De financiële gevolgen van corona voor de gezondheidszorg

De bekostiging van de Nederlandse zorg staat onder gigantische druk. Door de corona-crisis zijn er veel extra uitgaven gedaan voor deze patiënten en apparatuur. Maar niet alleen het bestellen van verkeerde mondkapjes heeft hieraan bijgedragen. Ook is er veel reguliere zorg uitgesteld of zelfs niet geleverd, wat tot extra uitgaven kan leiden.

Hoe wordt met deze onverwachte financiële uitgaven omgegaan? Kan ons zorgstelsel terugvallen op de verzekeraars? Of dienen hier andere partijen ingeschakeld te worden? Dit zijn interessante vragen over de financiering van zorg in corona.

Onder leiding van Marco Varkevisser zullen Peter Langenbach en Michel van Schaik deze vragen beantwoorden in de eerste Webinar van Stichting Medical Business!

Sprekers

Peter Langenbach

Voorzitter raad van bestuur van het Maasstad ziekenhuis

Peter Langenbach (1969) is voorzitter raad van bestuur van het Maasstad Ziekenhuis, waar hij in 2015 lid van de raad van bestuur werd. Tevens is hij lid van het bestuur van Santeon en lid van de raad van toezicht van Traverse. Verder is Langenbach NIAZ-auditor, lid van de raad van toezicht van Avans Hogeschool en adjunct-professor bij TIAS. Daarnaast is hij voorzitter van Stichting voor African Hospitals, een organisatie die vanuit Nederland de zorg in een aantal ziekenhuizen in Afrika helpt verbeteren.

Michel van Schaik

Directeur Gezondheidszorg bij de Rabobank

Michel van Schaik (1960) is directeur Gezondheidszorg bij de Rabobank. Daarnaast is hij onder meer lid van de raad van toezicht van het Institute for Positive Health (IPH), voorzitter van de commissie gezondheidszorg van de Nederlandse Vereniging van Banken, bestuurslid van World Child Cancer en voorzitter van de commissie gezondheidszorg van werkgeversorganisatie VNO-NCW.

Moderator

Marco Varkevisser

Prof. dr. Marco Varkevisser

Hoogleraar Marktordening in de Gezondheidszorg, Erasmus Universiteit Rotterdam

Prof. dr. M. (Marco) Varkevisser is hoogleraar Marktordening in de Gezondheidszorg bij Erasmus School of Health Policy & Management (ESHPM) van de Erasmus Universiteit Rotterdam, waar hij ook zijn opleiding volgde. In 2019 sprak hij zijn oratie uit getiteld ‘Hand in hand: op zoek naar de juiste balans tussen marktwerking en overheidsingrijpen in de gezondheidszorg’. In zijn onderwijs en onderzoek houdt hij zich bezig met de structuur & financiering van gezondheidszorg in het algemeen en de juiste ordening van zorgmarkten in het bijzonder. Centraal daarbij staat de vraag welke combinatie van marktwerking en regelgeving optimaal recht doet aan de publieke belangen kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van zorg.