Het dringende tekort aan zorg professionals…

Nu werkt één op de zeven werkende mensen in de zorg. Om in 2040 aan alle voorziene zorgvragen te voldoen, moet dat één op de vier worden. Simpelweg meer financiële middelen in de zorg investeren zal niet volstaan om het tekort aan zorgpersoneel te herstellen.

Tijdens het webinar op 29 november gingen we diepgaande discussies voeren over dit prangende onderwerp. Drie sprekers, waaronder Henk Geene, geprezen auteur van het boek “Voorzorgcirkels als antwoord op vergrijzing,” hebben diverse perspectieven belicht en probeerden antwoorden te vinden op de vragen die velen bezighouden.

Welke veranderingen staan artsen en ziekenhuizen te wachten? Hoe kunnen burgerinitiatieven een oplossing bieden aan dit probleem? Sjoerd Repping, hoogleraar zinnige zorg uit het Amsterdam UMC, heeft deze avond opgetreden als moderator, om zo de discussie in goede banen te leiden.

Kijk de webinar hier terug: