Laden Evenementen

De eerste avond zal plaatsvinden in het altijd sprankelende Scheltema in Leiden. Hier zullen jullie kennismaken met de belangrijkste fundamenten van de gezondheidszorg. Verschillende perspectieven zullen deze avond belicht worden die meer inzicht geven in de dynamische organisatie achter het Nederlandse zorgstelsel. Jaap van den Heuvel (voorzitter RvB Rode Kruis Ziekenhuis) zal ingaan op de rol van de ziekenhuisbestuurder. Ook zal Jan Anthonie Bruijn (hoogleraar immunopathologie en senator VVD) ingaan op de rol van de politiek in de gezondheidszorg. Tevens zal dieper in worden gegaan op de rol van de medisch specialist en zullen advocaten van Van Benthem & Keulen de verplaatsing en concentratie van zorg bespreken. Met deze avond in je zak kom je goed beslagen ten ijs op de volgende drie avonden.
 

Interesse? Meld je dan aan voor de Medical Business Masterclass!

Programma

 

Tijd Omschrijving
18.00 – 19.00 Inloop voor inschrijving en ontvangst met broodjes
19.00 – 19.10 Opening
drs Casper Tax
19.10 – 19.45 De rol van de politiek; wat te doen aan de kostenstijging en toegenomen zorgvraag?
Prof. dr. Jan Anthonie Bruijn
19.45 – 20.20 De rol van de ziekenhuisbestuurder; wat is het bestaansrecht van mijn ziekenhuis?
Prof. dr. Jaap van den Heuvel
20.20 – 20.40 Pauze
20.40 – 21.15 De rol van de medisch specialist; wat is mijn aandeel in het zorglandschap?
Dr. Huib Cense
21.15 – 21.50 Verplaatsing en concentratie van zorg; wat zijn de juridische kaders?
Mr. Annelouk Luigies & Mr. Sebastiaan Garvelink
21.50 – 22.00 Afsluiting
22.00 – 23.00 Borrel


Sprekers

Casper Tax

Casper Tax (moderator)

Medeoprichter Stichting Medical Business en AIOS Heelkunde

Casper Tax is sinds 2018 chirurg in opleiding in het Leids Universitair Medisch Centrum en Haaglanden Medisch Centrum. Hij volgde zijn geneeskundeopleiding in Leiden, waarna hij promotieonderzoek deed in het Radboudumc naar kosteneffectiviteit en medische besliskunde in de operatieve zorg onder de titel ‘Evidence Based Surgery’. Momenteel volgt hij tevens de opleiding voor Universitair Docent aan het Radboudumc. Tijdens zijn studie geneeskunde kwam zijn affiniteit met opleiding en onderwijs in tal van activiteiten naar voren als actief lid van de studievereniging M.F.L.S. Dit resulteerde onder andere in de mede-oprichting van Medical Business Education en een bestuursfunctie binnen Stichting Medical Business.

Jaap van den Heuvel

Prof. dr. Jaap van den Heuvel

Bijzonder hoogleraar Healthcare Management en bestuursvoorzitter Rode Kruis Ziekenhuis

Naast bestuursvoorzitter is Jaap van den Heuvel lid van de hoofddirectie van Zorg van de Zaak, grootaandeelhouder van het Beverwijkse ziekenhuis. Tot 1 januari 2016 was Van den Heuvel lid van de raad van bestuur van de Reinier Haga Groep en bestuursvoorzitter van het Reinier de Graaf Ziekenhuis in Delft.
Hij voltooide de studie geneeskunde in Leiden, de doctoraalstudie Bedrijfskunde in Rotterdam en de Postdoctorale Controllers Opleiding aan de VU. Hij werkte drie jaar als arts-assistent op verschillende afdelingen. Vervolgens was hij bij CMG betrokken bij de ontwikkeling van het EPD en ook werkte hij parttime als locatiemanager in verpleeghuis Amstelhof in Amsterdam.

Jan Anthonie Bruijn

Prof. dr. Jan Anthonie Bruijn

Hoogleraar immunopathologie LUMC en Senator eerste kamer

In het dagelijks werk houdt Jan Anthonie Bruijn zich bezig met patiëntenzorg, onderwijs en onderzoek. Hij is lid van de Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen, senator in de Eerste Kamer der Staten-Generaal en vice-voorzitter van de Vaste Kamercommissie VWS. Internationaal werkte hij aan beleidsontwikkeling en ontwikkelingshulp op het gebied van onderwijs, wetenschap en gezondheidszorg, onder meer als president van de International Renal Pathology Society en in de nationale contactgroep vooronderwijs in Afghanistan. Bruijn studeerde Geneeskunde in Baltimore en Rotterdam en specialiseerde en promoveerde in Leiden en Boston.

Huib Cense

Huib Cense

Gastro-intestinaal chirurg & vicevoorzitter Federatie Medisch Specialisten

Huib Cense deed zijn opleiding Geneeskunde aan de Universiteit van Amsterdam, waarna hij in het Isala ziekenhuis te Zwolle en het AMC te Amsterdam werd opgeleid tot algemeen chirurg. Zijn vervolgopleiding voor gastro-intestinale chirurgie volgde hij in het Erasmus Medisch Centrum. In 2007 promoveerde hij op de nieuwe aspecten van de chirurgische behandeling van slokdarmkanker. Zijn bestuurlijke ervaring deed hij onder andere op als voorzitter van de Jonge Orde, penningmeester van de Nederlandse Vereniging voor Heelkunde en als bestuursvoorzitter van het dagelijkse bestuur van de medische staf in het Rode Kruis ziekenhuis.

Sebastiaan Garvelink

Sebastiaan Garvelink

Advocaat Gezondheidszorg bij Van Benthem & Keulen

Sebastiaan en Annelouk zijn allebei als advocaat werkzaam bij de praktijkgroep Zorg & Sociaal Domein bij Van Benthem & Keulen in Utrecht. Zij procederen, contracteren en adviseren op het gebied van het (bestuurlijk) gezondheidsrecht en treden voornamelijk op voor zorgaanbieders en zorgprofessionals in de cure. Sebastiaan en Annelouk hebben ruime ervaring met vrijwel alle deelgebieden die de ordening en regulering van de gezondheidszorg raken en zijn actief op het gebied van de samenwerking, bekostiging, zorgcontractering, privacy en toezicht- en handhavingsvraagstukken in de zorg. Sebastiaan verzorgt daarnaast regelmatig colleges en cursussen op zijn vakgebied. Annelouk is behalve advocaat ook toezichthouder bij een zorgaanbieder in Amsterdam.

Annelouk Luigies

Annelouk Luigies

Advocaat Gezondheidszorg bij Van Benthem & Keulen

Sebastiaan en Annelouk zijn allebei als advocaat werkzaam bij de praktijkgroep Zorg & Sociaal Domein bij Van Benthem & Keulen in Utrecht. Zij procederen, contracteren en adviseren op het gebied van het (bestuurlijk) gezondheidsrecht en treden voornamelijk op voor zorgaanbieders en zorgprofessionals in de cure. Sebastiaan en Annelouk hebben ruime ervaring met vrijwel alle deelgebieden die de ordening en regulering van de gezondheidszorg raken en zijn actief op het gebied van de samenwerking, bekostiging, zorgcontractering, privacy en toezicht- en handhavingsvraagstukken in de zorg. Sebastiaan verzorgt daarnaast regelmatig colleges en cursussen op zijn vakgebied. Annelouk is behalve advocaat ook toezichthouder bij een zorgaanbieder in Amsterdam.