Lopend

Amsterdam UMC – locatie AMC: Zelfstandig behandelcentrum Diëtetiek

2018-11-26T21:36:03+02:00

Amsterdam UMC – locatie AMC: Zelfstandig behandelcentrum Diëtetiek'     Briefing In 2015 is er een business case geschreven over het uitplaatsen van eerste- en tweedelijns zorg Diëtetiek naar een zelfstandig behandelcentrum (ZBC). Op basis van de positieve uitkomst van deze business case is het zelfstandig behandelcentrum in 2016 gestart als pilotproject. Met het [...]

Amsterdam UMC – locatie VUmc: Ziekenhuisarts

2018-11-26T21:35:26+02:00

Amsterdam UMC – locatie VUmc: Ziekenhuisarts'     Briefing Sinds 2012 biedt VUmc basisartsen de mogelijkheid om een driejarige generalistische medische vervolgopleiding te volgen: de nieuwe opleiding tot ziekenhuisarts. Het profiel van ziekenhuisarts is ontstaan uit de toename van het aantal (meestal oudere) patiënten met multimorbiditeit. De inzet van ziekenhuisartsen zou moeten leiden tot [...]

Zuyderland MC: project personele planning (OWS)

2018-09-04T19:09:47+02:00

Zuyderland MC: project personele planning (OWS)'     Briefing Binnen het Zuyderland wordt er op verschillende manieren omgegaan met de roosterplanning en registratie door medewerkers, welke in OWS (Ortec Workforce Scheduling) dient te gebeuren. Op sommige afdelingen registreert het personeel dit zelf, op andere afdelingen is dit centraal georganiseerd. Hierdoor kan het bijvoorbeeld voorkomen [...]

MUMC+: project Oogheelkunde ‘Value based health care’

2018-09-04T19:05:15+02:00

MUMC+ - project oogheelkunde 'Value based health care'     Briefing Value-­based Health Care (VBHC) is een manier om de gezondheidszorg in kaart te brengen, waarbij de waarde voor de patiënt voorop staat. Door de waarde voor de patiënt beter inzichtelijk en meetbaar te maken en het beleid en processen te richten op meetbare [...]