Laden Evenementen

Avond 3: “De toekomst van het Nederlandse zorgstelsel”

De derde en alweer laatste avond van de masterclass zal plaatsvinden bij Pacmed! Tijdens deze avond zullen wij met zijn allen nadenken over de toekomstbestendigheid en de toekomst van het Nederlandse zorgstelsel. Is het Nederlandse zorgstelsel het beste jongetje uit de Europese klas of hebben andere landen een beter zorgstelsel? Hoe maken we ons zorgstelsel bestendig voor de verdergaande vergrijzing, individualisering en technologische vernieuwing? Hoe kunnen we de samenwerking tussen de ziekenhuiszorg en de eerstelijnszorg verbeteren?

Achtereenvolgend zullen Prof. dr. Ernst Kuipers (CEO Erasmus MC), drs. Michel van Schaik (directeur Gezondheidszorg bij Rabobank) en dr. Michael de Neree tot Babberich (Product Owner ziekenhuiszorg bij Pacmed) onder de bezielende leiding van Prof. dr. G. Kazemier de bovenstaande vraagstukken samen met ons beantwoorden!

 

 

Programma

 

Tijd Omschrijving
18.00 – 19.00 Inloop voor inschrijving en ontvangst met broodjes
19.00 – 19:10 Opening door moderator
19.10 – 19:50 Prof. dr. Ernst Kuipers
19.50 – 20:30 drs. Michel van Schaik
20:30 – 20:45 Pauze
20:45 – 21:25 dr. Michael de Neree tot Babberich
21:25 – 21:30 Afsluiting door moderator
21:30 – 22:30 Borrel


Sprekers

M van Schaik

 

 

 

 

 

 

 

 

drs. Michel van Schaik, MScPH

Directeur Gezondheidszorg Rabobank

Drs. Michel van Schaik, MScPH (1960) is directeur Gezondheidszorg bij Rabobank. Hij studeerde in 1986 af aan de Universiteit van Amsterdam in de Tandheelkunde en voltooide in 1988 een Master of Science-opleiding aan de School of Public Health van de Universiteit van Californië te Los Angeles. Sinds 1997 is hij verbonden aan de Rabobank, als Directeur Gezondheidszorg. Michels ambitie is om een bijdrage te leveren aan een toekomstbestendig zorgstelsel in Nederland, waarbij klantwaarde écht centraal staat. ‘In Nederland hebben we de kennis, de industrie, de cultuur en het goede imago. Als deze kwaliteiten door ondernemerschap op de juiste wijze worden gecombineerd, kan Nederland een toonaangevende rol (blijven) spelen op het gebied van zorginnovatie. Zorg als collectieve waarde. Goed voor de kwaliteit van onze samenleving en goed voor het behoud van onze welvaart.’

Michel de Neree tot Babberich

dr. Michael de Neree tot Babberich

Product Owner ziekenhuiszorg bij Pacmed en Medical Lead bij Pacmed Labs

Michael de Neree tot Babberich is Product Owner ziekenhuiszorg bij Pacmed en Medical Lead bij Pacmed Labs; de R&D afdeling die zich richt op verantwoorde ontwikkeling, implementatie en gebruik van algoritmes in de klinische praktijk. Pacmed ontwikkeld beslissingsondersteuning voor zorgverleners door Machine Learning, medische expertise en grote hoeveelheden (”big”) klinische data te combineren. Michael is opgeleid tot arts en in 2019 gepromoveerd aan het Amsterdam UMC (AMC) op het gebied van kwaliteitsevaluatie, borging en verbetering van zorg. Hij is mede-oprichter van Stichting Medical Business en van De Zorgambassade; de nationale denk- en doetank voor de zorg die grote uitdagingen in de zorg multidisciplinair aanpakken en proberen op te lossen.

Moderator

Geert Kazemier

 

 

 

 

 

 

 

 

Prof. dr. Geert Kazemier

Hoogleraar hepatobiliaire chirurgie Amsterdam UMC

Geert Kazemier is hoofd van de sector Oncologische en Gastrointestinale Chirurgie van het VU medisch centrum. Hij voltooide zijn opleiding tot chirurg in 1998 in het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam. Zijn vervolgopleiding volgde hij in Rotterdam en in het Universiteitsziekenhuis Eppendorf in Hamburg, Duitsland. Hij is lid van het bestuur van de Nederlandse Vereniging voor Heelkunde, hoofdredacteur van het Nederlands Tijdschrift voor Heelkunde en directeur van VUmc Cancer Center Amsterdam. 

 

Deel dit verhaal, kies je platform!