Doel Medical Business Education

Wanneer je als geneeskunde student in Nederland je studie afrondt en je bul in ontvangst neemt, ben je opgeleid om patiëntenzorg te verlenen. Je kunt grofweg een differentiaaldiagnose op stellen, kent de basis communicatieregels en kunt de adequate behandeling opzoeken. Maar dat is niet hetzelfde als arts zijn, want arts-zijn vergt méér.
Naast de medisch inhoudelijke aspecten moet je weten hoe het ziekenhuis zijn geld verdient en hoe jij de kosten voor de gemaakte zorg moet declareren. Je moet snappen hoe de praktijk georganiseerd is, hoe jij zaken zo soepel mogelijk kan laten verlopen, hoe de kwaliteit van zorg bewaakt wordt, hoe je veilig werkt en nog veel meer.

Medical Business Education is ontstaan met het doel om een meer structurele invulling te realiseren van onderwijs op bestuurlijk, organisatorisch en financieel gebied.

Wij vinden dat iedere co- en arts-assistent een basis van deze financiële, bestuurskundige en organisatorische aspecten mee zou moeten krijgen. Een basisbegrip van hoe een organisatie werkt en welke financiële kwesties een rol spelen is onontbeerlijk om verantwoordelijkheid te voelen en te nemen; de arts als professional in the lead.

Medical Business Education biedt met verschillende projecten mogelijkheid tot ontwikkeling van deze kennis en vaardigheden. Boven in de taskbar kun je de pagina’s van de verschillende projecten selecteren om hier meer over te lezen.

Voor vragen en suggesties zijn wij te bereiken via education@medicalbusiness.nl. Via de nieuwsbrief van Medical Business blijf je maandelijks op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen.