Geert Kazemier

Professor lever- en pancreaschirurgie en levertransplantatie Amsterdam UMC, tevens voorzitter Dagelijks Bestuur van Cancer Center Amsterdam, directeur-bestuurder van de stichting Cancer Center Amsterdam en stichting Adore