Laden Evenementen

De tweede avond wordt de praktijk van de gezondheidszorg op microniveau besproken. De financiële gevolgen van het DOT/DBC en de invoering van integrale tarieven zullen worden belicht. Tevens willen wij inzicht geven in het dagelijks bestuur van een ziekenhuis en de praktijkvoering binnen maatschappen versus loondienst.

Geldstromen binnen een zorginstelling

Koen Luijckx geeft een uiteenzetting van de geldstromen binnen een zorginstelling. Hierbij komt de complexiteit van de geldstromen aan bod en ligt hij toe waar de krantenkoppen van vorig jaar “zorgbestuurder snapt eigen jaarrekening niet” vandaan komen. Er volgt uitleg over welke hiaten er in de kennis van medici en zorgbestuurders bestaat en welke kennis minimaal bij medici met en zonder managementtaken aanwezig zou moeten zijn. Daarbij wordt een overzicht gegeven van de huidige financiële organisatie van een zorginstelling en de belangrijkste ontwikkelingen die de komende jaren zullen plaatsvinden. Een voorbeeld hiervan is de integrale bekostiging die in 2015 ingevoerd zal worden.

Het besturen van een zorginstelling

Jeroen van Roon zal vanuit zijn ervaring bij Boer & Croon en zijn huidige rol als ziekenhuisbestuurder van het Rode Kruis Ziekenhuis ingaan op het dagelijkse bestuur van het ziekenhuis. Hoe wordt een zorginstelling bestuurd en hoe verschilt dat van een ander bedrijf? Welke obstakels moeten worden overwonnen binnen de eigen instelling en welke uitdagingen bestaan er met externe partijen zoals ziektekostenverzekeraars en beleidsmakers? Wat is de achtergrond van de ideale ziekenhuisbestuurder? Tevens zal hij ingaan op zijn rol bij het redden van het destijds noodlijdende Rode Kruis Ziekenhuis, de rol van verzekeraars en zijn toekomstvisie.

Het proces van de zorginkoop

De zorginstelling verleent zorg en de patiënt betaalt daar via de zorgverzekeraar de rekening voor. Maar hoe wordt bepaald wat in rekening gebracht wordt? Hoe werkt het DBC/DOT systeem? Wat heeft dit systeem ons gebracht en welke onvolkomenheden zitten erin? Is het voor een ziekenhuis nog wel mogelijk een transparante jaarrekening op te stellen? Op deze vragen zal Hugo Keuzenkamp een antwoordt proberen te geven. Daarnaast wordt besproken welke prijs voor zorg gerekend wordt en hoeveel zorg er geleverd mag worden. Kortom, hoe verloopt het spel van zorginkoop tussen de zorginstellingen en de zorgverzekeraars in de praktijk.

Medisch leiderschap

Naast zorgverlener vervullen artsen steeds meer andere rollen. Daaronder ook leidinggevende rollen in de vorm van sturing geven aan een behandelteam, een functie als afdelingshoofd of zelfs het besturen van zorginstelling. Zij artsen uitgerust voor deze leiderschapsrollen en welke kwaliteiten maken een goede leider? Hoe kunnen artsen deze kwaliteiten ontwikkelen? Hoe kan de opleiding van artsen dusdanig worden aangepast dat er voldoende capabele “professionals in the lead” zullen zijn? Als mede-oprichter van Platform Medisch Leiderschap is Jolien Bueno de Mesquita de ideale persoon om uitleg te geven over alle ins en outs van leiding geven voor medici.

