Laden Evenementen

Op deze eerste avond zal worden toegelicht waarom het belangrijk is dat (aanstaande) medische professionals een leidende rol spelen bij het management van de gezondheidszorg. En daaruit voortkomend het belang van goede scholing hierin. Zo laten twee promovendi op dit gebied zien, waar de hiaten in de opleiding zitten en welke gevolgen dat kan hebben. Vervolgens zal de hoogste ambtenaar van VWS ons verduidelijken hoe momenteel de geldstromen in de gezondheidszorg lopen. Van de verdeling van de 90 miljard over de totale zorg, naar de budgetten in een individueel ziekenhuis. Om vervolgens te kunnen bedenken hoe de gezondheidszorg ook in de toekomst betaalbaar blijft. Een punt waar elke arts zijn verantwoordelijkheid moet nemen. Om de kennis te laten beklijven en enkele pijnlijke onwetendheden bloot te leggen worden jullie “gequized” over zorgkosten. Uiteraard is er een interessante prijs te winnen! Deze enerverende avond wordt afgesloten met een borrel.

Een “mystery guest” van ABN-AMRO zal kort vertellen waarom zij dit initiatief ondersteunen. Waarna Hans van Santen, hoofdredacteur van Medisch Contact en praktiserend huisarts, een introductie zal geven op het onderwerp van de avond. Hij onderschrijft met zijn verhaal de noodzaak van scholing op dit gebied. Lizanne Berkenbosch en Michiel Westerman doen onafhankelijk van elkaar onderzoek naar jonge artsen. Vinden zij zichzelf goed voorbereid op de taken die zij hebben? Opvallende conclusies kunnen getrokken worden. Jonge artsen zijn zelfverzekerd over hun medisch handelen, maar hebben behoefte aan inzicht in het systeem. Extra scholing in beleid en organisatie zou zelfs de prevalentie van “burn-out” kunnen verlagen.

Om de daad bij het woord te voegen gaan we van start! Véronique Esman-Peeters is als directeur van curatieve zorg direct verantwoordelijk voor het zorgbeleid van de overheid. Zij geeft inzicht in de financiën van de zorg op macroniveau en kijkt vooruit in de toekomst. Na een korte pauze neemt Noortje Peters het woord. Jonge artsen declareren voor miljoenen zonder dat ze uitgelegd is wat deze ogenschijnlijk simpele invuloefening inhoud. Onder de vlag van Q-consult, is het haar missie het DBC/DOT-model op een begrijpelijke manier uit te leggen. In haar rol als consultant ziet ze waar ziekenhuizen tegen aan lopen in de overgang naar veelal ingewikkelde product- en financieringsstructuren.

De zorgkostenquiz van onze moderator prof. Marcel Levi, zal ons wakker schudden voor het uitdagende slotstuk van de avond. Koen Luijkcx is partner bij LOGEX, het rekencentrum van medisch Nederland. Hij houdt een technisch verhaal over geldstromen en kostenefficiëntie in het ziekenhuis. Geraffineerd geeft hij aan waar zorginstellingen geld laten liggen. Als afsluiting zal er een borrel plaatsvinden om alles op een ontspannen manier te laten bezinken.

Programma

Tijd Omschrijving
18.45 – 19.20 Inloop met broodjes en drankjes
19.20 – 19.30 Start masterclass met introductie door ABN-AMRO
19.30 – 19.55 Carrousel over het doel en nut van de masterclass
Drs. Hans van Santen
Drs. Lizanne Berkenbosch
Dr. Michiel Westerman
19.55 – 20.20 Introductie over zorgkosten
Drs. Veronique Esman
20.20 – 20.40 Pauze
20.40 – 21.10 Het DBC/DOT-model
Drs. Noortje Peters
21.10 – 21.20 Quiz over zorgkosten
21.20 – 21.50 Kostenefficiëntie
Koen Luijkx
21.50 – 23.00 Uitloop en borrel


Sprekers

Hans van Santen

Hans van Santen

Hoofdredacteur van Medisch Contact, Arts in Spe en MCtv

Hans van Santen is 11 januari 1960 geboren te Den Haag. In 1978 ving hij aan met de studie geneeskunde aan de Rijksuniversiteit Leiden. In 1987 rondde hij zijn specialisatie tot huisarts af waarna hij in Velp vestigde als zelfstandig huisarts. Naast het praktiseren was hij een aantal jaar actief als plaatselijk coördinator bij deskundigheidsbevordering huisartsen en later als adviseur op het gebied van praktijkorganisatie en samenwerking. Van 2002 tot 2006 was hij vice-voorzitter van de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) waarnaast hij tevens onder andere participeerde als bestuurslid van onderzoeksinstituut Nivel én als lid van verenigingsraad Nederlands Huisartsen Genootschap.

Lizanne Berkenbosch

Lizanne Berkenbosch

Bestuurslid 2013-2015 en ANIOS Kindergeneeskunde

Bestuurslid 2013-2015 en ANIOS Kindergeneeskunde, St. Antonius ziekenhuis en promovenda op het gebied van medisch management en leiderschap voor arts-assistenten aan de Maastricht University.

