Laden Evenementen

De tweede avond zal in het teken staan van het besturen van de zorg waarbij onderwerpen als marktwerking in de zorg, toezicht op de zorg en en het verbeteren van de zorg door deze toezicht worden belicht. Nardo van der Meer, hoogleraar Health Care Management en anesthesioloog, zal moderator zijn van deze avond.

De rol van marktwerking in de zorg, als kracht van zorgsturing, zal worden besproken door Marco Varkevisser, opleidingsdirecteur van het instituut Beleid & Management Gezondheidszorg. Vervolgens zullen Rob de Ridder en Martijn de Keizer, senior toezichthouder en directiesecretaris van de NZa, ons meer vertellen over toezicht op de zorg. Franske Keuter, coördinerend specialistisch inspecteur IGZ, zal spreken over het bevorderen van zorgkwaliteit door middel van toezicht op organisaties. Peter de Groof, opleider huisartsgeneeskunde, zal de organisatie en financiering van de 1e lijns geneeskunde toelichten.

Programma

Tijd Omschrijving
18.30 – 19.00 Inschrijving & ontvangst met broodjes
19.00 – 19.10 Opening
Moderator: Nardo van der Meer
19.10 – 19.45 Marktwerking in de zorg
Marco Varkevisser
19.45 – 20.10 Toezicht op de zorg
Rob de Ridder & Martijn de Keizer
20.10 – 20.40 Pauze
20.40 – 21.20 Governance ter bevordering van zorgkwaliteit
Franske Keuter
21.20 – 22.00 Organisatie en financiering van de 1e lijn
Peter de Groof
22.00 – 23.00 Borrel


Sprekers

Nardo van der Meer

Nardo van der Meer

Hoogleraar Health Care Management, TIAS school for business and society en anesthesioloog, Amphia ziekenhuis Breda

Nardo van der Meer is hoogleraar Health Care Management bij TIAS school for business and society en daarnaast werkzaam als anesthesioloog in het Amphia ziekenhuis Breda.

Nardo van der Meer (1970) behaalde zijn mastergraad aan de Vrije Universiteit van Amsterdam. Hij is gespecialiseerd in Anesthesiologie (2001) en later in Critical Care Medicine (Europese Gemeenschap van Intensive Care (2003) bij het Academische Medische Centrum (AMC) in Amsterdam. Sinds 2003 werkt hij in het Amphia ziekenhuis in Breda en is gespecialiseerd in Cardiothoracale Anesthesiologie en ICU. In 2009 behaalde hij een MBA aan the Rotterdam School of management. Hij was voorzitter van de medische raad tijdens de periode 2010-2013. Sinds juli 2013 is hij professor en voorzitter van de divisie ‘Gezondheid’ aan TIAS School for Business and Society.

Marco Varkevisser

Marco Varkevisser

Hoofddocent bij het instituut Beleid & Management Gezondheidszorg (iBMG) van de Erasmus Universiteit

Marco Varkevisser is universitair hoofddocent bij het instituut Beleid & Management Gezondheidszorg (iBMG) van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Hij doet toegepast wetenschappelijk onderzoek op het gebied van structuur & financiering, concurrentie en mededingingsbeleid in de gezondheidszorg. Hij doceert bij het iBMG zowel in de bacheloropleiding als de masteropleiding Health Economics, Policy and Law (HEPL). Van deze laatste opleiding is Varkevisser tevens de coördinator. Zowel in 2011 als 2012 is hij door de studenten van het iBMG uitgeroepen tot “Docent van het jaar”.

Rob de Ridder

Rob de Ridder

Nederlandse Zorg Autoriteit (NZa)

Rob de Ridder is werkzaam bij de Nederlandse Zorg Autoriteit (NZa). Van huis uit is hij fysiotherapeut en inmiddels bijna 7 jaar werkzaam bij de NZa. In die periode heeft hij zich onder meer bezig gehouden met (toezicht)onderzoeken bij huisartsen, tandartsen en ook medisch specialisten. In zijn huidige functie van ‘Coördinator Toezichtonderzoeken’ is hij verantwoordelijk voor de verdere professionalisering van het toezicht van de NZa en ondersteunt hij de projectleiders die zich bezig houden met de diverse projecten op het gebied van correct declareren.

Martijn de Keizer

Martijn de Keizer

Directiesecretaris Nederlandse Zorg Autoriteit (NZa)

Martijn de Keizer is directiesecretaris bij Nederlandse Zorg Autoriteit (NZa). Hij is werkzaam als projectleider voor het toezicht op ziekenhuizen bij de Nederlandse Zorgautoriteit. Eerder was hij werkzaam bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en telecomtoezichthouder OPTA. Martijn is van huis uit jurist en was voor zijn ambtelijke loopbaan radiopresentator bij onder meer BNR.

Franske Keuter

Franske Keuter

Coördinerend specialistisch inspecteur IGZ en anesthesioloog-intensiviste

Franske Keuter is coördinerend specialistisch inspecteur bij de IGZ en daarnaast werkzaam als anesthesioloog-intensiviste.

Peter de Groof

Peter de Groof

Opleider huisartsgeneeskunde, UvA/AMC en huisarts en medisch manager spoedpost te Haarlem

Peter de Groof is opleider huisartsgeneeskunde bij de UvA / AMC en werkzaam als huisarts in Haarlem. Daarnaast is hij medisch manager van de Spoedpost in Haarlem en lid van de Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten van de KNMG. Ook is hij betrokken bij verschillende landelijke en regionale kwaliteitsorganisaties.

Deel dit verhaal, kies je platform!