Medisch Leiderschap is hot en happening. Algemeen directeur van de artsenfederatie KNMG, Wendela Hingst, duikt met deze online course middenin deze ontwikkelingen en discussies.

Om handvatten te bieden in de discussie rondom dit onderwerp gaat de eerste video van deze online course in op de vraag ‘Wat is medisch leiderschap en waarom is dit zo belangrijk?’. Los van de vraag wat het belang is van medisch leiderschap, is het als arts goed om je bewust te zijn van kenmerken van een goede leider en om deze kenmerken bij jezelf te herkennen. Zo kun jij jouw talenten als arts zo goed mogelijk inzetten op de werkvloer. Aan het eind van deze online course weet je hoe je morgen aan de slag kunt met als medisch leider!

Medisch Leiderschap

Algemeen

Zelftests

Computer

In deze course worden verschillende zelftesten genoemd. Hieronder vind je de links naar de tests:

MBTI persoonlijkheidstest
Strenghtsfinder 2.0
The Personality Page

Artikelen, Pers & Websites

(Wetenschappelijke) artikelen)

Lieke de Kwant. Leiderschap voor dummies. Medisch Contact. 2015;38:1730-1731.

Lieke de Kwant – Leiderschap voor dummies. Medisch Contact 2015

Medisch leiderschap is hot. Toch kunnen weinigen uitleggen wat het nou precies is en wat je er als ‘gewone’ arts mee moet. Een wetenschappelijke werkgroep heeft geprobeerd helderheid te scheppen. Een korte introductie in hun opvatting van het begrip, aan de hand van vijf domme vragen.

Raamwerk Medisch Leiderschap. Platform Medisch Leiderschap en Universiteit Twente. 2015.

Raamwerk Medisch Leiderschap

‘Medisch leiderschap’ is geen eenduidig begrip. Voor de een komt het neer op klinisch leiderschap, voor de ander duidt het op het besturen van zorgorganisaties en weer een ander heeft het over persoonlijk leiderschap. Dit Raamwerk Medisch Leiderschap (RML, versie 1.0) is ontwikkeld om tot consensus te komen over de definitie en daarmee tot heldere uitgangspunten voor het ontwikkelen en tonen van medisch leiderschap door artsen.

Eveline Y. van Opstal, Corinne M. de Ruiter, Martin Smalbrugge. Medisch leiderschap: hype of noodzaak. Tijdschrift voor Ouderengeneeskunde. 2015

Medisch leiderschap: hype of noodzaak

Pers

Lancering Raamwerk Medisch Leiderschap. Nieuwsbericht Medisch Contact. 2015;38:1772-1773.

C. Hilders. Tijd voor medisch leiderschap: van verleden naar toekomst. Oratie. 2015.

Verslag van oratie: Carina Hilders – Tijd voor medisch leiderschap: van verleden naar toekomst. Oratie 2015

‘Medisch leiderschap verbindt het harde managementdomein met het zachte medische domein’

Websites
http://www.platformmedischleiderschap.nl
http://www.medischevervolgopleidingen.nl/

Medical Leadership Competency Framework van de NHS Institute for Innovation and Improvement . 2010.

Te vinden op: http://www.leadershipacademy.nhs.uk/wp-content/uploads/2012/11/NHSLeadership-Leadership-Framework-Clinical-Leadership-Competency-Framework-CLCF.pdf

Achtergrondvideo’s

Prof. Dr. Jan van Kimpen over leiderschap; Duur: 14.58

Op het congres ‘Medisch leiderschap in de vervolgopleiding’ op 2 juli 2015 hield prof. dr. Jan Kimpen, voorzitter Raad van Bestuur van het UMCU, deze voordracht.

Radboud Grand Rounds – Medisch leiderschap van spreekkamer tot maatschappij (Fragment begint op 1.12, tot 28.10)

Goed zijn in je vak is niet meer voldoende. Professionals hebben meer en meer een maatschappelijke verantwoordelijkheid. Hoe ver gaat deze verantwoordelijkheid? In de spreekkamer? In het UMC St Radboud? Op nationaal niveau? Deze aspecten van medisch leiderschap komen uitgebreid aan de orde in de voordracht van prof. dr. Didi Braat.

(Wetenschappelijke) artikelen

J.D. Rose. Emerging Leadership Journeys: Diverse perspective on the group think, theory A literature review. Vol. 4 Iss. 1, 2011: 37-57. Regent University School of Global Leadership & Entrepreneurship.

J.D. Rose – Emerging Leadership Journeys: Diverse perspective on the group think theory. A literature review.

Mind The Gap; the transition to hospital consultant

Michiel Westerman. Mind The Gap; the transition to hospital consultant. Perspect Med Educ. 2014 Jun; 3(3): 219–221.

