Wouter Bos, bestuursvoorzitter van het VUmc, vertelt in deze online course hoe de financiering van ons zorgstelsel op macro- en microniveau geregeld is. Het is als arts belangrijk om hier van op de hoogte te zijn, zodat je begrijpt hoe en waarom politieke keuzes gemaakt worden waarom dit van invloed kan zijn op jouw individuele handelen als arts.

In de eerste video worden de kosten van de Nederlandse gezondheidszorg in nationaal en internationaal perspectief geplaatst. Vervolgens worden de kosten op ziekenhuisniveau bekeken: Waar haalt een universitair medisch centrum zijn inkomsten vandaan en waarom verschilt dit van een perifeer centrum? In de laatste video wordt ingegaan op de directe praktijk van de arts: wat merkt de patiënt van de discussies over betaalbaarheid van de zorg?

Betaalbaarheid van de Zorg