Laden Evenementen

Tijdens de slotavond van de Medical Business Masterclass 2018 in het Tropenmuseum te Amsterdam gaan wij in op enkele grote thema’s in de gezondheidszorg, zoals het toekomstperspectief, zorgbestuur en de rol van de overheid in de Nederlandse zorg.
De sprekers hebben uitzonderlijke verhalen, zijn getalenteerd in het ”out of the box” denken en hebben ieder hun eigen visie op de zorg. Niet alleen de professionele, maar ook de persoonlijke ervaring van de sprekers is inspirerend voor jonge zorgprofessionals die zich actief willen opstellen in het veranderende zorgstelsel. Hoe zal de zorg er in de komende 20 jaar uit zien? Welke technische, maar ook organisatorische ontwikkelingen zijn nodig om de groeiende populatie van de wereld van adequate zorg te voorzien? Wat houdt goed zorgbestuur in en welke rol speelt de Nederlandse overheid in veranderingen in de zorg?

Sprekers als Jan Kimpen, Chief Medical Officer van Philips, Paul Frissen, bestuursvoorzitter van de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur, en Bas van den Dungen, directeur-generaal curatieve zorg bij VWS, zullen deze onderwerpen belichten. Het moderatorschap is in handen van Geert Kazemier, hoogleraar hepatobiliaire chirurgie aan het VUmc. Het belooft een spectaculaire slotavond te worden!

Interesse? Meld je dan aan voor de Medical Business Masterclass!

Programma

Tijd Omschrijving
18.00 – 19.00 Inloop voor inschrijving en ontvangst met broodjes
19.00 – 19.10 Opening door moderator Geert Kazemier
Hoogleraar hepatobiliaire chirurgie aan het VUmc
19.10 – 19.45 Jan Kimpen
Chief Medical Officer Philips
19.45 – 20.20 Bas van den Dungen
Directeur-Generaal curatieve zorg bij VWS
20.20 – 20.35 Pauze
20.35 – 20.45 Bijdrage vanuit Medical Business Education (MBE) en Medical Business Projects (MBP)
20.45 – 21.20 Ben Bridgewater
Chief Executive of Health Innovation Manchester
21.20 – 21.55 Paul Frissen
Bestuursvoorzitter van de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur
21.55 – 22.00 Afsluiting door moderator Geert Kazemier
22.00 – 23.00 Borrel


Sprekers

Geert Kazemier

Geert Kazemier

Moderator. Hoogleraar hepatobiliaire chirurgie aan het VUmc

Geert Kazemier is hoofd van de sector Oncologische en Gastrointestinale Chirurgie van het VU medisch centrum. Hij voltooide zijn opleiding tot chirurg in 1998 in het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam. Zijn vervolgopleiding volgde hij in Rotterdam en in het Universiteitsziekenhuis Eppendorf in Hamburg, Duitsland. Hij is lid van het bestuur van de Nederlandse Vereniging voor Heelkunde, hoofdredacteur van het Nederlands Tijdschrift voor Heelkunde en directeur van VUmc Cancer Center Amsterdam.”

 

Ben Bridgewater

Chief Executive of Health Innovation Manchester

Ben Bridgewater is Chief Executive of Health Innovation Manchester, an academic health science system that brings together health, academia and industry. The mission is to accelerate innovation into practice at pace and scale, so to transform the lives of Greater Manchester’s 2.8 million citizens.
He is a leading expert on health informatics, national clinical audit, clinical governance, healthcare transparency, patient experience measurement and digital transformation in healthcare, publishing numerous high profile academic outputs and delivering innovative IT tools for disseminating clinical outcomes to professionals and the public.
Prior to joining Health Innovation Manchester, Ben worked for global technology company DXC Technology as the Director of the Healthcare and Lifesciences Global Build Advisory Team. Until January 2016, he was a cardiac surgeon at the University Hospital of South Manchester for nearly 18 years.
Ben also provided clinical leadership for the UK national cardiac audit programme, as well as leading analyses that provides UK hospital and cardiac surgery mortality rates to the public. The programme is world-leading and associated with a 50% reduction in risk-adjusted mortality over 10 years.

Jan Kimpen

Jan Kimpen

Chief Medical Officer Philips

Voormalig hoogleraar kindergeneeskunde Jan Kimpen stapte twee jaar geleden vanuit zijn toenmalige functie als bestuursvoorzitter van het Universitair Medisch Centrum Utrecht over naar de internationale corporate wereld van Philips. ‘Mijn taak is om de verbinding met de buitenwereld te maken.’ In een interview met het Medisch Contact zegt Jan Kimpen “Mijn overstap is in het geheel geen breuk met de medische wereld. Ik praat met artsen, kom in ziekenhuizen en voel me ermee verbonden. Mijn voeten in de klei zijn van groot belang om die verhalen en ervaringen te vertalen naar betere producties van Philips. Ik probeer me altijd voor te stellen wat een arts nodig heeft.”

Paul Frissen

Paul Frissen

Bestuursvoorzitter van de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur

Prof. dr. Paul H.A. Frissen (1955) is decaan en bestuursvoorzitter van de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur (NSOB) in Den Haag en hoogleraar Bestuurskunde aan Tilburg University.
Hij publiceerde een groot aantal boeken, essays, bundels, artikelen, rapporten en adviezen. De meest recente zijn: De fatale staat. Over de politiek noodzakelijke verzoening met tragiek (Van Gennep, Amsterdam 2013, vierde druk 2017) en Het geheim van de laatste staat. Kritiek van de transparantie (Boom, Amsterdam 2016, derde druk 2013)
Hij is een veelgevraagd spreker.

Bijdrage Masterclass: Sturing in de zorg – de mythe van maakbaarheid

Van de antropologie weten we dat mythes waarheid en geloof verenigen. Dat geldt ook voor de mythe van maakbaarheid in de zorg. We weten dat de behoefte aan zorg oneindig is, dat professionals vanwege hun autonomie onbeheersbaar zijn, en dat het streven naar collectieve gelijkheid een geheel eigen logica met zich brengt. Dat maakt sturing zowel noodzakelijk als tragisch.

Bas van den Dungen

Directeur-Generaal curatieve zorg bij VWS

Bas van den Dungen (1966) is na zijn studie Bestuurskunde zijn loopbaan begonnen op het ministerie van Financiën bij de Inspectie Rijksfinanciën. In 1997 ging hij werken bij de Landelijke Vereniging voor Thuiszorg, eerst als adjunct-directeur en vanaf 2001 als directeur. In 2005 werd hij bestuurder van Viataal, later na een fusie omgedoopt tot Kentalis. Mede onder zijn bestuur is Kentalis uitgegroeid tot de grootste specialistische zorg- en onderwijsorganisatie in Nederland voor mensen met een auditieve en/of communicatieve beperking.
Hij vervulde daarnaast diverse toezichtfuncties. Zo was hij voorzitter van de raad van toezicht bij ouderenzorginstelling Volckaert-SBO en lid van de raad van toezicht van MEE West Brabant. Verder is hij al zo’n 10 jaar gastdocent aan het TiasNimbas Tilburg inzake het onderwerp ‘Financiering en Wet- en Regelgeving in de zorgsector’ bij de opleiding Master of Health Administration (MHA).
Bas van den Dungen is sinds 2014 Directeur-generaal Curatieve Zorg bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Deel dit verhaal, kies je platform!