De inschrijvingen zijn geopend!

Deze editie zal in het teken staan van ‘5 jaar Artsen met Verstand van Zaken’. Globaal zullen wij de deelnemers in drie avonden meenemen in zowel de ontwikkelingen op micro niveau, meso niveau en macro niveau. De voorgaande edities waren voornamelijk gericht op artsen (in spé). Dit jaar richten we ons op een breder publiek, ook Young Professionals werkzaam in de zorgsector, zoals beleidsmedewerkers, en trainees en studenten in de richting van beleid, economie en recht van de gezondheidszorg zijn welkom. Het programma is hier dit jaar uitermate geschikt voor met verschillende (inter)nationale topsprekers. We vinden het erg belangrijk dat artsen, Young Professionals en studenten met elkaar in contact komen en kennis en ervaring uitwisselen. Juist door verbinding kunnen wij samen de gezondheidszorg naar een hoger niveau tillen. Klik hier om je in te schrijven, zodat je een actieve rol kan spelen in de vormgeving van de zorg.

Lees meer

Alvast voorbereiding voor de Masterclass? Bestel dan nu het boek artsen met verstand van zaken op tijdstroom.nl!

arrow

Foto impressie Medical Business Masterclass 2016

Meer foto’s

Programma

MBM fundamentals

18.00 | Inschrijving & ontvangst met broodjes 
19.00 | Welkomstwoord & start programma
21.30 | Einde programma

Wil jij dit jaar extra goed voorbereid de Medical Business Masterclass ingaan of wil je meer weten van de basiselementen van het Nederlandse zorgstelsel? Dan is Medical Business Masterclass Fundamentals de perfecte opstap. Op 29 maart worden wij allereerst door Philip van der Wees, senior onderzoeker bij Celsus Academie voor Betaalbare Zorg – ingesteld door het Ministerie van VWS – meegenomen in de stelseldriehoek. Wij krijgen uitleg welke actoren een prominente rol spelen in ons stelsel van gereguleerde marktwerking en krijgen zicht op de verschillende markten die zich tussen deze actoren bevinden. Twan Klijn, senior beleidsmedewerker directe regulering bij de Nederlandse Zorgautoriteit, zal de bekostiging van de ziekenhuiszorg en de begrippen DBC/DOT en integrale tarieven nader duiden. Tot slot zal manager besturing en bekostiging bij de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen, Kor Noorlag, toelichten hoe de governance van ziekenhuizen in elkaar steekt. Onderwerpen als: welke partijen spelen een prominente rol binnen het ziekenhuis, wat zijn hun verantwoordelijkheden en voor welke uitdagingen zien zij zich gesteld, zullen aan bod komen.

Tickets & Prijzen

3 Masterclass avonden
- Co-assistenten: €125
- A(n)ios & promovendi: €150

3 Masterclass avonden + MBM fundamentals (combiticket)
- Co-assistenten: €150
- A(n)ios & promovendi: €175

MBM Fundamentals: €35

Avond 1: De werkvloer

18.00 – 19.00 | Inschrijving & ontvangst met broodjes 
19.00 | Welkomstwoord & start programma
22.00 | Einde programma
22.00 – 23.00 | Borrel

Wij starten de Medical Business Masterclass 2017 met het toekomstbeeld dat ons allen aangaat. Dr. Huib Cense, voorzitter Raad Kwaliteit - en vicevoorziter van de Federatie Medisch Specialisten (FMS) zal hun visie ‘De Medisch Specialist 2025’ toelichten. CEO van Bernhoven, Peter Bennemeer, zal vervolgens ingaan op zijn inmiddels internationale voorbeeld ‘Bernhoven’. Wat maakt zijn ziekenhuis nu zo bijzonder? Wat zijn de effecten van het én in loondienst zijn én participeren in het ziekenhuis? Prof. Dr. Leonard Witkamp, CEO van KSYOS en bijzonder hoogleraar Telemedicine aan het AMC, zal het stokje na de pauze overnemen. Hij laat ons kennismaken met de (toekomstige) rol van e-health en telemedicine; wat betekent dit voor het arts-patiënt contact? De avond wordt afgesloten met een iets andere bijdrage dan jullie tot op heden van ons gewend zijn. Willen wij goed voorbereid zijn op de wereld van morgen dan is alleen bestuurlijke, organisatorische en financiële kennis onvoldoende. Als Medical Business Masterclass zijn wij ervan overtuigd dat de juiste vaardigheden zeker zo essentieel zijn. Met veel enthousiasme kunnen wij mededelen dat bestseller auteur David Allen [Getting Things Done] ons meeneemt in dé route naar stressvrije productiviteit.

