, WHO). Sinds 2013 is hij programmaleider van Celsus, academie voor betaalbare zorg.
Prof. Jeurissen promoveerde in 2010 op zijn proefschrift waarin hij de ontwikkeling en logica van ziekenhuizen met een winstoogmerk analyseerde. Op 1 juni 2016 sprak hij zijn oratie uit getiteld ‘Steeds meer zorg, een betaalbare oplossing’. Hij besprak hoe de complexiteit en de veelvoudige oorzaken van de stijgende zorgkosten een stevige en werkelijk integrale aanpak vragen om duurzame oplossingen voor de lange termijn te creëren.

Arne Björnberg

Arne Björnberg

Voorzitter van Health Consumer Powerhouse

Dr. Björnberg is de voorzitter van Health Consumer Powerhouse, de organisatie die jaarlijks de Euro Health Consumer Index (EHCI) uitbrengt. Björnberg was projectmanager van de edities 2005 – 2016. Björnberg heeft ervaring als CEO van de nationale farmacie corporatie (“Apotheket AB”), als directeur Healthcare & Network Solutions bij IBM Europa Middle East & Africa en als CEO van het universiteitsziekenhuis van Noord-Zweden (“Norrlands Universitetssjukhus”, Umeå). Björnberg is tot slot visiting professor bij het European Centre for Peace and Development (University of Peace, Verenigde Naties).

Ernst Kuipers

Ernst Kuipers

Voorzitter van de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU) en voorzitter Raad van Bestuur Erasmus MC

Prof. dr. E.J. (Ernst) Kuipers is per 1 september 2016 benoemd tot voorzitter van de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU). Op 1 december 2012 is hij benoemd tot lid van de Raad van Bestuur van het Erasmus MC en sinds 15 maart 2013 is hij voorzitter van de Raad van Bestuur. Van origine is hij internist en Maag-Darm-Leverarts. Opgeleid in Groningen, Enschede, Deventer en Amsterdam, heeft hij na zijn promotie enkele jaren in Nashville in de Verenigde Staten gewerkt. In 2000 is hij benoemd tot hoogleraar en afdelingshoofd van de afdeling MDL in het Erasmus MC en in 2006 eveneens tot afdelingshoofd van de Inwendige Geneeskunde.

Angela Maas

Angela Maas

Hoogleraar Cardiologie voor vrouwen aan het RadboudUMC

Prof. dr. Angela Maas is hoogleraar Cardiologie voor vrouwen aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Zij is van mening dat de medische zorg vaak – onterecht – is afgestemd op het mannenmodel en heeft vanuit deze overtuiging onder andere het onderzoeksfonds Hart voor vrouwen opgericht. Maas heeft voor haar bijdrage aan de geneeskunde al diverse prijzen ontvangen en is daarnaast door Opzij uitgeroepen tot de invloedrijkste vrouwelijk arts van Nederland. Tipje van de sluier? Lees hier haar eerdere bijdrage in NRC Next.

Deel dit verhaal, kies je platform!