Samenwerkingspartners MB Projects

Medical Business Projects werkt samen met drie belangrijke partners; Deloitte, KPMG en Accenture. Onze samenwerkingspartners bieden ondersteuning aan MBP en de teams in de vorm van coaching en trainingen. Hieronder een uitgebreide beschrijving van de samenwerkingsovereenkomsten.

Deloitte

Sinds augustus 2016 is Deloitte officieel samenwerkingspartner van de stichting Medical Business. Het accountancy- en advieskantoor steunt MBP onder meer door coaches te leveren. Deloitte wilt bijdragen aan deze groei en wilt haar kennis en ervaring delen met hen. Concreet betekent dit dat Deloitte zich inzet om de project teams te coachen. Op die manier maken wij het mogelijk dat de jonge dokters en zorgmanagers en consultants van de toekomst met elkaar leren samenwerken.

Coaches in de pool die op een zeker moment geen projectteam begeleiden, hebben ook een belangrijke en ondersteunende rol. Zij vormen namelijk het expert panel: gedurende het project worden teams uitgenodigd om de voortang en (tussentijdse) resultaten aan hen te presenteren. Deze frisse blik van buiten af kan extra inzichten en waardevolle feedback opleveren. Daarnaast kunnen, op aanvraag van het projectteam, specifieke trainingen worden georganiseerd.

KP

KPMG

KPMG Health, de groep adviseurs binnen KPMG die zich inzet voor het verbeteren van de zorg, ondersteunt Stichting Medical Business sinds november 2017. Enthousiaste Health adviseurs van KPMG coachen bedrijfskundige en medische studenten bij het oplossen van zorgvraagstukken. KPMG ondersteunt Stichting Medical Business met veel plezier bij het vergroten van de kennis, projectervaring en persoonlijke ontwikkeling van studenten om uiteindelijk de zorg beter te organiseren.

Accenture

Meer informatie over de samenwerking bij Accenture volgt