Laden Evenementen
Dit evenement is voorbij.

Drie webinars over de impact van het Corona virus op de bestuurlijke, financiële en organisatorische aspecten van de zorg.

Tijdens deze webinars brengen wij jou de actuele kennis bij over het Corona virus en de impact hiervan op het Nederlandse zorgstelsel. De reeks webinars is gevuld met toonaangevende sprekers. Na hun inhoudelijke presentie, is aan het einde ruimte voor gedachtewisseling.

Avond 2: “Toekomstvisie voor de zorg met corona”

Toekomstvisie voor het verdelen van zorg nu Corona onder ons is; hoe kan er het beste geanticipeerd worden naar een tweede piek.

 

Begin maart blijkt ons zorgsysteem niet goed voorbereid te zijn op een epidemie. De enorme hoeveelheid patiënten met corona dwingt de Nederlandse ziekenhuizen bijna alle zorg af te schalen en zich volledig te richten op corona zorg. Voor de epidemie kampte de ziekenhuizen al met wachtlijsten. Door het staken van de regulieren zorg zijn de wachtlijsten verder opgelopen. Ook nu de zorg weer overal wordt hervat blijven de wachtlijsten oplopen door de anderhalve meter regel. Verschillende onderzoeken laten zien dat deze aanpak ook veel levensjaren heeft gekost bij niet corona patiënten. Misschien nog wel meer dan dat we gewonnen hebben voor coronapatiënten.
Op de tweede avond zal stil gestaan bij de bestuurlijke en organisatorische aspecten van de zorg. Welke keuzes zijn er gemaakt door verschillende zorgbestuurders tijdens de uitbraak van het corona virus? Hoe heeft het Bernhoven ziekenhuis zich staande gehouden in het corona-epicentrum Uden? Welke lessen kunnen geleerd worden uit de gemaakte plan van aanpak? En welke skills zijn er nodig om als medisch specialist en medisch directeur van een ziekenhuis maximaal te kunnen functioneren?
Tegelijkertijd is het belangrijk om na te denken over de toekomst. Hoe kunnen we de reguliere zorg weer het beste oppakken zodat de wachtlijsten niet verder toenemen? Mogelijk staat ons een tweede golf te wachten. Hoe moeten we ons hierop voorbereiden? Moeten we bij een volgende golf de coronazorg gaan centraliseren of juist niet?

Tijdens de tweede MB webinar zal er op deze vragen worden ingegaan door:
– drs. Mariëlle Bartholomeus, Medisch directeur Bernhoven Ziekenhuis
– Prof.dr. Robin Peeters, Voorzitter Nederlandse Internisten Vereniging
De avond wordt gehost door Hubert Prins, Voorzitter Commissie Uitkomsten van Zorg NVvH en bestuurder DICA. Door hem zal stilgestaan worden bij onze eigen participatie in de zorg als jonge zorgprofessional. Hoe gaan wij van een zorgsysteem gericht op curatie over op preventieve zorg. Was de coronacrisis ander verlopen als wij een samenleving hadden met minder multimorbiditeit en welvaartsziekten?

We zien jullie graag op 24 woensdag juni om 20.00 uur.

Sprekers

drs. Mariëlle Bartholomeus

Medisch directeur en neuroloog Bernhoven

Mariëlle Barholomeus is medisch directeur van Bernhoven Uden, waar zij sinds 2008 als neurologe aan het werkzaam is. Tevens zit Mariëlle in de redactionele adviesraad van de Medisch Specialist FMS.

Prof. dr. Robin Peeters

Voorzitter internistenvereniging Nederland

Robin Peeters is internist-endocrinoloog in het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam. Hij is hoofd van het Erasmus MC Academisch Centrum voor Schildklierziekten, wat een derdelijns expertisecentrum is voor complexe schildklieraandoeningen en voorzitter van het bestuur van de Nederlandse Internisten Vereniging. Tevens is hij voormalig lid van het bestuur van de European Thyroid Association.

Moderator

dr. Hubert Prins

Bestuurslid DICA (Dutch Institute for Clinical Auditing)

Hubert Prins (1968) is gastro intestinaal chirurg (niet praktiserend) en bestuurslid van DICA.

Deel dit verhaal, kies je platform!