In deze Online Course hebben Frank de Grave en Iris Wallenburg de krachten gebundeld om jullie uitleg te geven over politieke besluitvorming in de Nederlandse gezondheidszorg. Frank de Grave, momenteel lid van de Eerste Kamer, was eerder in zijn loopbaan voorzitter van de Orde van Medisch Specialisten en voorzitter van de Federatie Medisch Specialisten. Iris Wallenburg is assistant professor bij de afdeling Health Care Governance (HCG) van het instituut Beleid en Management Gezondheidszorg van de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Onder iedere video vind je links naar boeken, artikelen en websites, die je helpen om je verder in het onderwerp te verdiepen.

Politieke besluitvorming in de zorg

Boeken

Boek ‘Zó werkt de zorg in Nederland’

Boek

Boek: Zó werkt de zorg in Nederland, door dr. Maaike de Vries & drs. Jenny Kossen; (2014) ISBN: 9789081359283

Dit boek geeft duidelijk weer hoe het zorgstelsel in elkaar zit. Wie is wie? Welke wetten zijn op de zorg van toepassing en hoe wordt de zorg bekostigd. Dit boek helpt de 1.6 miljoen mensen die in en om de zorg actief zijn beter te begrijpen hoe de zorg is geregeld.

Boek ‘Leren samenwerken tussen organisaties – allianties/ netwerken/ keten/ partnerships’

Boek

Boek: Leren samenwerken tussen organisaties – allianties/ netwerken/ keten/ partnerships, door Edwin Kaats & Wilfrid Opheij; (2011) ISBN: 9789013094879

Een management boek dat ingaat op samenwerking in organisaties in het algemeen. Onderwerpen die aan de orde komen:
– Welke soorten samenwerking zijn er?
– Waarom gaan organisaties samenwerkingsverbanden aan?
– Wat zijn de cruciale elementen en hoe die te beïnvloeden?
– Hoe een analyse te maken over een samenwerking en deze te beoordelen?
– Hoe kun je samenwerking verbeteren?

 
 
 

Boek ‘Volksgezondheid en gezondheidszorg’

Boek

Boek: Volksgezondheid en gezondheidszorg, redactie Johan P. Mackenbach en Karien Stronks; (2016) ISBN: 9789036813198

Een leerboek over de gezondheidszorg en volksgezondheid in Nederland, waarbij er o.a. wordt in gegaan op de structuur en functioneren van de gezondheidszorg.

E-book ‘Zorgen om beleid’

Boek

Boek: Zorgen om beleid; Over blijvende afhankelijkheden en veranderende
bestuurlijke verhoudingen in de gezondheidszorg. Tom E.D. van der Grinten;
(2006) ISBN: N 9077906355

Dit e-book is de publicatie van het volledige afscheidscollege, zoals uitgesproken door Tom van der Grinten, voormalig hoogleraar Beleid & Organisatie Gezondheidszorg bij het instituut Beleid en Management Gezondheidszorg van het Erasmus MC aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Te downloaden als PDF.

Pers en Websites

Website ‘Het roer moet om’

Artikel
Het roer moet om
‘Het roer moet om’ is een voorbeeld van een initiatief om politieke besluitvorming te initiëren vanuit het werkveld. Vanuit een groep huisartsen is een Actiecomité ontstaan dat zich inzet om op politiek niveau te strijden voor o.a. gelijkwaardigheid tussen zorgverlener en verzekeraar en minder bureaucratie.

Website ‘Zo werkt de zorg’

Artikel
App ‘Zo werkt de zorg’
Deze app / website geeft overzichtelijk weer welke spelers er een rol spelen in de politieke besluitvorming naast de Eerste en Tweede kamer en de ziekenhuizen en zorgverleners zelf.

 
 

Artikel ‘Artsen mijden politieke arena’ – Joost Visser

Artikel
Artsen mijden de politieke arena – door Joost Visser; Medisch Contact sept. 2012
‘In de Kamer kun je meer voor patiënten doen dan als dokter’ Bij eerdere verkiezingen dongen vaak verschillende artsen naar de gunst van de kiezer. Dit jaar zijn ze met een lantaarntje te zoeken. Is dat slecht voor de zorg?’

Artikel ‘De arts-politicus: vriend of vijand?’ – Roel Otten

Artikel
De arts-politicus: vriend of vijand? – door Roel Otten; Medisch Contact, mei 1998
‘De macht en kracht van dokters, verenigd in de KNMG, tegenover verzekeraars, werkgevers en andere mensen die zich tegenwoordig veelal onterecht met de zorg bemoeien, is lang niet groot genoeg.’

Achtergrondvideo’s

Wessel Peeters, docent Maatschappijleer – Fasen Politieke besluitvorming

In deze video wordt nog eens de basis van politieke besluitvorming in Nederland uitgelegd.

Wetenschappelijke artikelen

Dokters moeten zich mengen in het politieke debat

Artikel
Sander Heijne; Dokters moeten zich mengen in het politieke debat; Ned Tijdschr Geneeskd. December 2016; Nr. 160:C3259
“De grootste medische uitdagingen van onze tijd liggen niet in de spreekkamer, maar in de politieke arena.”

Health care politics and policy: the business of medicine: a course for physician leaders

Artikel
Marmor TR; Health care politics and policy: the business of medicine: a course for physician leaders; Yale J Biol Med. 2013 Sep 20; 86(3): 407-11

 
 

Agency, contract and governance: shifting shapes of accountability in the health care arena

Artikel
Tuohy CH; Agency, contract and governance: shifting shapes of accountability in the health care arena; J Health Polit Policy Law. 2003 Apr-Jun; 28(2-3): 195-215