Tickets & Prijzen

3 Masterclass avonden
- Co-assistenten: €125
- A(n)ios & promovendi: €150

3 Masterclass avonden + MBM fundamentals (combiticket)
- Co-assistenten: €150
- A(n)ios & promovendi: €175

MBM Fundamentals: €35

Avond 2: Het zorglandschap

18.00 – 19.00 | Inschrijving & ontvangst met broodjes 
19.00 | Welkomstwoord & start programma
22.00 | Einde programma
22.00 – 23.00 | Borrel

De tweede avond trappen we af met een bijdrage van de Autoriteit Consument en Markt (ACM). Dr. Bart Broers, programmadirecteur Zorg van het ACM neemt ons mee in het mededingingsrecht. Wat zijn de spelregels wanneer het gaat om fusies en samenwerking in de gezondheidszorg? En hoe treedt de ACM op als scheidsrechter? Dr. Anna van Poucke, Chairman bij KPMG Health, heeft jarenlang ervaring als adviseur wanneer het gaat om fusies en samenwerking en heeft recentelijk een studie gepubliceerd over fusies en allianties in Nederland. Van Poucke zal inzoomen op de knelpunten van fusies. Daarnaast zal zij de vraag beantwoorden of fusies nou eigenlijk wel nuttig zijn. Na de pauze neemt dr. Detlef Loppow, CEO van de Martini Klinik, ons mee in zijn, inmiddels geroemde, voorbeeld van value based prostaatkankerzorg. Hij laat zien dat je wereldberoemd kan worden met een passende business case op zak. De avond wordt afgesloten door dr. Nicky Hekster, verantwoordelijk voor de technical presales in Europa, Midden-Oosten en Afrika bij IBM Watson. Hij zal ons toelichten over de superdiagnosecomputer die meer zou weten dan ons allen tezamen. Wat betekent deze ontwikkeling nu voor ons? Moeten we sceptisch zijn of dienen wij deze ontwikkeling juist te omarmen?

Tickets & Prijzen

3 Masterclass avonden
- Co-assistenten: €125
- A(n)ios & promovendi: €150

3 Masterclass avonden + MBM fundamentals (combiticket)
- Co-assistenten: €150
- A(n)ios & promovendi: €175

MBM Fundamentals: €35

Avond 3: Het zorgstelsel

18.00 – 19.00 | Inschrijving & ontvangst met broodjes 
19.00 | Welkomstwoord & start programma
22.00 | Einde programma
22.00 – 23.00 | Borrel

Tijdens de laatste avond van de Masterclass zoomen wij allereerst uit naar een hoger abstractieniveau, namelijk het zorgstelsel. Politieke partijen spreken zich hier in verkiezingstijd nadrukkelijk over uit. Wat heeft het in 2006 ingevoerde stelsel van gereguleerde marktwerking ons tot op heden gebracht? In hoeverre baat dan wel schaadt de concurrentie? Hoe doen wij het als Nederland eigenlijk in internationaal perspectief? Hoe zou de zorg in de toekomst bekostigd moeten worden? En bovenal, is het huidige stelsel, het Nationale Zorgfonds of wellicht een heel andere optie best-fit voor de toekomst? Wij vragen het een tweetal experts: Prof. Patrick Jeurissen, hoogleraar Betaalbaarheid van Zorg aan de Radboud Universiteit en wetenschappelijk adviseur voor het Ministerie van VWS en dr. Arne Björnberg, voorzitter van Health Consumer Powerhouse en projectleider van hun jaarlijkse Euro Health Consumer Index (EHCI). Om duiding te geven aan de impact van het veranderende zorglandschap op de arbeidsmarkt zal Prof. dr. Ernst Kuipers, bestuursvoorzitter van het Erasmus MC en de voorzitter van de Nederlandse Federatie van Universitair Medisch Centra (NFU), ons meenemen in de functie van het Capaciteitsorgaan. Wat adviseren zij de overheid wanneer het gaat om specialistische opleidingsplekken? De Masterclass wordt afgesloten zoals deze is begonnen, met aandacht voor vaardigheden. Prof. dr. Angela Maas, hoogleraar Cardiologie voor vrouwen aan het RadboudUMC, zal ons meenemen in het thema persoonlijk leiderschap, want wat hebben wij nu nodig om alle op ons afkomende veranderingen te bolwerken? Of juist, hoe kunnen wij de benodigde veranderingen aanjagen?

Tickets & Prijzen

3 Masterclass avonden
- Co-assistenten: €125
- A(n)ios & promovendi: €150

3 Masterclass avonden + MBM fundamentals (combiticket)
- Co-assistenten: €150
- A(n)ios & promovendi: €175

MBM Fundamentals: €35

Sprekers

Wilma van der Scheer -
Directeur van het Erasmus Centrum voor Zorgbestuur

"Zelden heb ik een congres meegemaakt waar zo geïnteresseerd werd geluisterd en meegedacht!"

Wil je je verder verdiepen? Kijk dan ook bij de andere pijlers!

Locatie

Singel 411, 1012 WN Amsterdam, Nederland

Partners