Geert Kazemier

Professor lever- en pancreaschirurgie en levertransplantatie Amsterdam UMC
Voorzitter Dagelijks Bestuur van Cancer Center Amsterdam
Directeur-bestuurder van de Stichting Cancer Center Amsterdam
Directeur-bestuurder van Stichting Adore