Laden Evenementen
Dit evenement is voorbij.

Avond twee staat in het teken van marktwerking en maatschappen. Onderwerpen die de laatste jaren veelvuldig in het nieuws zijn en waar menig politicus een mening over heeft. Maar juist ook artsen moeten zich niet langer afzijdig houden in deze discussies en voorkomen dat anderen, door gebrek aan kennis en praktijkervaring, verkeerde keuzes maken. Om ons voldoende “know-how” te geven om de toekomstige discussies mee te voeren, hebben we drie zwaargewichten uit de zorg uitgenodigd. Vanuit hun bijzondere functies zullen zij het woord nemen, waarna ze met elkaar en met u in debat gaan.

Emeritus hoogleraar Public Health Guus Schrijvers, zal ons meer vertellen over marktwerking in de zorg. Welke overwegingen zijn er gemaakt bij de invoering hiervan, wat is er bereikt 7 jaar later en wat zijn toekomstscenario’s? Verder zal hij ingaan op de vraag of maatschappen nog wel in die scenario’s passen.

Prof. Loek Winter neemt het stokje over. Naast zijn leerstoel aan Nijenrode is hij als directeur van de MC-groep o.a. verantwoordelijk voor het beleid in 6 ziekenhuizen. Hij zal ons meer inzicht geven over welke keuzes ziekenhuizen moeten maken met betrekking tot specialisatie van zorg, maatschappen vs. loondienst en afspraken met zorgverzekeraars. Daarin zal hij ons de visie van de MC groep uitleggen, waarom zij patiënten zien als klanten en verwijzers als partners en hoe deze opzet verschilt met die van andere ziekenhuizen.

Vervolgens komt na een korte pauze Roger van Boxtel, Bestuursvoorzitter van Menzis, aan het woord. Hij zal het hebben over de interactie tussen zorgverzekeraars, overheid en ziekenhuizen. Hoe verlopen deze tot de verbeelding sprekende onderhandelingen? Wat zijn de gevolgen voor patiënten en behandelaars nu en in de toekomst? Aan het eind zal een interactief debat plaatsvinden waarbij aan de hand van een aantal stellingen de vóórs en tegens van vraagstukken voorbij zullen komen. Ook deze avond zal afgesloten worden met een borrel waar de discussie verder gevoerd kan worden.

Programma

Tijd Omschrijving
18.45 – 19.20 Inloop met broodjes en drankjes
19.20 – 19.55 Em. prof. dr. Guus Schrijvers; Public Health & Gezondheidseconoom
19.55 – 20.30 Prof. dr. Loek Winter, directeur MC-groep
20.30 – 20.50 Pauze
20.30 – 21.00 Mr. R.H.L.M (Roger) van Boxtel, bestuursvoorzitter Menzis
21.00 – 21.30 Interactief: debat marktwerking
prof. dr. Marcel Levi
21.30 – 23.00 Uitloop en borrel


Sprekers

Guus Schrijvers

Guus Schrijvers

Emeritus hoogleraar Public Health & Gezondheidseconoom

Guus Schrijvers prmoveerde in 1980 in Maastricht op het onderwerp regionalisatie en financiering van de Engelse, Zweedse en Nederlandse gezondheidszorg. Een stelling uit zijn proefschrift werd zijn levensmotto: wie de kleine structuren niet eert, maakt de grote structuren verkeerd.

Hij promoveerde bij de grondlegger van de Nederlandse gezondheidseconomie prof. Lou Groot en bij genoemde Hattinga Verschure. Van 1974 -1984 was Schrijvers lid van de Gemeenteraad van Utrecht voor de Partij van de Arbeid. Hij ‘deed’ daar portefeuilles zoals Volksgezondheid, Welzijn, Cultuur en Financiën. Op 1 juni 1987 werd Schrijvers samen met prof. Joop van Londen hoogleraar Public Health bij de Medische Faculteit Utrecht. Dat betekende voor hem een switch van macro onderwerpen zoals de inrichting van het verzekeringsstelsel naar kleinschalige projecten zoals educatie van diabetespatiënten.

