Sem Jue

Portfolio Medical Business Education (MBE)

ANIOS psychiatrie

Leiderschap is de vaardigheid om leiding te geven aan een groep mensen of organisatie, met name door politici en bestuurders.” Naar mijn mening is dit laatste volledig achterhaald; medici moeten immers continu leiding geven en zijn als het ware de beleidsmakers op de werkvloer. Met dat gegeven zou elke medici begeleid moeten worden in het ontwikkelen van deze vaardigheden binnen de opleiding. Naar mijn mening ontbreekt dit nog ten zeerste.

Medical Business biedt mij, en ieder ander, de mogelijkheid je ambities om als een goede leider werkzaam te zijn in de zorgsector. Daarnaast biedt de Stichting mij de kans mensen met dezelfde ambities te ontmoeten, bij elkaar te komen en tezamen de opleiding van medici, en daarmee ook de zorg, tot een hoger niveau te brengen. Medical Business heeft als doel om leiderschap te implementeren in de opleiding – iets waar ik me graag hard voor wil maken.