Wouter Bos, bestuursvoorzitter van het VUmc, vertelt in deze online course hoe de financiering van ons zorgstelsel op macro- en microniveau geregeld is. Het is als arts belangrijk om hier van op de hoogte te zijn, zodat je begrijpt hoe en waarom politieke keuzes gemaakt worden waarom dit van invloed kan zijn op jouw individuele handelen als arts.

In de eerste video worden de kosten van de Nederlandse gezondheidszorg in nationaal en internationaal perspectief geplaatst. Vervolgens worden de kosten op ziekenhuisniveau bekeken: Waar haalt een universitair medisch centrum zijn inkomsten vandaan en waarom verschilt dit van een perifeer centrum? In de laatste video wordt ingegaan op de directe praktijk van de arts: wat merkt de patiënt van de discussies over betaalbaarheid van de zorg?

Betaalbaarheid van de Zorg

Artikelen

Volkskrant (10/6/2015), Stoffelen & Effting: Huisarts is zorgverzekeraar goed zat.

Artikel

http://www.volkskrant.nl/politiek/huisarts-is-zorgverzekeraar-goed-zat~a4069529/

Artikel over machtsongelijkheid tussen huisarts en zorgverzekeraar. Voor leden van de Volkskrant.

Artikelen, Pers en Websites

(Wetenschappelijke) artikelen

Boek: Toekomst voor de zorg –Centraal Plan Bureau (2013). Vrij te downloaden op:

Toekomst voor de zorg (2013)

Dit rapport is geschreven door economen en gaat over de toekomst van de zorg. Het behandelt de vraag hoe kwaliteit en solidariteit in de toekomst gewaarborgd kunnen worden, zonder het onnodig opdrijven van de kosten en het belasten van de economie.
Dit rapport is onderdeel van het onderzoeksprogramma Toekomst Zorg, dat wordt ondersteund door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Voor de lezer met weinig tijd: de uitgebreide samenvatting verschaft een waardevol inzicht in de overwegingen van het rapport.

Boek: De gezondheidsepidemie

Boek

Boek: De gezondheidsepidemie – Johan Polder, Sjoerd Kooiker & Fons van der Lucht; 140 blz; Reed Business uitgeverij; 14,95 euro

Dit boek biedt vanuit het perspectief van onderzoekers een frisse blik op het begrip gezondheid.

Pers

Website Centraal Bureau voor Statistiek

Computer

CBS – Zorguitgaven stijgen met 1,8 procent in 2014 (2015)

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) schetst een kort en bondig overzicht over het verloop van de zorgkosten in de afgelopen jaren.

Websites

Website Volksgezondheid en Zorg – Rijksoverheid

Computer

Kosten van ziekten

Cijfertool waarbij je zelf grafieken en overzichten kan maken van de kosten van de zorg in Nederland. De cijfers zijn afkomstig van de ‘Kosten van Ziektenstudie’ van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

Website OECD

Computer

Compare your country
OECD data on Health spending

De Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) is een samenwerkingsverband van hoofdzakelijk ontwikkelde landen met als missie: het economische en sociale welbevinden van mensen over de hele wereld verbeteren. De OECD verzamelt daarvoor gegevens over ontwikkeling, economie, gezondheid, overheid etc. van praktisch alle landen ter wereld en stelt die vrij beschikbaar. Via deze links kun je gemakkelijk een beeld krijgen van de landelijke verschillen op het gebied van de gezondheidszorg, zowel qua medische prestaties als omvang van de zorg.

Achtergrondvideo’s

Ministerie VWS: Betaalbaarheid van de Zorg: welke keuzes moeten volgens u worden gemaakt? (2012)

Deze animatie van ongeveer twee minuten van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn & Sport (VWS) plaatst de uitgaven aan gezondheidszorg in perspectief van andere uitgaven van de overheid.

Altijd Wat Wijzer: Kan de zorg goedkoper? (2013)

Overzicht van ongeveer twee minuten van Brandpunt over de uitgaven van het Nederlandse zorgstelsel, waarbij Nederland vergeleken wordt met andere landen.

Koefnoen – The Zorg of Holland

Huisartsen mogen nog maar 177 op de 1000 patiënten doorsturen naar de tweede lijn, hierdoor moeten ze steeds strenger selecteren. Humoristisch fragment van Koefnoen waarin ze dit onder de aandacht brengen.

Rijksoverheid

Boek

De zorg: hoeveel extra is het ons waard? (2011)

Dit rapport is een inhoudelijke analyse van de oorzaken en gevolgen van de stijgende collectieve zorguitgaven. Het rapport schetst de hieruit voortvloeiende keuzes en mogelijkheden voor de toekomst van de zorg. Een toegankelijk rapport van het ministerie van VWS met veel inzichtelijke illustraties.

(Wetenschappelijke) artikelen

C.C. Meza, Van Steen S. & De Jonge J. (Rathenau Instituut) – De Nederlandse universitair medische centra.