Uit een interview uit 1987 komt het citaat: ‘als de faculteit mij vraagt voor deze leerstoel, wil ik wat betekenen voor de faculteit. Dan geef ik de macro-onderwerpen op.’ Samen met Van Londen richtte hij zich in 1987 op innovaties in de thuiszorg en op ketenzorg bij chronische zieken. Later zou het die activiteiten onder de vlag disease management bundelen. Tien jaar kwam de belangstelling voor ketens in de spoedzorg erbij. Zijn kennis op dit terrein bundelde hij in het boek Moderne Patiëntenzorg in Nederland, dat hij in 2002 samen met de plaatsvervangend hoofdinspecteur drs. Nico Oudendijk voor de gezondheidszorg schreef.

Vanaf het eerste begin had het bevorderen van het onderwijs in de Sociale Geneeskunde en de Volksgezondheid zijn grote aandacht. Toen Van Londen en hij begonnen was er helemaal niets op dit terrein. Schrijvers: ‘Een grote triomf ervoer ik op 2 april 1994 toen na zeven jaar trekken en duwen de eerste medische studenten bij een GGD en een Arbodienst een verplicht co-schap Sociale Geneeskunde liepen.’

In 1999 kwam een nieuw curriculum voor de medische studenten tot stand. Tropenjaren volgden tot 2006 voor hem en zijn collega dr. Gerdien de Weert om alle uitbreidingen van het sociaal geneeskundige onderwijs bij te benen. Zijn collegestof bundelde hij in 1997 en na verschillende drukken in 2002 in het boek Een kathedraal van Zorg en in de Engelse variant daarvan Health and Health Care in the Netherlands.

Per 1 juli 2007 gaan de onderzoeksactiviteiten van Schrijvers over in de Unit Innovaties in de Zorg binnen het Julius Centrum, dat hij in 1996 met collega prof. Rick Grobbee oprichtte. Zijn aandacht blijft liggen bij Disease Management en Spoedzorg. Schrijvers: ‘Ik begrijp nog steeds niet helemaal hoe die kleine structuren binnen Disease management en spoedzorg precies functioneren. Er is tegenwoordig ook veel uitwisseling met collega’s in Noord Amerika en elders in Europa. Dat verrijkt het inzicht in hoge mate. Elk land is op dit terrein een laboratorium voor een ander land..Voorlopig heb ik mijn handen vol aan de nieuwe Unit. Toch zou ik nog twee boeken willen schrijven.Het ene krijgt als titel, De gemoderniseerde kathedraal van zorg. Het tweede boek moet gaan over ondernemersschap en gelijke toegang tot de zorg. Beide zijn belangrijk maar o zo moeilijk te combineren. Hierbij zou ik de kennis van macro econoom weer kunnen gebruiken.’

Loek WInter

Loek Winter

Zorgondernemer en hoogleraar Healthcare Entrepreneurship

Leonardus Hendrikus Lambertus Winter (Voerendaal, 30 november 1959) is zorgondernemer. Als directeur van de DC Groep geeft hij leiding aan verschillende Diagnostische Centra, via de MC|Groep is hij betrokken bij het ziekenhuis in Lelystad en Emmeloord. Zijn doel is het efficiënter en betaalbaar maken van de Nederlandse gezondheidszorg, zowel voor de patiënt als voor de zorgverleners.

Opleiding
Loek Winter werd geboren in een Limburgs gezin met vijf kinderen. Zijn vader was huisarts, moeder bestierde de apotheek aan huis. Na zijn middelbare school (atheneum) en een studie geneeskunde in Maastricht specialiseerde Winter zich in Utrecht in de radiologie. In 1991 is een promotie in de geneeskunde afgerond met als titel “Chest Radiology, A Cost Benefit Analysis”. In 1995 werd de doctoraal studie gezondheidswetenschappen afgerond en in 1996 werd hij als epidemioloog geregistreerd.

Medische en management-functies
Winter werkte als radioloog in het Reinier de Graaf-ziekenhuis te Delft (1989-1991) en Onze Lieve Vrouwe Gasthuis in Amsterdam (1991-2006). In het OLVG was hij hoofd van het interne opleidingsprogramma. Sinds 2006 is Loek Winter algemeen directeur van de Jan van Goyen-kliniek, een privé-kliniek in Amsterdam.

