Sinds augustus 2016 is Deloitte officieel samenwerkingspartner van de stichting Medical Business. Het accountancy- en advieskantoor steunt dit zorginitiatief onder meer door coaches te leveren aan een van de pijlers van de stichting, genaamd Medical Business Projects, die jonge medische specialisten en managers van de toekomst bij elkaar brengt om in een multidisciplinair team samen te werken aan verbeteringen in de zorg.

Dagelijks zijn zorgprofessionals (artsen en niet-artsen) bezig met het verbeteren van de zorg. In de praktijk echter, blijkt dat artsen en managers niet altijd dezelfde taal spreken. Dit kan leiden tot onbegrip, onvolledige oplossingen en gemiste kansen. Een stichting die inspeelt op deze problematiek is de stichting Medical Business, die zich de afgelopen drie jaar heeft ontwikkeld tot een snelgroeiend platform dat zich ten doel stelt de medische en de bedrijfskundige wereld te verbinden en de kennis en kunde van een nieuwe generatie artsen zowel op bestuurlijk, organisatorisch als financieel gebied in de zorg te verbreden en verdiepen.

Onder de vlag van Medical Business werden drie pijlers opgericht: Medical Business Masterclass (geaccrediteerde masterclasses), Medical Business Education (summer academy, opleiding) en Medical Business Projects (projecten). Laatstgenoemde verbindt jonge artsen en bedrijfskundigen, die in een multidisciplinair team samen vier maanden werken aan een zorg-gerelateerd, bedrijfskundig vraagstuk van een opdrachtgever. Deze teams worden voor deze projecten getraind en gecoacht door ervaren consultants. MBP koppelt de klant (zorginstelling/opdrachtgever) aan de adviseur (een projectteam van jonge medici en bedrijfskundigen) en ondersteunt hen vervolgens met tools, training en coaching gedurende het project.

Klik hieronder voor het volledige artikel!
Artikel Consultancy

MB en Deloitte samenwerkingspartners