Laden Evenementen

Drie webinars over de impact van het Corona virus op de bestuurlijke, financiële en organisatorische aspecten van de zorg.

Tijdens deze webinars brengen wij jou de actuele kennis bij over het Corona virus en de impact hiervan op het Nederlandse zorgstelsel. De reeks webinars is gevuld met toonaangevende sprekers. Na hun inhoudelijke presentie, is aan het einde ruimte voor gedachtewisseling.

Avond 1: “ Betaalbaarheid van de zorg in corona tijd”

De bekostiging van de Nederlandse zorg staat onder gigantische druk. Door de coronacrisis zijn er veel extra uitgaven gedaan voor coronapatiënten en apparatuur. Maar niet alleen het bestellen van verkeerde mondkapjes heeft hieraan bijgedragen. Ook is er veel reguliere zorg uitgesteld of zelfs niet geleverd, wat tot extra uitgaven kan leiden.
Hoe wordt met deze onbegrote financiële stand van zaken omgegaan? Kan ons zorgstelsel terugvallen op de verzekeraars? Of dienen hier andere partijen ingeschakeld te worden? Dit zijn interessante vragen over de financiering van zorg in corona-tijden.
Tijdens de eerste MB webinar zal er op deze vragen worden ingegaan door:

– Peter Langenbach, Voorzitter Raad van Bestuur Maasstad Ziekenhuis, tevens adjunct professor Financiën in de Gezondheidszorg. Hij zal vanuit bestuurlijk perspectief de rol van het ziekenhuis toelichten.
– Michel van Schaik, Directeur Gezondheidszorg Rabobank. Hij legt uit hoe de banken in tijden van crisis het zorglandschap kunnen ondersteunen.

Dit gebeurt onder leiding van Marco Varkevisser, hoogleraar Marktordening in de Gezondheidszorg, die in deze huidige tijd het systeem van gereguleerde marktwerking tegen het licht houdt. Met zijn drieën zullen zij nader ingaan op de bekostiging van de zorg in deze uitzonderlijke tijd.

We zien jullie graag op woensdag 17 juni om 20.00 uur.

 

Sprekers

Peter Langenbach

Voorzitter raad van bestuur van het Maasstad ziekenhuis

Peter Langenbach (1969) is voorzitter raad van bestuur van het Maasstad Ziekenhuis, waar hij in 2015 lid van de raad van bestuur werd. Tevens is hij lid van het bestuur van Santeon en lid van de raad van toezicht van Traverse.
Verder is Langenbach NIAZ-auditor, lid van de raad van toezicht van Avans Hogeschool en adjunct-professor bij TIAS.
Daarnaast is hij voorzitter van Stichting voor African Hospitals, een organisatie die vanuit Nederland de zorg in een aantal ziekenhuizen in Afrika helpt verbeteren. Als lid van het bestuur van Rijnmond Net zet hij zich in voor verbetering van de ICT van zorginstellingen in de regio Rijnmond.

In 2018 was Langenbach genomineerd voor Zorgmanager van het jaar.

Michel van Schaik

Directeur Gezondheidszorg bij de Rabobank

Michel van Schaik (1960) is directeur Gezondheidszorg bij de Rabobank. Daarnaast is hij onder meer lid van de raad van toezicht van het Institute for Positive Health (IPH), voorzitter van de commissie gezondheidszorg van de Nederlandse Vereniging van Banken, bestuurslid van World Child Cancer en voorzitter van de commissie gezondheidszorg van werkgeversorganisatie VNO-NCW.

Moderator

Marco Varkevisser

Prof. dr. Marco Varkevisser

Hoogleraar Marktordening in de Gezondheidszorg, Erasmus Universiteit Rotterdam

Prof. dr. M. (Marco) Varkevisser is hoogleraar Marktordening in de Gezondheidszorg bij Erasmus School of Health Policy & Management (ESHPM) van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Van 1993 tot 1998 studeerde hij algemene economie aan diezelfde universiteit. In 2010 promoveerde hij op een proefschrift over het keuzegedrag van patiënten, concurrentie en mededingingstoezicht bij ziekenhuiszorg. In 2019 sprak hij zijn oratie uit getiteld ‘Hand in hand: op zoek naar de juiste balans tussen marktwerking en overheidsingrijpen in de gezondheidszorg’. In zijn onderwijs en onderzoek houdt hij zich bezig met de structuur & financiering van gezondheidszorg in het algemeen en de juiste ordening van zorgmarkten in het bijzonder. Centraal daarbij staat de vraag welke combinatie van marktwerking en regelgeving optimaal recht doet aan de publieke belangen kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van zorg.