In deze online course gaat Marco Varkevisser, universitair hoofddocent aan het instituut Beleid & Management Gezondheidszorg, in op marktwerking in de zorg. Marktwerking vormt op dit moment de essentie van ons zorgsysteem. Begrip van de drijfveren en prikkels binnen dit systeem leidt op drie manieren tot een betere invulling van jouw rol als arts.

Marktwerking in de Zorg

Boeken, Pers en Website

Boek ‘Economie van de Gezondheidszorg’

Boek

Boek: Economie van de gezondheidszorg, hoofdstuk “Marktordening in de gezondheidszorg”; (2014) ISBN: 9789035246928

Dit leerboek gaat in op actuele beleidsthema’s in de Nederlandse gezondheidzorg. Voorbeelden van onderwerpen die aan bod komen zijn o.a. de dreigende onbetaalbaarheid van de gezondheidszorg en de gevolgen van uitkomstbekostiging.

Achtergrondvideo’s

De Argumentenfabriek – Hoe werkt marktwerking in de zorg? (2011)

 

 

Achtergrondvideo’s

IItinera Institute: Managed Competition in Healthcare (2009)

De gezondheidszorg wordt onbetaalbaar, zoveel is duidelijk. Maatregelen dringen zich op. Het Itinera Institute (België) kijkt over het muurtje: wat kunnen we leren van onze buren? Wynand van de Ven, hoogleraar Sociale ziektekostenverzekering aan de Erasmus Universiteit van Rotterdam, schetst de uitdagingen die Nederland te wachten staan.
 

 

Van Kooten en De Bie over marktwerking in de zorg (11.56 min): 

‘Marktwerking in de zorg’ op zijn best. Van Kooten en De Bie verlichten de pijnlijkste kwalen met een lik geneeskrachtige honing en een kwak wonderjam.
 

Artikelen en Pers

(Wetenschappelijke) artikelen

Artikel

Sociale Vraagstukken – Dossier ‘Marktwerking in de zorg’

Op SocialeVraagstukken.nl gaan wetenschappers en denkers in debat over maatschappelijke kwesties. Het dossier ‘Marktwerking in de zorg’ bevat enkele interessante artikelen.

Sociale Vraagstukken – Marktwerking in de zorg leidt tot verkwisting (2012)

Op SocialeVraagstukken.nl gaan wetenschappers en denkers in debat over maatschappelijke kwesties. Dit artikel is een verkorte versie van een hoofdstuk uit het boek ‘Weten is meer dan meten’ van Tobias Reijngoud, over de economisering van de samenleving.

Sociale Vraagstukken – Winstuitkering in ziekenhuizen, daar krijgen we spijt van (2014)

Op SocialeVraagstukken.nl gaan wetenschappers en denkers in debat over maatschappelijke kwesties. In dit artikel gaat hoogleraar Evelien Tonkens in op het wetsvoorstel voor winstuitkeringen in ziekenhuizen en andere aanbieders van medisch-specialistische zorg.

Podcast De Correspondent

Podcast

Podcast van De Correspondent “Is de baas van een ziekenhuis zakenman of hulpverlener?” (24 mei 2014)

 

Correspondent Lex Bohlmeijer gaat in gesprek met Rob Florijn, toenmalig voorzitter van de Raad van Bestuur van het Diakonessenhuis in Utrecht. Florijn vertelt hoe hij de kwaliteit van de ziekenhuiszorg denkt te kunnen waarborgen.

Voor iedereen toegankelijk via:
https://soundcloud.com/de-correspondent/lex-bohlmeijer-in-gesprek-met-rob-florijn

Achtergrondvideo’s

Draadstaal – Marktwerking in de zorg

De komieken van Draadstaal nemen in twee minuten het concept van marktwerking in de zorg op de hak.

Mejudice

MeJudice – Marco Varkevisser over marktwerking in de zorg (2012)
 

Marktwerking in de zorg is een zegen, dat wil zeggen als het onder de juiste randvoorwaarden wordt ingevoerd,” stelt Marco Varkevisser. Een interview van vier minuten.
 

MeJudice – Wouter Bos over marktwerking in de zorg (2012)
 

In Duitsland is 30% van de ziekenhuizen met succes geprivatiseerd. Wouter Bos, huidig voorzitter van het VUmc, bespreekt in vijf minuten de marktwerking in de zorg, ethiek en modellen voor concurrentie.

Pers en Websites

Afleveringen Zembla

Computer

Zembla – Hoe gaat de verzekeraar te werk? (2014)

Zembla onderzoekt: Kunnen zieke mensen zich net zo goed verzekeren als gezonde mensen. Fragment uit de uitzending ‘Fijn dat we verzekerd zijn’.

Zembla – Basis- en aanvullende verzekering bij dezelfde aanbieder (2014)

Zembla onderzoekt: Kunnen zieke mensen zich net zo goed verzekeren als gezonde mensen. Fragment uit de uitzending ‘Fijn dat we verzekerd zijn’.

Website Autoriteit Consument & Markt

Computer

https://www.acm.nl/nl/

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) bestrijdt oneerlijke concurrentie door het makkelijker te maken voor nieuwe aanbieders om op de markt te komen.

Achtergrondvideo’s

Nuffield Trust – Wynand van de Ven: Use of risk adjustment in the Netherlands (2012)

Wynand van de Ven, hoogleraar sociale ziektekostenverzekering, wordt in 12 minuten bevraagd over de toepassing van risicoverevening. Interviewer is Geraint Lewis van Nuffield Trust, een Britse stichting met als doel om op basis van onderzoek en analyses de Britse gezondheidszorg te verbeteren. (http://www.nuffieldtrust.org.uk/)

Mejudice

Mejudice – Edith Loozen over ACM en ziekenhuisfusies

In deze video gaat universitair hoofddocent Edith Loozen in op de toepassing van de mededingingsregels door de Autoriteit Consument & Markt bij ziekenhuisfusies, die volgens haar incorrect is.