Michiel Westerman

Michiel Westerman

AIOS interne geneeskunde en Postdoc VUmc

Michiel Westerman (1983) behaalde in 2008 zijn artsenbul aan het VU medisch centrum. Hierna deed hij promotieonderzoek naar de transitie van AIOS naar medisch specialist onder Fedde Scheele (Vumc) en Albert Scherpbier (Universiteit Maastricht). Hij promoveerde in december 2012 op het proefschrif Mind the gap; the transition to hospital consultant. Momenteel is hij in opleiding tot internist in het Sint Lucas Andreas Ziekenhuis en is hij als onderzoeker verbonden aan het instituut voor Onderwijs en Opleiden van het VU medisch centrum.

Waarom doe ik mee aan dit initiatief?
Omdat ik mede door mijn promotieonderzoek erg overtuigd ben geraakt van het belang van generieke competenties voor de medisch specialist anno 2013.

Veronique Esman

Veronique Esman

Directeur Curatieve Zaken VWS

De directie Curatieve Zorg (CZ) is, vanuit het perspectief van de curatieve zorgverleners verantwoordelijk voor de inrichting en werking van het zorgstelsel met als doel het bevorderen van de kwaliteit van leven van de burger.

Veronique Esman studeerde Bestuurskunde aan de Rijksuniversiteit Leiden. Waarna ze diverse functies bij het ministerie van VWS en bij het toenmalige ministerie van Economische Zaken vervulde. In 2009 werd ze directeur Markt en Consument bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Totdat ze op 1 december 2011 directeur Curatieve Zorg van het ministerie van werd.

Noortje Peters

Noortje Peters

Consultant bij Q-Consult

Als consultant vind ik het een uitdaging om zorginstellingen (care & cure) te ondersteunen in de overgang naar nieuwe product- en financieringsstructuren. Aan de ene kant breng ik kennis met mij mee. Aan de andere kant een stuk coaching. Hoe ga je met de veranderingen om? Welke zaken hebben prioriteit bij de implementatie en welke punten pak je later op? Met mijn achtergrond als medisch natuurwetenschapper ben ik in staat situaties snel en grondig te analyseren.

Q-Consult
Q-Consult is een bedrijfskundig adviesbureau. Onze bevlogen consultants helpen organisaties en mensen ontwikkelen in hun veranderende omgeving. Met advies, trainingen en interim management. We zijn gespecialiseerd in kwaliteitsmanagement, procesoptimalisatie en financiële bedrijfsvoering.

Of het nu gaat om de GGZ, ziekenhuizen of langdurige zorg, zorginstellingen ontwikkelen zich steeds meer tot zorgbedrijven. Marktwerking, kostenbeheersing, vraagsturing en andere typisch bedrijfskundige thema’s komen op hen af. Hoe leveren zorginstellingen kwalitatief goede en veilige zorg tegen concurrerende prijzen? En hoe gaan zij tegelijkertijd om met de wet- en regelgeving die vanuit Rijksoverheid wordt opgelegd? Q-Consult kent de vraagstukken, zoekt naar oplossingen en helpt deze te implementeren. Het doel? Samen de zorg beter maken.

Koen Luijckx

Koen Luijkx

Partner bij LOGEX

Koen Luijckx is partner bij LOGEX “Het rekencentrum van Medisch Nederland”. Koen is opgegroeid in Nederland en Frankrijk waar hij de laatste jaren van zijn basisschool aan het Lycee International in Parijs voltooide. Na het afronden van zijn middelbare school is Koen aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam Financiële Economie gaan studeren waar hij zijn Master Financial Economics in 2009 cum laude heeft voltooid. De focus gedurende zijn Master en scriptie lag op het identificeren van bronnen en strategieën tot waard creatie door privaat kapitaal.

Gedurende zijn studie heeft hij deelgenomen aan een ‘Exchange Program’ met de Universidad de Buenos Aires in Argentinië en heeft hij verschillende stages gelopen waaronder als Financial Analyst in het Mergers & Acquisitions team van Credit Suisse in London. Tijdens deze stage heeft hij Rudolph en Martijn ontmoet en is het idee ontstaan om het Rekencentrum van Medisch Nederland – LOGEX – op te richten. LOGEX ondersteunt ziekenhuizen en medisch specialisten met kwantitatief gedreven analyses en gelooft dat “fact-based thinking en decision making” in de Nederlandse Gezondheidszorg een verdere vlucht zal nemen. LOGEX is actief in meer dan 70 Nederlandse Ziekenhuizen.

Koen is er van overtuigd dat er binnen de zorg nog vele mogelijkheden en kansen tot waarde creatie zijn en zijn ambitie is dat LOGEX ziekenhuizen en medisch specialisten kan ondersteunen bij het realiseren van dit potentieel

Deel dit verhaal, kies je platform!