Laden Evenementen

Tijdens de eerste avond staat het Nederlandse zorgsysteem op macroniveau centraal. Vanuit het perspectief van verschillende spelers in ons zorgsysteem, zoals politici, beleidsmakers, ziekenhuisbestuurders en zorgverzekeraars zal worden gekeken naar de huidige en toekomstige zorgfinanciering. De volgende onderwerpen zullen tijdens deze avond behandeld worden:

Inrichting van het zorgsysteem in Nederland

Marco Varkevisser zal vanuit historisch oogpunt belichten hoe het Nederlandse zorgsysteem zich door de jaren heen heeft ontwikkeld. Hij zal in grote lijnen schetsen hoe tegenwoordig in Nederland de zorg wordt gefinancierd. Welk deel wordt gefinancierd uit nominale premies en inkomensafhankelijke bijdragen? Hoe wordt de AWBZ gefinancierd? Tevens zal hij de uitgaven kant van de begroting belichten. Zowel de financiering en ontwikkeling van curatieve en chronische zorg zullen aan bod komen.

Zorgverzekeraars en de nieuwe ontwikkelingen

Vervolgens zal Andre Rouvoet komen vertellen over de rol van de zorgverzekeraar binnen ons gezondheidszorgsysteem en welke ontwikkelingen er gaande zijn waarbij o.a. het cappuccinomodel aan bod zal komen. Wat is de rol van de zorgverzekeraar, wat is het belang van de discussie rondom artikel 13 en waar komt de controverse vandaan? Is de keuzevrijheid van de patiënt voorbij? Waarom worden door ziekenhuizen dure consultants ingehuurd om kosten inzichtelijk te maken? Is de DOT wel zo transparant? Ook zullen de veranderingen die ons in 2015 te wachten staan met de integrale tarieven en de herinrichting AWBZ worden besproken.

De rol van de zorgverlener in het betaalbaar houden van de gezondheidszorg.

Frank de Grave spreekt over de rol van de zorgverlener in het betaalbaar houden van het Nederlandse gezondheidszorgsysteem. Hierbij wordt ingegaan op de vraag hoe artsen zich moeten positioneren. Hoe zit het met onze rol en ons imago als arts? Hoe gaat de overgang van OMS naar De Federatie en wat gaat er inhoudelijk veranderen? Wat is de betekenis van de opkomende participatiemodellen en wat zijn de gevolgen van de invoering van integrale tarieven/bekostiging? Wat zijn de gevolgen van de machtsverschuiving van zorgverlener richting zorgverzekeraar en hoe zit het met de autonomie van artsen om de juiste behandeling te kiezen?

Rol van de beleidsmaker in het gezondheidszorgsysteem

En afsluitend wordt de rol van de beleidsmaker in het zorgsysteem nader toegelicht. Bas van den Dungen zal hierbij antwoord geven op de vragen hoe het beleid tot stand komt en welke instellingen hierbij een rol spelen (Politiek, ministerie, NZA Capaciteitsorgaan etc)? Hoe wordt het beleid van het ministerie van VWS beïnvloed door wisselende politieke verhoudingen in de regering? Hoe wordt stabiliteit nagestreefd? Welke lange termijn doelstellingen bestaan er en hoe denken de beleidsmakers deze te gaan halen? Welke veranderingen staan er op stapel? Hoe blikt de overheid terug op voorgaande omslagen in het zorgsysteem? Wat is de visie op de overgang van de DBC/DOT? En wat is de toekomst van de Nederlandse gezondheidszorg: Herinrichting AWBZ, is de DOT houdbaar?

Programma

Tijd Omschrijving
18.30 – 19.00 Inloop met broodjes en drankjes
19.00 – 19.15 Opening van de Masterclass
Moderator: Kees Vendrik
19.15 – 19.45 Inrichting van het zorgsysteem in Nederland
Marco Varkevisser
19.45 – 20.15 Zorgverzekeraars en de nieuwe ontwikkelingen
Andre Rouvoet
20.15 – 20.30 Pauze
20.30 – 21.00 De rol van de zorgverlener in het betaalbaar houden van de gezondheidszorg
Frank de Grave
21.00 – 21.30 De rol van de beleidsmaker in het gezondheidszorgsysteem
Bas van den Dungen
21.30 – 23.00 Afsluitende borrel en ruimte voor eventuele uitloop


Sprekers

Kees Vendrik

Kees Vendrik

Lid van de algemene rekenkamer

Kees Vendrik, geboren op 30 januari 1963 te Nijmegen, studeerde tussen 1981 en 1984 politicologie aan de Katholieke Universiteit Nijmegen en theaterregie in Arnhem. Hij was onder andere chef van de politieke programmering bij het politiek-cultureel centrum De Balie voordat hij in 1998 werd verkozen in de Tweede Kamer. Binnen de Tweede Kamerfractie is Vendrik financieel specialist. In 2006 was hij voorzitter van de verkiezingsprogrammacommissie van GroenLinks en bij de verkiezingen werd Vendrik tweede op de lijst. Na de verkiezingen werd hij vice-fractievoorzitter. Vendrik beheerde op dat moment de portefeuilles Financiën, Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Economische Zaken en Ontwikkelingssamenwerking. Op 15 april 2011 is Vendrik toegetreden tot het college van de Algemene Rekenkamer. Daar is hij onder andere verantwoordelijk voor rapporten over de (on)beheersbaarheid van de zorguitgaven.

Marco Varkevisser

Marco Varkevisser

Hoofddocent bij het instituut Beleid & Management Gezondheidszorg (iBMG) van de Erasmus Universiteit

Marco Varkevisser is universitair hoofddocent bij het instituut Beleid & Management Gezondheidszorg (iBMG) van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Hij doet toegepast wetenschappelijk onderzoek op het gebied van structuur & financiering, concurrentie en mededingingsbeleid in de gezondheidszorg. Hij doceert bij het iBMG zowel in de bacheloropleiding als de masteropleiding Health Economics, Policy and Law (HEPL). Van deze laatste opleiding is Varkevisser tevens de coördinator. Zowel in 2011 als 2012 is hij door de studenten van het iBMG uitgeroepen tot “Docent van het jaar”.

Andre Rouvoet

André Rouvoet

Voorzitter van Zorgverzekeraars Nederland en voormalig politicus

André Rouvoet is voorzitter van Zorgverzekeraars Nederland en voormalig politicus. Hij was namens de ChristenUnie en de RPF lid van de Tweede Kamer. Hier hield hij zich onder andere bezig met justitie, volksgezondheid en welzijn. In het kabinet-Balkenende IV was hij minister voor Jeugd en Gezin en vicepremier. Als demissionair minister werd hij vervolgens in 2010 tevens benoemd tot minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. In 2011 kondigde hij zijn vertrek uit de politiek. Sinds 1 februari 2012 is hij voorzitter van Zorgverzekeraars Nederland.
André Rouvoet vindt het als voorzitter van Zorgverzekeraars Nederland belangrijk dat de financiële, bestuurlijke en organisatorische aspecten van de gezondheidszorg een belangrijke plaats krijgen in het curriculum van de opleidingen. Want net zoals zorgverzekeraars hun werk niet kunnen doen zonder kennis van de zorg, kunnen zorgaanbieders hun rol en verantwoordelijkheid niet goed invullen zonder elementaire kennis van het stelsel. Hij wil graag bijdragen aan de kennisvergroting, ook omdat hij verwacht dat hierdoor het wederzijds begrip voor elkaars rol kan worden vergroot.

Frank de Grave

Frank de Grave

Bestuursvoorzitter van de Orde van medisch Specialisten

Frank de Grave (1955) is na zijn studie Nederlands recht zijn loopbaan begonnen in de bankensector. Vervolgens heeft hij verschillende bestuurlijke functies bekleed als VVD politicus. Zo was hij wethouder van financiën van Amsterdam, Tweede Kamerlid en minister van defensie. Op dit moment is hij lid van de VVD fractie in de Eerste Kamer.
Hij heeft een ruime ervaring binnen de (financiële) organisatie van het Nederlandse zorgsysteem. Van 2004 tot 2006 was hij voorzitter CTG (College Tarieven Gezondheidszorg) en Zorgautoriteit i.o. Vervolgens was hij van 2006 tot 2009 voorzitter van de Nederlandse Zorgautoriteit.

Bas van den Dungen

Bas van den Dungen

Directeur-generaal Curatieve Zorg bij VWS

Bas van den Dungen (1966) is na zijn studie Bestuurskunde begonnen als inspecteur bij de Inspectie Rijksfinanciën. In 2001 is hij aangesteld als directeur bij de Landelijke Vereniging voor
huiszorg. Negen jaar geleden werd hij bestuurder van Kentalis. Mede onder zijn bestuur is Kentalis uitgegroeid tot de grootste specialistische zorg- en onderwijsorganisatie in Nederland voor mensen met een auditieve en/of communicatieve beperking.
Hij vervult daarnaast diverse toezichtfuncties. Zo is hij voorzitter toezicht bij ouderenzorginstelling Volckaert-SBO en lid van de raad van toezicht van MEE West Brabant. Verder is hij gastdocent aan het TiasNimbas Tilburg inzake het onderwerp ‘Financiering en Wet- en Regelgeving in de zorgsector’ bij de opleiding Master of Health Administration (MHA).
Recent is hij benoemd tot Directeur-generaal Curatieve Zorg bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Deel dit verhaal, kies je platform!