Diagnostische Centra
In 1995 opende Loek Winter in Amsterdam het eerste Diagnostisch Centrum (DC). Een DC is een medisch centrum waar onderzoeken worden uitgevoerd waarvoor in ziekenhuizen vaak lange wachttijden bestaan. Ziekenhuisspecialisten werken in deeltijd in het DC, patiënten kunnen op korte termijn terecht en ontvangen binnen 24 uur de onderzoeksresultaten. Inmiddels heeft de DC Groep tien vestigingen, onder andere in Rotterdam, Den Haag, Maastricht en Almere.

Ziekenhuizen
In 2008 investeerde de MC|Groep van Winter in een reddingsplan voor de IJsselmeerziekenhuizen, die op het punt van faillissement stonden en in opspraak waren wegens onvoldoende hygiëne in de operatiekamers. De Nederlandse Zorgautoriteit (nZA), verzekeringsmaatschappij Achmea en andere partijen participeren in de financiering. Het ziekenhuis maakt onder leiding van de MC|Groep een doorstart en krijgt inmiddels betere beoordelingen. Ook de financiele positie van het ziekenhuis is verbeterd. De MC|Groep snijdt enerzijds in de kosten van het ziekenhuis, anderzijds investeert hij in klantvriendelijkheid en het wegwerken van wachttijden.

Hoogleraar
Vanaf 2011 is Loek Winter Hoogleraar Healthcare Entrepreneurship aan de Nyenrode Business Universiteit.

Roger van Boxtel

Roger van Boxtel

Voorzitter van de Raad van Bestuur van zorgverzekeraar Menzis

Roger van Boxtel is voorzitter van de Raad van Bestuur van zorgverzekeraar Menzis. Daarnaast is Van Boxtel lid van het Algemeen Bestuur VNO-NCW, Bestuurslid Zorgverzekeraars Nederland en voorzitter Raad van Toezicht BioMedical Materials programma (BMM). Roger van Boxtel is al jarenlang actief in de publieke sector. Op 17 juni 2011 is hij geïnstalleerd als lid van de Eerste Kamer voor D66. Van 1998 tot 2002 was Van Boxtel Minister voor Grote Steden, Integratiebeleid en ICT. Naast zijn verantwoordelijkheid voor de aanpak van de problematiek in de grote steden en het coördineren van het integratiebeleid, was hij belast met het overheidsinformatiebeleid en de coördinatie van het millenniumprobleem. Van 1994 tot 1998 was Van Boxtel lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal en vanaf 1995 was hij vice-fractievoorzitter van D66.

Marcel Levi

Marcel Levi

Voorzitter van de Raad van Bestuur AMC en Decaan van de Faculteit Geneeskunde van de UvA

Marcel Levi (1964) is hoogleraar Inwendige Geneeskunde en is sinds 2010 voorzitter van de Raad van Bestuur van het AMC en Decaan van de Faculteit Geneeskunde van de Universiteit van Amsterdam. Marcel Levi heeft zijn medische studie en specialisatie in Amsterdam gevolgd, waarna hij in 1989 is gepromoveerd en werd benoemd tot onderzoeker van de Koninklijke Nederlandse Academie voor Wetenschappen. Hij heeft een MSc Evidence-based Health Care aan de Universiteit van Oxford gevolgd en werkte aan de Universiteit van Perugia, Italië en het Center for Transgene Technology and Genetherapy van de Universiteit van Leuven, België. Hij heeft ruim 700 wetenschappelijke artikelen in internationale tijdschriften gepubliceerd en ontving verschillende internationale research prijzen.
In 2009 werd hij benoemd tot lid van de Koninklijke Academie van Wetenschappen en hij is vice-voorzitter van de nationale research organisatie ZON-MW. Hij vindt het heel erg belangrijk dat artsen en andere medische professionals een vooraanstaande rol spelen bij het management van de gezondheidszorg en zich laten horen in het publieke debat over geneeskunde en gezondheidszorg.

Deel dit verhaal, kies je platform!