Toekomstvisie voor de gezondheidszorg met corona

Begin maart blijkt ons zorgsysteem niet goed voorbereid te zijn op een epidemie. De enorme hoeveelheid patiënten met corona dwingt de Nederlandse ziekenhuizen bijna alle zorg af te schalen en zich volledig te richten op corona zorg. Voor de epidemie kampte de ziekenhuizen al met wachtlijsten. Door het staken van de regulieren zorg zijn de wachtlijsten verder opgelopen. Ook nu de zorg weer overal wordt hervat blijven de wachtlijsten oplopen door de anderhalve meter regel.

In deze tweede Webinar zal stil gestaan bij de bestuurlijke en organisatorische aspecten van de zorg. Welke keuzes zijn er gemaakt door verschillende zorgbestuurders? Hoe heeft het Bernhoven ziekenhuis zich staande gehouden in het epicentrum van de coronapandemie? Welke lessen kunnen we leren? Welke vaardigheden zijn er nodig om als medisch specialist en bestuurder van een ziekenhuis maximaal te kunnen functioneren?

Tegelijkertijd is het belangrijk om na te denken over de toekomst. Hoe kunnen we de reguliere zorg weer het beste oppakken zodat de wachtlijsten niet verder toenemen? Mogelijk staat ons een tweede golf te wachten. Hoe moeten we ons hierop voorbereiden? Moeten we bij een volgende golf de coronazorg gaan centraliseren of juist niet?


Sprekers

drs. Mariëlle Bartholomeus

Medisch directeur en neuroloog Bernhoven

Mariëlle Barholomeus is medisch directeur van Bernhoven Uden, waar zij sinds 2008 als neurologe aan het werkzaam is. Tevens zit Mariëlle in de redactionele adviesraad van de Medisch Specialist FMS.

Prof. dr. Robin Peeters

Voorzitter internistenvereniging Nederland

Robin Peeters is internist-endocrinoloog in het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam. Hij is hoofd van het Erasmus MC Academisch Centrum voor Schildklierziekten, wat een derdelijns expertisecentrum is voor complexe schildklieraandoeningen en voorzitter van het bestuur van de Nederlandse Internisten Vereniging. Tevens is hij voormalig lid van het bestuur van de European Thyroid Association.

Moderator

dr. Hubert Prins

Bestuurslid DICA (Dutch Institute for Clinical Auditing)

Hubert Prins (1968) is gastro intestinaal chirurg (niet praktiserend) en bestuurslid van DICA.