Laden Evenementen

De eerste avond zal in het teken staan van organisatie en financiering van de zorg en hier zal vanuit het perspectief van verschillende spelers in ons zorgsysteem naar gekeken worden. Deze avond zal gemodereerd worden door Wilma van der Scheer, directeur van het Erasmus Centrum voor Zorgbestuur.

De organisatie van het Nederlandse zorgsysteem in financiële zin zullen worden besproken door Ted Kraan, adviseur zorgfinanciering. Het speelveld tussen overheid, ziekenhuis en zorgverzekeraar zal worden toegelicht en de achtergrond achter het DBC- en DOT-systeem zullen worden besproken. Vervolgens zal de positie van het ziekenhuis in dit complexe zorgsysteem worden uitgelegd door Bart Berden, hoogleraar Organisational Development in Hospital Care. De rol van de zorgverzekeraar zal worden belicht door Ben Crul, voorzitter medisch adviseurs overleg Achmea. Nadat hij vorig jaar tijdens de Medical Business Masterclass een zeer leerzame discussie aanging krijgt hij nu de kans om zijn verhaal verder te belichten. Tenslotte zal Michiel Schreuder, kindernefroloog, de rol van de arts toelichten met een verhaal over hoe hij onderhandelingen met de NZa en zorgverzekeraar aanging om de juiste prijs voor kinderdialyse te verkrijgen.

Programma

Tijd Omschrijving
18.30 – 19.00 Inschrijving & ontvangst met broodjes
19.00 – 19.10 Opening Medical Business Masterclass 2015
Moderator: Wilma van der Scheer
19.10 – 19.55 Financiële organisatie van de zorg
Ted Kraan
19.55 – 20.30 Organisatie en het bestuur van het ziekenhuis
Bart Berden
20.30 – 20.45 Pauze
20.45 – 21.30 De rol van de zorgverzekeraar
Ben Crul
21.30 – 22.00 Onderhandelingen vanuit de dokter
Michiel Schreuder
22.00 – 23.00 Borrel


Sprekers

Wilma van der Scheer

Wilma van der Scheer

Directeur van het Erasmus Centrum voor Zorgbestuur

Wilma van der Scheer is directeur van het Erasmus Centrum voor Zorgbestuur en zal moderator zijn van de eerste avond.

Ted Kraan

Ted Kraan

Adviseur zorgfinanciering, Leids Universitair Medisch Centrum

Ted Kraan is adviseur zorgfinanciering bij Leids Universitair Medisch Centrum.

Bart Berden

Bart Berden

Voorzitter RvB Elisabeth Tweesteden Ziekenhuis

Bart Berden is hoogleraar Organisational Development in hospitals aan de Universiteit van Tilburg en voorzitter Raad van Bestuur Elisabeth Tweesteden Ziekenhuis.

Bart Berden (1959) is arts (Nijmegen 1985) en studeerde bedrijfskunde MBA-algemeen management aan de Erasmus Universiteit Rotterdam (1988). Hij is in 1993 cum laude gepromoveerd op proefschrift ‘ Basic cardiopulmonary resuscitation’; assessment of skills in training situations’ aan de Universiteit Utrecht. Bart Berden is Bijzonder hoogleraar bij TIAS Business School. Zijn leerstoel is “Organisation Development in Hospital Care”. Hiernaast is Bart Berden sinds 11/2004 lid van de Raad van Bestuur van het St. Elisabeth Ziekenhuis in Tilburg; inmiddels voorzitter Raad van Bestuur Elisabeth TweeSteden Ziekenhuis. Het ETZ heeft 6300 medewerkers. Van oktober 2001 tot november 2004 was hij lid van de Raad van Bestuur van het Elkerliek Ziekenhuis te Helmond – Deurne. Voor deze functie was hij gedurende ongeveer 5 jaar Directeur Medische Zaken van het Universitair Medisch Centrum St. Radboud te Nijmegen (1995 – 2001).

Ben Crul

Ben Crul

Voorzitter medisch adviseurs overleg, Zilveren Kruis Achmea

Bert Crul is voorzitter medisch adviseurs overleg bij Zilveren Kruis Achmea. Hij startte zijn loopbaan twee dagen na zijn laatste coschap als zaalarts in het Antonie van Leeuwenhoekhuis. In dit mekka van superspecialistische zorg besloot hij om zijn al bemachtigde opleidingsplaats neurologie om te zetten in een generalistische: huisartsgeneeskunde. De duopraktijk die hij daarna bijna twintig jaar in Leiden voerde, werd steeds gecombineerd met wat anders. Van verzekeringsarts bij het toenmalige GAK tot Hoofdinspecteur der Mijnen voor met name de olie en gaswinning offshore. Van bestuurder bij de LHV tot columnist, auteur en tv programmamaker. Dit alles cumuleerde in 1997 tot zijn benoeming als hoofdredacteur Medisch Contact, waar onder zijn leiding ook Arts en Spe, MC live en alle online activiteiten werden ontwikkeld. In 2011 stapte hij over naar Zorgverzekeraar Zilveren Kruis Achmea waar hij als voorzitter van het 25 koppige Medisch Adviseursoverleg meewerkt aan de (inkoop)strategie van deze zorgverzekeraar. Dat hij zich hier gevraagd en ongevraagd ook met vele andere zaken bemoeit zal geen verwondering wekken.

Michiel Schreuder

Michiel Schreuder

Kinderarts-kindernefroloog werkzaam in het Radboudumc

Michiel Schreuder is als kinderarts-kindernefroloog werkzaam in het Radboudumc. Naast de (poli)klinische zorg voor kinderen met nierproblemen is hij als onderzoeker geïnteresseerd in aanlegstoornissen van de nieren. Na zijn promotie aan het VUmc op de effecten van laag geboortegewicht op de nieraanleg verrichtte hij gedurende 18 maanden vervolg onderzoek in Londen en is hij een van de grondleggers van ‘s werelds grootste cohort kinderen met 1 nier.

Vanuit de praktijk liep hij aan tegen achterblijvende vergoedingen voor dialyse bij kinderen, een zeer gespecialiseerde, dure en weinig voorkomende behandeling. Dit triggerde hem om zich vast te bijten in DBCs en kostprijzen om de zorg voor deze kinderen rendabel te houden. Middels het aanpassen van de DOT boom en het verbeteren van de vergoedingen is dat geregeld. Inmiddels is hij als medisch adviseur van het zorgverkoopteam van het Radboudumc ook betrokken bij de onderhandelingen met verzekeraars.

Deel dit verhaal, kies je platform!