Boek: De leiderschapsbox: De betekenisvolle leider

Boek

Jaap Boonstra – De leiderschapsbox: De betekenisvolle leider. 2011. Managementboek

Management and leadership education for medical residents

Artikel

Lizanne Berkenbosch – Management and leadership education for medical residents: Evaluating needs and developing an educational intervention. Proefschrift 2015.

Dit proefschrift een oud-lid van Medical Business Education is een van de vlammetjes die de discussie over dit onderwerp heeft doen oplaaien. Dit proefschrift geeft aan dat medisch leiderschap gemist wordt in de vervolgopleiding door AIOS en dat aandacht voor dit onderwerp gewenst is.

Achtergrondvideo’s

Marcus Buckingham: Strengths-Based Management, Performance and Leadership Expert, Keynote Speaker. (Duur: 3.57 min)

Bij leiderschap gaat het om inzicht in je eigen sterktes en zwaktes. In deze video stelt Marcus Buckingham een aantal essentiële vragen zoals “Am I living up to my potentials?”; “Am I as succesfull as I should be?”and “Am I succeeding in the right things?”. Bij leiderschapsontwikkeling is het belangrijk om over deze vragen na te denken.

Ben Tiggelaar over het werk van Marcus Buckingham (Duur 19.16 min)

“Alles wat we leren van fouten zijn de kenmerken van fouten. Als we iets willen leren over succes dan moeten we succes bestuderen”. Dit is een uitspraak van Buckingham. Veel mensen denken namelijk dat het verbeteren van zwakke punten de weg naar succes zou zijn. Buckingham zegt dat het niet werkt; je moet werken aan je sterke punten.

TEDxMaastricht – Simon Sinek – “First why and then trust” (Duur 17.07 min)

Simon Sinek (@simonsinek) created a simple model, The Golden Circle, that codifies what makes the most inspiring people and organizations so successful and influential. Beginning as a student in anthropology, Simon Sinek turned his fascination with people into a career of convincing people to do what inspires them. Through his struggle to rediscover his excitement about life and work, he made some profound realizations and began helping his friends and their friends to find their “why” — at first charging just $100, person by person. Never planning to write a book, he penned Start With Why simply as a way to distribute his message. With a bold goal to help build a world in which the vast majority of people go home everyday feeling fulfilled by their work, Sinek is leading a movement to inspire people to do the things that inspire them.

S. Sinek. Start with why: how great leaders inspire everyone to take action. 2012.

Brian Goldman: Doctors make mistakes can we talk about that?

Every doctor makes mistakes. But, says physician Brian Goldman, medicine’s culture of denial (and shame) keeps doctors from ever talking about those mistakes, or using them to learn and improve. Telling stories from his own long practice, he calls on doctors to start talking about being wrong.

Artikelen & Websites

(Wetenschappelijke) artikelen

De clinicus maatgevend: over leiderschap en habitus

Yolande Witman. De clinicus maatgevend: over leiderschap en habitus. 2008. Dissertatie.

John Kotter – Leading change

Boek

John Kotter – Leading change (2011)

In Leading Change , John Kotter examines the efforts of more than 100 companies to remake themselves into better competitors. He identifies the most common mistakes leaders and managers make in attempting to create change and offers an eight-step process to overcome the obstacles and carry out the firm’s agenda: establishing a greater sense of urgency, creating the guiding coalition, developing a vision and strategy, communicating the change vision, empowering others to act, creating short-term wins, consolidating gains and producing even more change, and institutionalizing new approaches in the future. This highly personal book reveals what John Kotter has seen, heard, experienced, and concluded in 25 years of working with companies to create lasting transformation.

S. Covey – The 7 habits of highly effective people

Boek

Stephen R. Covey (1999) The 7 habits of highly effective people.

In dit boek, waarmee Stephen Covey een miljoenenpubliek heeft bereikt, leert hij hoe managers de kwaliteit van hun persoonlijke leven, hun producten, diensten en organisaties kunnen verbeteren. De leider van de toekomst heeft een open oog voor zaken als rechtvaardigheid, integriteit, menselijke waardigheid, dienstbaarheid en kwaliteit.

Boek ‘Good to Great’

Boek

Jim Collins (2010) Good to great.

Van de website: Jim Collins heeft met ‘Good to Great’ een wereldwijde bestseller geschreven waarvan inmiddels al meer dan een miljoen exemplaren zijn verkocht. Dit boek wordt in bijna alle managementliteratuur aangehaald als de meest grondige, inzichtelijke en vernieuwende studie van de afgelopen decennia.

Websites
Leadership Circumplex

Achtergrondvideo’s

Wat maakt een leider een goede leider? (Duur: 1.40 min)

Jim Collins’ Good to Great (Duur: 3.17 min)