Nieuwe leveringsmodellen en capaciteitsmanagement in tijden van corona

Door de medische impact van het coronavirus komt er een enorme uitgestelde zorgvraag op de ziekenhuizen af, doordat er tijdens de crisis onvoldoende capaciteit was om de reguliere zorg volledig te kunnen uitvoeren. Er bestonden ook voor de crisis al problemen in het uitvoeren van de curatieve zorg als gevolg van de vergrijzing en bestaande beperkte personele capaciteit. Deze problemen zullen nog omvangrijker worden als gevolg van deze uitgestelde vraag. De zorgverzekeraar zal kritisch blijven waardoor een grote verhoging van de zorgkostenplafonds niet gelijk in het verschiet ligt. Het stuwmeer van achterstallige zorg moet dus slim weggewerkt worden. Hoe pakt men dit verstandig aan met de huidige capaciteit? Ook moet deze ‘inhaalzorg’ tegelijkertijd veilig binnen de anderhalf meter worden gerealiseerd om nieuwe uitbraken te voorkomen. Hiernaast is het belangrijk om ziekenhuizen op tijd voor te bereiden op een eventuele tweede coronagolf, zonder dat daarbij het capaciteitsprobleem nog groter wordt dan het al is.

Hoe kunnen we de zorg zo inrichten dat die aan deze voorwaarden voldoet? Dit vraagt om een aantal heroverwegingen in de curatieve zorgsystemen. Tijdens de derde MB Webinar zal hierop worden ingegaan door sprekers werkzaam in de healthcare consultancy.

Sprekers

Anna van Poucke

dr. Anna van Poucke

Partner en Sectorleider KPMG Health

Anna van Poucke is partner en sectorleider KPMG Gezondheidszorg NL en Global Lead Care System Redesign KPMG International. Ze adviseert binnen en buiten Nederland zorgaanbieders, overheden en famaceutische bedrijven over de herinrichting en transformatie van de zorg. Zo heeft van Poucke een groot aantal fusies tussen ziekenhuizen begeleid en begeleidt ze ziekenhuizen bij de ontwikkeling van hun strategie en nieuwe (digitale) zorgleveringsmodellen. Tevens was ze verantwoordelijk voor de herstructurering van ziekenhuizen in financieel zwaar weer. Belangrijkste drijfveer voor haar werk is het realiseren van een sterke en actieve betrokkenheid van de burger bij de zorg voor hun gezondheid en een focus op goede uitkomsten van de zorg. Het systeem moet daaraan ondersteunend zijn, en dus niet andersom.

Aart Willem Saly

Aart Willem Saly

Director Vintura

Aart Willem (1973) is strategie en organisatie adviseur en bij adviesbureau Vintura verantwoordelijk voor de Zorg praktijk.
Hij heeft tal van strategische projecten in ziekenhuizen geleid op het vlak van strategievorming, fusie/samenwerking, organisatie en resultaatverbetering. Aart Willem is bedrijfseconoom (PhD), met specialisatie in strategisch management en innovatie.

Hans Guido Rietkerk

Hans Guido Rietkerk

Manager Vintura

Hans Guido (1968) is strategie en organisatie adviseur en bij adviesbureau Vintura specialist op onder meer capaciteitsmanagement. Met meer dan 15 jaar ervaring in zorg en life sciences helpt hij ziekenhuizen bij het ontwikkelen van hun strategie, maken van business cases en het inrichten van integraal capaciteitsmanagement. Tijdens de Corona-crisis heeft hij ziekenhuizen geadviseerd over de herstart en modellen ontwikkeld voor verwachte benodigde capaciteit en middelen.

Moderator

Wessel Fuijkschot

dr. Wessel Fuijkschot

Medeoprichter en algemeen directeur Kinase

Wessel Fuijkschot is medeoprichter en algemeen directeur van Kinase. Tijdens zijn promotietijd verdiepte hij zich in de organisatorische kant van de zorg. Zo was hij betrokken bij de oprichting van de stichting Medical Business en werkte hij aan het boek “Artsen met verstand van zaken”. Hij vindt het belangrijk dat artsen de kans krijgen om het consultancy-vak te leren. Zo hoopt hij het werk leuker te maken en de zorg van binnenuit te kunnen veranderen.