Programma

Tijd Omschrijving
18.30 – 19.10 Inloop met broodjes en drankjes
19.10 – 19.30 Opening van de Masterclass
19.30 – 20.00 Geldstromen binnen een zorginstelling
Koen Luijkx
20.00 – 20.30 Het besturen van een zorginstelling
Jeroen van Roon
20.30 – 20.50 Pauze
20.50 – 21.10 Het proces van de zorginkoop
Hugo Keuzenkamp
21.10 – 21.50 Medisch leiderschap
Jolien Bueno de Mesquita
21.50 – 23.00 Afsluitende borrel en ruimte voor eventuele uitloop


Sprekers

Koen Luijckx

Koen Luijkx

Partner bij LOGEX

Koen Luijckx is partner bij LOGEX “Het rekencentrum van Medisch Nederland”. Koen is opgegroeid in Nederland en Frankrijk waar hij de laatste jaren van zijn basisschool aan het Lycee International in Parijs voltooide. Na het afronden van zijn middelbare school is Koen aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam Financiële Economie gaan studeren waar hij zijn Master Financial Economics in 2009 cum laude heeft voltooid. De focus gedurende zijn Master en scriptie lag op het identificeren van bronnen en strategieën tot waard creatie door privaat kapitaal.

Gedurende zijn studie heeft hij deelgenomen aan een ‘Exchange Program’ met de Universidad de Buenos Aires in Argentinië en heeft hij verschillende stages gelopen waaronder als Financial Analyst in het Mergers & Acquisitions team van Credit Suisse in London. Tijdens deze stage heeft hij Rudolph en Martijn ontmoet en is het idee ontstaan om het Rekencentrum van Medisch Nederland – LOGEX – op te richten. LOGEX ondersteunt ziekenhuizen en medisch specialisten met kwantitatief gedreven analyses en gelooft dat “fact-based thinking en decision making” in de Nederlandse Gezondheidszorg een verdere vlucht zal nemen. LOGEX is actief in meer dan 70 Nederlandse Ziekenhuizen.

Koen is er van overtuigd dat er binnen de zorg nog vele mogelijkheden en kansen tot waarde creatie zijn en zijn ambitie is dat LOGEX ziekenhuizen en medisch specialisten kan ondersteunen bij het realiseren van dit potentieel

Jeroen van Roon

Jeroen van Roon

Voorzitter RvB Rode Kruis Ziekenhuis

Jeroen van Roon (1966) werd in 2012 door het toen noodlijdende Rode Kruis Ziekenhuis (RKZ) in Beverwijk benoemd tot voorzitter van de Raad van Bestuur. Hij wist het RKZ van de ondergang te redden en sloot recent een deal met Zorg van de Zaak, een netwerk van organisaties in de bedrijfs- gezondheidszorg. Daarmee wordt het RKZ actief betrokken bij het terugdringen en voorkomen van ziekteverzuim op het werk.

Jeroen van Roon heeft een universitaire achtergrond in algemene economie met een specialisatie richting monetaire economie. Deze studie heeft hij aangevuld met een MBA aan de London Business School. Sinds 2000 werkte hij voor Boer & Croon waar hij als partner was verbonden aan Boer & Croon Healthcare en heeft in die functie een groot aantal Nederlandse ziekenhuizen op bestuurlijk niveau geadviseerd. Daarvoor was hij werkzaam bij twee andere advieskantoren, een uitgeverij en een kantoor gespecialiseerd in corporate finance vraagstukken.

Hugo Keuzenkamp

Hugo Keuzenkamp

Raad van Bestuur van het Westfriesgasthuis en Hoogleraar verzekeringseconomie aan de UvA

Hugo A. Keuzenkamp (1961) transparent-Linkedin-logo-icon is sinds 15 maart 2007 lid van de Raad van Bestuur van het Westfriesgasthuis te Hoorn en tevens is hij onbezoldigd hoogleraar verzekeringseconomie aan de Universiteit van Amsterdam.

Keuzenkamp studeerde economie aan de Universiteit van Amsterdam en de London School of Economics. Hij verbleef ook voor kortere tijd aan Duke University (met een Fulbright award) en Harvard. In 1994 promoveerde hij in Tilburg op een proefschrift over de grondslagen van de econometrie. Van april 1996 tot januari 2000 was hij hoofdredacteur van het blad Economisch Statistische Berichten. Sinds 2000 is hij hoogleraar economie aan de Universiteit van Amsterdam. Aanvankelijk op de leerstoel toegepast economisch onderzoek, die hij combineerde met de functie van algemeen directeur van de Stichting voor Economisch Onderzoek. Na zijn overstap naar Delta Lloyd als statutair directeur van het onderlinge waarborgfonds Ziekenfonds OHRA (later verbreed tot directeur zorg- en inkomensverzekeringen Delta Loyd OHRA) bleef hij in deeltijd hoogleraar, op de nieuwe leerstoel verzekeringseconomie.

In zijn bestuurswerk legde Keuzenkamp zich in verschillende organisaties toe op veranderingsmanagement. In zijn onderzoek houdt hij zich bezig met sociaal-economisch beleid in Nederland, onder andere met regulering van (sociale) verzekeringsmarkten en markten voor diensten met een publiek karakter (vervoer, energie, gezondheidszorg).

Als algemeen directeur van de SEO gaf hij leiding aan of werkte mee aan een reeks onderzoeksprojecten, met als rode draad economische problemen op het raakvlak van publiek belang en private uitvoering.

Keuzenkamp was onder meer voorzitter van het bestuur van de stichting Folia Civitatis, voorzitter van het bestuur van het Amsterdams Instituut voor ArbeidsStudies (AIAS), voorzitter van de Koninklijke Vereniging voor Staathuishoudkunde, voorzitter van de economische adviesraad van DBC-Onderhoud, lid van de Centrale Plancommissie van het Centraal Planbureau en lid van de Raad van Toezicht van GGZ Dijk en Duin. Momenteel zit hij in de adviesraden van DBC Onderhoud en het Nederlands Zorg Instituut – Kwaliteitsinstituut en is vicevoorzitter van de RvC van het openbaar vervoerbedrijf van Rotterdam, RET NV.

Keuzenkamp was columnist van onder andere Intermediair, Het Parool, FEM Business, de Financiële Telegraaf en NRC Magazine. Sinds 2012 is hij columnist van Medisch Contact. Hij is getrouwd en heeft twee kinderen.

Jolien Bueno de Mesquita

Jolien Bueno de Mesquita

Medeoprichter en voorzitter van het bestuur van het Platform Medisch Leiderschap

Jolien M. Bueno de Mesquita (1976) studeerde geneeskunde aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Van 2003 tot 2008 was zij als arts-onderzoeker verbonden aan het Nederlands Kanker Instituut-Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis te Amsterdam. Hier zette zij de multicenter RASTER-studie (“microarRAy-prognoSTics-in-breast-cancER”) op. Ze promoveerde in 2009 aan de UvA op dit onderzoek naar de voorspellende factoren bij borstkanker als leidraad voor het geven van aanvullende systemische behandeling, het 70-genen profiel in het bijzonder. Zij heeft haar opleiding tot psychiater afgerond bij de Parnassia Groep te ’s-Gravenhage en werkt sinds medio 2013 bij PsyQ Haaglanden als psychiater. Zij was bestuurslid van de Borstkankervereniging Nederland en vicevoorzitter van De Jonge Orde. Zij is medeoprichter en voorzitter van het bestuur van het Platform Medisch Leiderschap. Dit platform richt zich met meerdere veldpartijen (waaronder de KNMG) op de ontwikkeling, versterking en borging van de competentie medisch leiderschap bij artsen.

Jolien vindt het belangrijk dat aiossen ook iets naast hun opleiding doen en daarin worden gesteund door hun opleiders en de organisatie waar ze werken. “Het kan ook niet anders in deze tijd,” vindt ze, “Je moet je ook op andere zaken dan alleen je vak oriënteren, er wordt veel meer van de dokter verwacht.

Deel dit verhaal, kies je platform!