Medical Business Projects werkt samen met consultancy voor de zorg

Een brug slaan tussen de artsen en de managers van de toekomst. Dit is de visie van het door studenten gerunde adviesbureau Medical Business Projects (MBP), een van de pijlers van de stichting Medical Business. MBP werkt samen met Deloitte, KPMG en Accenture om dit te verwezenlijken en is actief in Amsterdam, Rotterdam en Maastricht.

Medical Business Projects biedt jonge artsen, andere zorgprofessionals en geïnteresseerde studenten de mogelijkheid om in een kort en intensief traject een advies op te stellen aan de opdrachtgevers. Uniek is dat deelnemers met een medische en niet-medische achtergrond in een multidisciplinair team tot een direct implementeerbaar advies komen. De multidisciplinaire samenstelling zorgt voor winst op verschillende vlakken: zo krijgen de opdrachtgevende zorginstellingen verfrissende adviezen en leren de jonge artsen en managers van de toekomst al vroeg om nauw samen te werken.

Nauwe begeleiding en coaching van een ervaren consultant is een belangrijk onderdeel voor het succes van een project van Medical Business Projects. Een consultant van Deloitte, KPMG of Accenture is tijdens een MBP-project coach van het projectteam. Ervaring leert dat voor de projectteams deze coaching cruciaal is en als buitengewoon waardevol wordt ervaren door de MBP-projectleden.

Anne Noll (medisch, MBP Rotterdam), Niels Wolfhagen (medisch, MBP Amsterdam) en Stijn Lambregts (niet-medisch, MBP Maastricht) – drie bestuursleden van MBP – vertellen over de manier waarop MBP projecten de gezondheidszorg verbeteren, de belangrijke link tussen MBP en de adviesbranche en de leerervaringen die MBP brengt.

 

Hoe dragen MBP-projecten bij aan het verbeteren van de gezondheidszorg?

“De projecten zorgen ervoor dat deelnemende artsen en geneeskundestudenten een andere kijk op problemen in de zorg ontwikkelen. Gedurende de studie wordt er vrijwel niets geleerd over onderwerpen als organisatie van de zorg. Wij vullen dat hiaat”, aldus Anne. Daarnaast verbetert MBP ook het perspectief van de niet-medische, (toekomstige) managers en bedrijfskundigen, geeft Stijn aan: “Ook de managers van de toekomst gaan aan de slag met vraagstukken die ze later in hun carrière tegenkomen. Door MBP verbreden ze hun eigen perspectief door de aanvullingen van medici. Dit zijn vaak perspectieven waar ze zelf niet direct aan dachten.”

Volgens Niels kan er veel verbeterd worden aan de gezondheidszorg: “In mijn ogen is het aan de nieuwe generatie zorgprofessionals om dit te bewerkstelligen. MBP draagt bij aan het verbeteren van de gezondheidszorg. We inspireren en stimuleren jonge artsen zowel kritisch als probleemoplossend naar de gezondheidszorg en haar processen te kijken. Als de nieuwe generatie artsen weet hoe verbeterprojecten opgezet kunnen worden, gaat dat komende jaren nog veel profijt opleveren.”

 

Wat is de toegevoegde waarde van consultancybureaus als Deloitte, KPMG en Accenture voor de MBP projecten?

“Jonge artsen hebben goede ideeën over hoe zorg verbeterd kan worden. De studie geneeskunde mist alleen een aantal handvatten om dit gestructureerd aan te pakken. Onze partners helpen hierbij zodat wij hierin stappen kunnen maken”, geeft Niels aan. Anne bevestigt dit en geeft hiervoor een goed voorbeeld: “De coaches vanuit de consultancybureaus leren de deelnemers een aantal concrete skills. Het structureel aanpakken en daarmee in goede banen leiden van het project is hierbij hun belangrijkste rol. Maar ook worden zeer nuttige trainingen verzorgd waar bijvoorbeeld geleerd wordt te presenteren aan de hand van ‘action titles’. Dit geeft weer een mooi voorbeeld van een tegenstelling tussen de zorg en bedrijfswereld: tijdens de geneeskundestudie wordt aangeleerd dat op deze manier presenteren ‘not done’ is – de conclusie hoort immers aan het eind.”

Volgens Stijn is begeleiding cruciaal in het begin van een MBP-project: “Een MBP-project is altijd conform een vaste structuur opgezet bestaande uit een viertal fasen van allen een maand zodat het projectteam goede handvatten heeft om aan de slag te gaan. Vooral in de eerste maand is coaching van het projectteam cruciaal. Ervaren consultants zijn uitstekend in staat om de daadwerkelijke probleemstelling boven tafel te halen. Door nauwe begeleiding in deze fase lukt het ook de projectteams om de juiste probleemstelling te definiëren waarmee het resultaat van een MBP-project ook daadwerkelijk de zorg weer een stukje verbetert.”

 

Wat is de grootste leerervaring die MBP jou gebracht heeft?

“Als niet-medicus maar iemand met een zorg-economische achtergrond is voor mij het perspectief van de medische kant erg belangrijk. Dit helpt mij vanuit een andere blik te denken om zodoende het juiste gesprek met de artsen aan te gaan. Wanneer je elkaar begrijpt kom je veel verder”, vertelt Stijn over zijn leerervaring. Als voormalig projectdeelnemer en nu bestuurslid van MBP Rotterdam is MBP voor Anne een waardevolle aanvulling op haar professionele carrière. “Ik leer ontzettend veel over de organisatie van de zorg, ik ontwikkel mijn eigen skills, werk samen in een gemotiveerd en gelijkgestemd team en verbreed mijn eigen netwerk.”
Anne vervolgt: “Daarnaast vult MBP een gat dat ik af en toe mis binnen mijn werk; zo wordt in ziekenhuizen met name protocollair gewerkt – binnen de MBP-Projecten moet er juist buiten de gebaande kaders worden gedacht.” De inzichten en werkwijzen vanuit consultancy zijn voor Niels belangrijke leerervaringen die direct toepasbaar zijn in het dagelijkse leven als jonge dokter.