Laden Evenementen

Avond 1: “Let’s start at the very beginning, a very good place to start”

Graag nemen we jullie mee in de basisbeginselen van het Nederlandse Zorgstelsel.
Competitie tijdens sport is een bekend onmisbaar fenomeen. Je wilt winnen van je tegenstander, simpelweg door beter te zijn.
Hoewel we opereren in de een zorglandschap met marktwerking, is deze competitie niet volledig te vergelijken met het sportveld. Meerdere partijen zijn betrokken, maar hoe verhouden die zich tot elkaar?
Daarnaast willen we de beste kwalitatieve zorg voor de scherpste prijs. Hoe worden budgetten verdeeld en hoe werken de verschillende actoren samen?
Hoe wordt bepaald hoeveel zorg er moet worden ingekocht, en wat gebeurd er als het geld op is en de zorg wel geleverd moet worden?

Op al deze vragen zullen de sprekers, Marco Varkevisser, Bart Verhulst en Hans Romijn een antwoord geven, met de invalslag: ‘wat is mijn rol als jonge dokter hierin?’

 

 

Programma

 

Tijd Omschrijving
18.00 – 19.00 Inloop voor inschrijving en ontvangst met broodjes
19.00 – 19:10 Opening door moderator mr. Annelouk Luigies
19.10 – 19:50 Prof. dr. Marco Varkevisser
19.50 – 20:30 Bart Verhulst
20:30 – 20:45 Pauze
20:45 – 21:25 Prof. Dr. Hans Romijn
21:25 – 21:30 Afsluiting door moderator
21:30 – 22:30 Borrel


Sprekers

Marco Varkevisser

Prof. dr. Marco Varkevisser

Hoogleraar Marktordening in de Gezondheidszorg, Erasmus Universiteit Amsterdam

Prof. dr. M. (Marco) Varkevisser is hoogleraar Marktordening in de Gezondheidszorg bij Erasmus School of Health Policy & Management (ESHPM) van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Van 1993 tot 1998 studeerde hij algemene economie aan diezelfde universiteit. In 2010 promoveerde hij op een proefschrift over het keuzegedrag van patiënten, concurrentie en mededingingstoezicht bij ziekenhuiszorg. In 2019 sprak hij zijn oratie uit getiteld ‘Hand in hand: op zoek naar de juiste balans tussen marktwerking en overheidsingrijpen in de gezondheidszorg’. In zijn onderwijs en onderzoek houdt hij zich bezig met de structuur & financiering van gezondheidszorg in het algemeen en de juiste ordening van zorgmarkten in het bijzonder. Centraal daarbij staat de vraag welke combinatie van marktwerking en regelgeving optimaal recht doet aan de publieke belangen kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van zorg.

 

 

 

 

 

 

 

Bart Verhulst

Manager Zorginkoop Medisch Specialistische Zorg at Coöperatie VGZ

Bart Verhulst is manager Zorginkoop Medisch Specialistische zorg bij coöperatie VGZ. Coöperatie VGZ heeft als missie om de zorg betaalbaar en daarmee toegankelijk te houden. Met een netwerk van zorgaanbieders trekken zij gezamenlijk op bij het identificeren en implementeren van vernieuwingen die bijdragen aan een betere zorg tegen lagere kosten. Deze transitie in de zorg wordt inmiddels breed omarmt en vormt de basis voor de contractering van zorg. Bart heeft BMG gestudeerd aan de Erasmus Universiteit en is nu verantwoordelijk bij Cooperatie VGZ voor de inkoop van Medisch specialistische Zorg voor Noord en West Nederland voor de 4 miljoen klanten van cVGZ. Dat gaat concreet over zo’n 40 ziekenhuizen, meer dan 100 ZBC’s met een gezamenlijke schadelast van 3 miljard euro per jaar.

 

Hans Romijn

Prof. dr. Hans Romijn

Bestuursvoorzitter Amsterdam UMC en hoogleraar Inwendige Geneeskunde LUMC

Hans Romijn, internist, is sedert 2016 voorzitter van de Raad van Bestuur van het AMC, tevens decaan van de Faculteit der Geneeskunde van de Universiteit van Amsterdam. In 2018 werd hij voorzitter van de Raad van Bestuur van Amsterdam UMC.
Hij is sedert 2010 hoogleraar Interne Geneeskunde in het AMC. Van 2019-2010 was hij hoogleraar Inwendige Geneeskunde in het LUMC. Hij heeft meer dan 550 wetenschappelijke artikelen geschreven op het gebied van fundamenteel en klinisch onderzoek op het gebied van endocrinologie.

Moderator

 

 

 

 

 

 

 

 

Mr. Annelouk Luigies

Advocaat bij Velink & De Die

Annelouk Luigies (1986) studeerde in 2013 af aan de Universiteit van Amsterdam, in de richting van Gezondheidsrecht. Momenteel is zij werkzaam bij het advocatenkantoor Velink & De Die aan de Amsterdamse grachten. Bijzondere interesse heeft Annelouk in vragen over privacy en gegevenswerking in de zorg. Zij helpt cliënten die worden geconfronteerd met toezichts- en handhavingsvraagstukken, registratiegeschillen en tuchtklachten. Annelouk heeft ervaring met kwesties over zorgkoop, wat geschillen zijn tussen zorgaanbieders en –verzekeraars en de onderlinge rolverdeling tussen het ziekenhuis en het MSB. In de rol als moderator zal zij zeker kritische vragen stellen. Met haar kennis en expertise maakt zij deze avond tot een geheel.

Deel dit verhaal, kies je platform!