Laden Evenementen

De derde roadshow-avond zoomt wat meer uit, en belicht nu niet het individu, maar de huidige en toekomstige staat van de gezondheidszorg in relatie tot technologie en innovatie. Alhoewel de jongste generatie artsen voor een groot deel uit millennials bestaat, krijgen ook zij te maken met een steeds maar weer veranderend zorglandschap, die soms sneller gaat dan bij te houden valt. De avond zal innovatie in de zorg vanuit verschillende invalshoeken belichten en stilstaan bij de rol die artsen en andere professionals hierin spelen.

 

Interesse? Meld je dan aan voor de Medical Business Masterclass!

Programma

 

Tijd Omschrijving
18.00 – 19.00 Inloop voor inschrijving en ontvangst met broodjes
19.00 – 19.10 Opening
Geert Kazemier
19.10 – 19.45 Healthcare Outlook Deloitte
Hubert Friederich & Martijn Ludwich
19.45 – 20.20 Digitale infrastructuur in de zorg
Kees Donkervoort
20.20 – 20.40 Pauze
20.40 – 21.15 Deep Learning voor medische beeldvorming
Joris Wakkie
21.15 – 21.50 Bart Geerts
21.50 – 22.00 Afsluiting
22.00 – 23.00 Borrel


Sprekers

Geert Kazemier

Prof. dr. Geert Kazemier (moderator)

Hoogleraar hepatobiliaire chirurgie Amsterdam UMC

Geert Kazemier is hoofd van de sector Oncologische en Gastrointestinale Chirurgie van het VU medisch centrum. Hij voltooide zijn opleiding tot chirurg in 1998 in het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam. Zijn vervolgopleiding volgde hij in Rotterdam en in het Universiteitsziekenhuis Eppendorf in Hamburg, Duitsland. Hij is lid van het bestuur van de Nederlandse Vereniging voor Heelkunde, hoofdredacteur van het Nederlands Tijdschrift voor Heelkunde en directeur van VUmc Cancer Center Amsterdam.

Kees Donkervoort

Kees Donkervoort

Directeur KPN Health

Kees Donkervoort, sinds 2017 directeur van KPN Health, leidt de op zorg gerichte activiteiten van KPN. ‘De digitalisering van de zorg gaat snel en biedt kansen aan KPN om haar maatschappelijke taak uit te breiden. Of het nu gaat om diagnostiek op afstand, thuismonitoring of het bieden van een keuzemogelijkheid voor patiënten.’
Na een veelzijdige carrière werkte Donkervoort vanaf juli 2013 als directievoorzitter van Medisch Centrum Leeuwarden (MCL). Daar begeleidde hij diverse belangrijke trajecten. Daaronder de samenwerking tussen de Friese ziekenhuizen, de net gestarte – belangrijke -samenwerking in hoogcomplexe zorg met UMCG en Martiniziekenhuis en de bouw van een nieuwe spoedeisende hulp en van nieuwe OK’s. Onder zijn leiding is één van de eerste 5-jaarovereenkomsten in Nederland tussen verzekeraar en ziekenhuis gesloten. Al vroeg in zijn carrière hechtte Donkervoort belang aan een maatschappelijke rol. Zo organiseerde hij vakantiekampen voor kinderen met kanker. Na een uitstap naar de energiemarkt, keerde hij terug in de zorg als directeur van het Streeklab, dat hij in vier jaar begeleidde naar een grote organisatie in Noord-Nederland.

Joris Wakkie

Joris Wakkie

Chief medical officer Aidence

Joris Wakkie is als chief medical officer van Aidence – een bedrijf dat algoritmes ontwikkelt om radiologen te ondersteunen bij het beoordelen van beelden – betrokken bij het ontwikkelen, valideren en reguleren van hun producten. Hij heeft als arts op de afdelingen cardiologie en interne geneeskunde in het St. Antonius ziekenhuis gewerkt, maar besloot na drie jaar voor Microsoft te gaan werken als consultant. Na deze periode sloot hij zich aan bij Aidence.

Joris is zeer enthousiast over de toepassing van AI in de gezondheidszorg omdat de software op hetzelfde niveau als artsen kan functioneren, waardoor enorme mogelijkheden voor zowel patiënten als het gezondheidssysteem kunnen worden gecreëerd. Aidence zal van enorme invloed op de patiëntenzorg zijn door geïmplementeerd te worden in de dagelijkse praktijk en artsen in zowel beeldvorming als verslaglegging te ondersteunen

Hubert Friederich

Hubert Friederich

Director bij Deloitte Healthcare

Hubert Friederich heeft een brede ervaring, zowel in de zorg als in het bedrijfsleven. Met een achtergrond als medicus en bedrijfskundige is hij ruim tien jaar werkzaam als adviseur in de zorgsector. Hij houdt zich bezig met strategische advisering binnen het zorgdomein en ziet als belangrijkste taak het bieden van ondersteuning aan zorginstellingen bij de transformatie naar een effectieve en resultaatgerichte organisatie.

Tijdens de Masterclass beschrijft Hubert technologische en sociale ontwikkelingen die de patiënt daadwerkelijk in staat stelt om zelf meer de regie te nemen over de eigen gezondheid. Deze ‘gamechangers’ zullen de geaccepteerde processen binnen het zorglandschap radicaal gaan veranderen en zullen leiden tot verstoring van de verhoudingen. De vraag is niet óf deze ontwikkelingen doorzetten, maar hoe snel en wat de gevolgen hiervan zijn.

Deel dit verhaal, kies je platform!