Feiten en cijfers – De Nederlandse universitair medische centra (2014)

Deze publicatie van het Rathanau instituut biedt een overzicht van cijfers en andere gegevens over het presteren van de Universitair Medische Centra’s (UMC’s) in Nederland.

Rapport van NFU ‘Verantwoorde financiering van Universitair Medische Centra’

Verantwoorde financiering van Universitair Medische Centra (2012)

Dit rapport biedt verdieping over de rol en onderscheidende waarde van UMC’s in Nederland.

Achtergrondvideo’s

Mejudice – Bart Berden over winst in de zorg (oktober 2015)

Bart Berden gaat in deze video in op het wetsvoorstel Privaat Kapitaal en de moeite die het ziekenhuizen kost om investeerders te vinden voor grote investeringen zoals een Elektronisch Patiënten Dossier (EPD).

Video Mejudice – Bart Berden over winst in de zorg (oktober 2015)

Pers

Vergoeding van medicijnen (16 oktober 2015, Tijd voor meldpunt!) (Fragment start op 30:55 – 50:07)

Dit videofragment toont enkele casussen van patiënten, van wie medicijnen niet meer vergoed worden doordat ze uit het basispakket gehaald worden. Het geeft een overzicht over gevolgen van deze maatregelen voor patiënten en apothekers. Zorgverzekeraars komen aan het woord om hun positie hierin toe te lichten.

Video: Vergoeding van medicijnen (16 oktober 2015, Tijd voor meldpunt!)

NOS (2015) – Vijf vragen over dure geneesmiddelen

Computer

NOS (2015) – Vijf vragen over dure geneesmiddelen

Dit artikel behandelt vijf vragen over dure geneesmiddelen.

Onderzoeksrapporten

SEO Economisch Onderzoek: De farmaceutische industrie in het maatschappelijk debat – Een feitelijke beschrijving van de markt voor innovatieve geneesmiddelen in Nederland (mei 2014)

De farmaceutische industrie in het maatschappelijk debat (2014)

Dit rapport van SEO Economisch Onderzoek toetst beweringen uit de media over de farmaceutische industrie aan wetenschappelijke feiten.

NZA Onderzoeksrapport – Toegankelijkheid en betaalbaarheid van geneesmiddelen in de medisch specialistische zorg (juni 2015)

Onderzoek naar de toegankelijkheid en betaalbaarheid van geneesmiddelen in de medisch specialistische zorg (2015)

Helder rapport van de Nederlandse Zorgautoriteit, die door middel van interviews, literatuur en enquêtes onderzocht of de toegankelijkheid voor geneesmiddelen in de toekomst nog haalbaar is en wat de hoofdrolspelers van het zorgstelsel hierin kunnen betekenen. Het rapport is bondig geformuleerd en daardoor erg overzichtelijk.

NVZ enquête – ‘Financiering van dure geneesmiddelen moet anders’ (2015)

NVZ enquête – Financiering van dure geneesmiddelen moet anders (2015)

Een verslag van een onderzoek onder ziekenhuizen van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen. Het gaat in op de bekostiging van dure geneesmiddelen en hoe verschillende ziekenhuizen hiermee omgaan.

KWF rapport -Toegankelijkheid van dure kankergeneesmiddelen – Nu en in de toekomst (2014)

Toegankelijkheid van dure kankergeneesmiddelen – Nu en in de toekomst (2014)

De Signaleringscommissie Kanker van KWF Kankerbestrijding schrijft over de toegankelijkheid van dure kankergeneesmiddelen in de toekomst. Wat voor rol moeten verschillende spelers in het zorgveld hierin spelen? En welke invloed kunnen artsen hierop uitoefenen?

Achtergrondvideo’s

Presentatie van het NZA Onderzoeksrapport – Toegankelijkheid en betaalbaarheid van geneesmiddelen in de medisch specialistische zorg (juni 2015) 3.10 min:

Professionals uit verschillende disciplines geven commentaar op het rapport van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZA), waarin wordt geschetst hoe er naar een discussie over de toegankelijkheid en betaalbaarheid van geneesmiddelen gekeken zou moet worden.

EenVandaag (2014) – Thema-uitzending: maximumprijs in de zorg

Deze uitzending van Een Vandaag belicht de maximumprijs van de zorg door o.a. een hoogleraar Medische Oncologie en twee voorzitters van de raad van bestuur van twee ziekenhuizen aan het woord te laten. Daarnaast worden de resultaten van een enquête onder medisch specialisten over dit onderwerp besproken.

Thema-uitzending: maximumprijs in de zorg

Het schandaal met private equityfondsen in de VS:

CNN artikel: http://money.cnn.com/2015/10/20/investing/drug-price-hikes-martin-shkreli-valeant/

Deze artikelen bieden inzicht in het schandaal met de private equityfondsen in de Verenigde Staten in 2015. De prijs van het HIVmedicijn steeg met 1200 procent toen het werd opgekocht door het farmaceutisch bedrijf van Martin Shkreli.