De ontwikkelingen hebben direct gevolgen voor de werkgelegenheid onder jongere medici. Nederland telt 168 werkloze ziekenhuisspecialisten, blijkt uit de jongste cijfers van uitke- ringsinstantie UWV. Vermoedelijk is het merendeel van hen jonger dan 40 jaar.

Het is onduidelijk of de vraag naar dokters op korte termijn zal aantrek- ken. Politiek Den Haag, ziekenhuisbe- stuurders en verzekeraars zijn nog lang niet klaar met het hervormen van de zorg. De tijd lijkt rijp voor een stevige lobby van jonge en aanko- mende specialisten om hun belangen te beschermen.

Klik op de afbeelding hieronder voor het volledige artikel:
Lesje financiën voor jonge artsen

Volkskrant