Sander Visser, is partner bij Strategy&, onderdeel van PwC (Health Care). Als consultant is hij betrokken bij diverse projecten binnen de gezondheidszorg op zowel landelijk als ziekenhuis niveau. Verder houdt hij zich bezig met nieuwe ontwikkelingen binnen de gezondheidszorg en schrijft hij daarover.

De zorg ontwikkelt zich snel; er komen nieuwe behandelingen bij, er is meer diagnostiek mogelijk en er worden meer patiënten gezien met complexe aandoeningen die ook nog eens langer leven. Als arts is het belangrijk om te weten in grote lijnen welke ontwikkelingen er zijn binnen de gezondheidszorg met als doel de zorg kwalitatief beter alsook kostenefficiënter te maken. Dit zal helpen ervoor te zorgen dat de gezondheidszorg in toekomst zowel beschikbaar blijft voor iedereen alsook betaalbaar.

In de eerste video legt Sander Visser uit wat nu de daadwerkelijke oorzaken zijn van kostenstijgingen in de zorg, daarna wordt een model uitgelegd hoe de zorg in een ziekenhuis anders ingedeeld kan worden en tot slot wordt de casus Bernhoven beschreven alwaar ze dit model als voorbeeld hebben gebruikt voor het reorganiseren van de ziekenhuiszorg.

Meer weten? Kijk dan snel naar deze online course!

Boeken

Clayton M. Christensen; “the innovator prescription”

Artikel

Boek waarin een uitgebreide analyse van strategieën die de gezondheidszorg zouden kunnen verbeteren en betaalbaarder zouden kunnen maken. In dit boek wordt ook ingegaan op het netwerkmodel, fabrieksmodel en consultancy model.

Pers

Artikel van ziekenhuis Bernhoven over toekomstbestendige zorg voor de regio

klik hier voor het artikel op de Bernhoven website.

Kwantitatief onderzoek naar de effecten van de transitie van ziekenhuis Bernhoven:

Casestudie

Podcasts

Peter Bennemeer over Bernhoven

Peter Bennemeer over kosten in de zorg: