Imogen van Beurden

Bestuurslid Marketing en Communicatie

PhD KNO

Als zorgprofessional is het niet alleen van groot belang om over veel klinische kennis en ervaring te beschikken, maar is het ook enorm waardevol om verstand te hebben van de organisatorische, financiële en beleidsmatige aspecten van de zorg. Naar mijns inziens zijn deze thema’s zeer onderbelicht tijdens de Geneeskunde opleiding, terwijl het als arts juist zo belangrijk is om goed te begrijpen hoe de gezondheidszorg in elkaar zit. Door een functie te bekleden binnen het bestuur van Stichting Medical Business en daarmee verder te kijken dan de kliniek, hoop ik mij, als bijna afgestudeerd basisarts, verder te kunnen verdiepen in het ziekenhuis als bedrijf. Hierbij hoop ik andere jonge zorgprofessionals te kunnen enthousiasmeren voor deze onderbelichte aspecten van de gezondheidszorg en mijn toekomstige collega’s te inspireren om hun kennis en kunde binnen deze thema’s verder uit te breiden!